isc banner

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001


1. ISO 9001 là gì?

Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. ISO thành lập năm 1947, trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.
 
Tiêu chuẩn phổ biến nhất là ISO 9001, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng. Chuyên gia công bằng bên ngoài được gọi là các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Nếu họ tuân thủ thì sẽ được cấp chứng chỉ có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của tổ chức công nhận - tổ chức công nhận sự hợp pháp của tổ chức chứng nhận đó.

Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có những thay đổi quan trọng mà theo cách nói của Nigel Croft, chủ tịch ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá trình này giống một “bước tiến hóa” hơn là một “cuộc cách mạng”. Theo ông, ISO 9001 đã thực sự phù hợp với thế kỷ 21. Các phiên bản trước đó của ISO 9001 khá quy tắc với nhiều yêu cầu đối với thủ tục về tài liệu và hồ sơ.

Lộ trình ban hành phiên bản ISO 9001:2015
 
 
Trên đây là tổng thể về kế hoạch, tiến độ của việc triển khai xây dựng ISO 9001:2015. Phiên bản mới của ISO 9001: 2015 - các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng được ban hành vào ngày 23/9/2015.

2. Các lợi ích chính của ISO 9001

Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng
- ISO 9001 giúp định hướng các hoạt động theo quá trình
- ISO 9001 giúp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hệ thống và có kế hoạch
- ISO 9001 giúp giảm thiểu và loại trừ các chi phí phát sinh sau kiểm tra, chi phí bảo hành và làm lại
- ISO 9001 giúp cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm.

Tăng năng suất và giảm giá thành
ISO 9001 cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại
- ISO 9001 giúp kiểm soát chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, giảm lãng phí về thời gian, nguyên vật liệu, nhân lực và tiền bạc
- ISO 9001 giúp giảm được chi phí kiểm tra cho cả Doanh nghiệp và khách hàng.

Tăng năng lực cạnh tranh
ISO 9001 giúp Doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng: các sản phẩm họ sản xuất phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết.
- ISO 9001 giúp Doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tích luỹ những bí quyết làm việc – yếu tố cạnh tranh đặc biệt của kinh tế thị trường.

Tăng uy tín của Doanh nghiệp về chất lượng
ISO 9001 giúp Doanh nghiệp nâng cao hình ảnh về một hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn mà khách hàng và người tiêu dùng mong đợi, tin tưởng.
- ISO 9001 giúp Doanh nghiệp chứng minh chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp đáp ứng và vượt quá sự mong đợi của khách hàng.
- ISO 9001 giúp Doanh nghiệp xác định hiệu quả quá trình, phân tích, đánh giá sản phẩm, ra quyết định quản lý, cải tiến hiệu quả hoạt động, nâng cao sự thoả mãn khách hàng thông qua những dữ liệu có ý nghĩa.

3. Các bước để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Bước 1: Nghiên cứu
Bước đầu tiên, cần tìm hiểu về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Lãnh đạo cần thấu hiểu ý nghĩa của ISO 9001 trong việc phát triển tổ chức, định hướng các hoạt động, xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.

Bước 2: Lập ban chỉ đạo dự án ISO 9001
Việc áp dụng ISO 9001 là một dự án lớn, vì vậy cần có một ban chỉ đạo ISO 9001 tại Doanh nghiệp, bao gồm lãnh đạo và đại diện của các bộ phận trong phạm vi áp dụng ISO 9001.

Bước 3: Đánh giá thực trạng của doanh nghiệp so với các yêu cầu của tiêu chuẩn
Rà soát các hoạt động theo định hướng quá trình, xác định những rủi ro và cơ hội trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc đánh giá này làm cơ sở để xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung, các hành động xử lý rủi ro và cơ hội để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết.

Bước 4: Đào tạo
Đào tạo nhân sự cho Doanh nghiệp hay tổ chức của bạn, chẳng hạn như nhóm chuyên gia đánh giá nội bộ và các nhân viên chịu trách nhiệm duy trì, thực hiện và phát triển hệ thống quản lý.
Các quản lý cấp cao cần tham gia quá trình đào tạo nói trên bởi quá trình này giúp họ hiểu đầy đủ về trách nhiệm của mình cũng như giá trị tiềm ẩn của các tiêu chuẩn.

Bước 5: Thiết kế hệ thống và lập văn bản hệ thống chất lượng
Hệ thống tài liệu phải được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của doanh nghiệp bao gồm:
- Các qui trình và thủ tục liên quan
- Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết

Bước 6: Hướng dẫn
Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Bước 7: Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận bao gồm
- Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của hệ thống và tiến hành các hoạt động khắc phục cần thiết.
- Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Doanh nghiệp có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức Chứng nhận nào để đánh giá và cấp chứng chỉ vì mọi chứng chỉ ISO 9001 đều có giá trị như nhau không phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp.
- Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sẵn sàng của hệ thống chất lượng cho đánh giá chứng nhận. Hoạt động này thường do tổ chức Chứng nhận thực hiện.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận
Đánh giá chứng nhận do tổ chức Chứng nhận tiến hành để đánh giá tính phù hợp của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn.

Bước 9: Duy trì hệ thống chất lượng sau khi chứng nhận
Sau khi khắc phục các vấn đề còn tồn tại phát hiện qua đánh giá chứng nhận, Doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì và cải tiến các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và để không ngừng cải tiến hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp nên sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 để cải tiến hệ thống chất lượng của mình.

4. Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9001
- Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 9001.
- Sự tham gia của nhân viên: sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành viên trong công ty đối với ISO 9001 giữ vai trò quyết định.
- Công nghệ hỗ trợ: ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp không kể loại hình kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và trình độ thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại hơn (thiết bị tiến tiến, ứng dụng công nghệ thông tin,..) thì việc áp dụng ISO 9001 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.
- Chú trọng Cải tiến liên tục: các hành động cải tiến từng bước hay những hoạt động đổi mới đều mang lại lợi ích thiết thực nếu được thực hiện thường xuyên.
- Sử dụng tư vấn chuyên nghiệp: Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với tiến độ và mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại các doanh nghiệp.

Những khó khăn khi doanh nghiệp tự xây dựng ISO 9001
Doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện và áp dụng ISO 9001, tuy nhiên doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn sau đây:
- Mất nhiều thời gian trong việc nghiên cứu tìm hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn. Tuy nhiên điều này có thể khắc phục bằng cách tham gia các lớp tập huấn về ISO 9001 do các tổ chức chuyên môn tiến hành.
- Không khách quan khi đánh giá thực trạng hệ thống của mình để so sánh với các yêu cầu của tiêu chuẩn, hay khó xác định được các rủi ro và cơ hội trong hoạt động của Doanh nghiệp
- Mất nhiều thời gian trong việc xây dựng văn bản và triển khai áp dụng hệ thống. 

Chính vì vậy, một tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian tiến tới chứng nhận, giúp các Doanh nghiệp đi đúng hướng và tránh được những tác động tiêu cực do tiến hành những hoạt động lãng phí, kém hiệu quả.
 
5. Quy trình chứng nhận ISO 9001
 

 
chan trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây