Chứng chỉ EPA là gì? Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? tư vấn chứng nhận TSCA certificate

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2018, chỉ những sản phẩm gỗ composite (tức là tấm) phải trải qua thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận tiêu chuẩn khí thải. Các nhà chế tạo và nhà bán lẻ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ chỉ mua các sản phẩm gỗ composite tuân thủ (nghĩa là các tấm đã được chứng nhận) để sử dụng trong quá trình chế tạo các bộ phận hoặc thành phẩm. Bài viết hôm nay AHEAD sẽ làm rõ hơn TSCA đối với Nhà sản xuất tấm gỗ và Nhà chế tạo sản phẩm gỗ.

ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT TẤM GỖ

Các nhà sản xuất tấm gỗ là các nhà máy sản xuất hoặc các địa điểm sản xuất các sản phẩm gỗ composite tại nơi đó. Các nhà máy cán gỗ sản xuất ván ép gỗ cứng, MDF, và/hoặc ván ép dăm là các nhà sản xuất tấm gỗ. Các tổ chức nhập khẩu ván ép gỗ cứng, MDF, và/hoặc ván ép dăm, nhưng bản thân không sản xuất những sản phẩm này, không phải là các nhà sản xuất tấm gỗ.

Điều kiện thử nghiệm sản phẩm:

       ◾ Các quy định đòi hỏi phải có thử nghiệm kiểm soát chất lượng xảy ra hàng quý. Cuộc thử nghiệm hàng quý được tiến hành bởi tổ chức TPC của EPA và cần thiết đối với các sản phẩm cần được chứng nhận.
       ◾ Các cuộc thử nghiệm kiểm soát chất lượng được tiến hành thường xuyên và có thể tiến hành tại cơ sở nếu có thiết bị thử nghiệm tại chỗ. Mục đích chính là giám sát các hoạt động hàng ngày của chương trình kiểm soát chất lượng của cơ sở và đảm bảo những thay đổi trong quá trình sản xuất không dẫn đến các lô hàng không tuân thủ.

Cần tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm kiểm soát chất lượng khi có:

       ◾ Sự thay đổi trong công thức chế tạo chất nhựa làm tăng tỉ lệ giữa formaldehyde và urea;
       ◾ Tăng trên 10 phần trăm số lượng nhựa formaldehyde được sử dụng cho mỗi foot vuông hoặc mỗi tấm gỗ;
       ◾ Thay đổi trên 20 phần trăm tỷ lệ sử dụng nhựa dán;
       ◾ Giảm thời gian ép đã định hơn 20 phần trăm, hoặc
       ◾ Nếu người quản lý hoặc nhân viên kiểm soát chất lượng cho rằng tấm gỗ đang sản xuất có thể không đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành.

Các phương pháp thử nghiệm sau đây được chấp nhận sử dụng như là các phương pháp kiểm soát chất lượng thể hiện mối tương quan ASTM E1333-14:

       ◾ ASTM D6007-14
       ◾ ASTM D5582-14
       ◾ BS EN ISO 12460-3:2015
       ◾ DMC
       ◾ BS EN ISO 12460-5:2015
       ◾ JIS A 1460:2015

Tạo báo cáo dữ liệu sản phẩm hàng tháng

       ◾ Các báo cáo dữ liệu hàng tháng phải có một bảng dữ liệu cho mỗi loại sản phẩm với thông tin về việc thử nghiệm phát thải và sản xuất, và một đồ thị kiểm soát chất lượng có chi tiết giới hạn kiểm soát chất lượng, giới hạn kiểm soát chất lượng vận chuyển (nếu có), kết quả của các cuộc thử nghiệm kiểm soát chất lượng và bất kỳ trị số nào của các cuộc tái thử nghiệm.

Lưu giữ hồ sơ trong 3 năm bao gồm:

       ◾ Hồ sơ của các cuộc thử nghiệm phát thải hàng quý;
       ◾ Hồ sơ của các cuộc thử nghiệm kiểm soát chất lượng;
       ◾ Hồ sơ sản xuất, bao gồm mô tả (các) sản phẩm gỗ composite, ngày sản xuất, số lô hàng, và thông tin theo dõi để có thể tìm được chính xác mỗi sản phẩm đã được sản xuất từ lô hàng nào;
       ◾ Hồ sơ về những thay đổi trong việc sản xuất, bao gồm những thay đổi hơn 10 phần trăm trong tỷ lệ sử dụng nhựa, những thay đổi trong thành phần nhựa dẫn đến tỷ lệ cao hơn giữa formaldehyde và các thành phần nhựa khác, và những thay đổi trong quá trình sản xuất, ví dụ như những thay đổi hơn 20 phầm trăm thời gian ép
       ◾ Thông tin người mua
       ◾ Thông tin người vận chuyển
       ◾ Thông tin về việc loại bỏ các lô hàng không tuân thủ

Lô hàng không tuân thủ

Nghĩa là bất cứ lô hàng gỗ composite nào mà trị số của cuộc thử nghiệm hàng quý hoặc kết quả của cuộc thử nghiệm về kiểm soát chất lượng của chúng cho thấy lô hàng đó vượt quá tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm gỗ composite. Kết quả của một cuộc thử nghiệm về kiểm soát chất lượng vượt quá giới hạn được dùng để chứng minh lô hàng đó vượt quá tiêu chuẩn hiện hành.

Số lượng sản xuất trong tương lai của các loại sản phẩm đã được chứng minh bằng kết quả thất bại của cuộc thử nghiệm hàng quý sẽ không được chứng nhận và phải được xử lý như một lô hàng không tuân thủ cho tới khi các loại sản phẩm này được chứng nhận trở lại qua một cuộc thử nghiệm hàng quý thành công.

NHÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM GỖ (ĐỒ NỘI THẤT, NHÀ GỖ TIỀN CHẾ…)

Là một nhà chế tạo bạn không cần phải tiến hành cuộc thử nghiệm phát thải formaldehyde hoặc tuân thủ các điều kiện về chứng nhận thứ ba, tuy nhiên bạn phải đảm bảo rằng bạn chỉ mua các sản phẩm gỗ composite tuân thủ.

Nếu mua trực tiếp từ một nhà máy sản xuất tấm gỗ, bạn có quyền yêu cầu một bản sao kết quả của cuộc thử nghiệm phát thải formaldehyde hàng quý đại diện cho các tấm gỗ bạn mua và lập hồ sơ về việc liệu các tấm gỗ này có tuân thủ tiêu chuẩn phát thải yêu cầu không.

Lô hàng không tuân thủ

Nếu nhà cung cấp thông báo cho quý vị rằng các tấm gỗ sản phẩm gỗ composite mà quý vị đã mua thuộc về một lô hàng không tuân thủ, điều đó có nghĩa là một mẫu lấy từ lô hàng có chứa các sản phẩm này đã không qua được thử nghiệm phát thải formaldehyde hàng quý hoặc cuộc thử nghiệm chất lượng, thì quý vị phải làm việc với nhà sản xuất tấm gỗ để cách ly, xử lý, và thử nghiệm lại bất kỳ tấm gỗ nguyên vẹn nào trong kho, nếu cần.

Quy định yêu cầu nhà cung cấp tấm gỗ của quý vị phải thông báo cho quý vị trong vòng 72 giờ về việc họ nhận được kết quả thử nghiệm không đạt. Nhà cung cấp của quý vị hoặc là phải thu hồi các tấm gỗ không tuân thủ để xử lý và thử nghiệm lại, xử lý và thử nghiệm lại các tấm gỗ trong khi chúng còn thuộc sở hữu của quý vị, hoặc làm việc với quý vị để thải bỏ các tấm gỗ đó.

Điều khoản về các lô không tuân thủ chỉ đề cập đến các sản phẩm gỗ composite dưới dạng tấm gỗ, có nghĩa là chỉ các nhà chế tạo có các tấm gỗ bị ảnh hưởng trong kho của mình, phải tuân thủ các yêu cầu của mục đó. Các điều khoản về các lô không tuân thủ không áp dụng ra ngoài khi các tấm gỗ không tuân thủ đã được đưa vào các bộ phận cấu thành của thành phẩm.

Lưu hồ sơ

Bạn phải có những bước cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng bạn chỉ mua các sản phẩm gỗ composite, hoặc các bộ phận có chứa các sản phẩm gỗ composite mà đã được sản xuất tuân thủ TSCA Title VI. Điều này có nghĩa là bạn phải nêu rõ các sản phẩm tuân thủ Tiêu TSCA Title VI khi đặt hàng hay mua từ các nhà cung cấp.

Để bắt đầu quá trình cấp giấy chứng nhận, xin liên hệ với Chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com - van.pham@iscvietnam.net

Website: https://iscvietnam.net/ - https://tcivietnam.com/

Tsca là gì,
TSCA certificate,
Tsca certificate là gì,
Tiêu chuẩn EPA la gì,
TSCA form,
TSCA Title VI,
Tiêu chuẩn CARB P2,
Chứng chỉ EPA là gì,

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image