Chứng nhận ICTI là gì? Tư vấn chứng nhận ICTI ở đâu? Giới thiệu về ICTI - International Council of Toy Industries

Hội đồng Quốc tế về nghành công nghiệp đồ chơi - International Council of Toy Industries (viết tắt là ICTI) là hiệp hội ngành công nghiệp đồ chơi trên toàn thế giới. Thành viên của nó bao gồm hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi quốc gia đến từ 20 quốc gia, trong đó, mỗi hiệp hội có các thành viên riêng được tạo thành từ các nhãn hiệu đồ chơi hoạt động trong khu vực địa lý riêng của mình.

ICTI và các hội viên cam kết thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn an toàn đồ chơi, để giảm hoặc loại bỏ các rào cản thương mại và sự tiến bộ của trách nhiệm xã hội trong ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi với các chương trình để giải quyết các vấn đề môi trường, thực hành việc làm công bằng, hợp pháp và đảm bảo an toàn nơi làm việc.

Map

Description automatically generated


Nhiệm vụ

Hoạt động như một trung tâm trao đổi thông tin và thảo luận về các xu hướng và các vấn đề quan trọng cho ngành công nghiệp đồ chơi, để thúc đẩy các tiêu chuẩn an toàn, giảm thiểu hoặc loại bỏ các rào cản đối với hoạt động thương mại, nâng cao trách nhiệm xã hội trong ngành công nghiệp với các chương trình để giải quyết các vấn đề môi trường, công bằng và thực hành việc làm hợp pháp và an toàn nơi làm việc.

Thành lập: Tháng 9/1975

Chương trình trách nhiệm xã hội của Hội đồng quốc tế về ngành công nghiệp đồ chơi trẻ em (ICTI) có văn phòng tại Châu Á đặt tại Hồng Kong và trụ sở chính tại NewYork

ICTI đã phát triển chứng nhận mạnh mẽ, cho tới nay có 1500 nhà máy được chứng nhận ở hơn 30 quốc gia trên toàn cầu


Các yêu cầu thực hành theo ICTI

-       Tuân thủ pháp luật và quy định tại nơi làm việc

-       Thời gian làm việc

-       Tiền lương và bổi thường

-       Lao động vị thành niên

-       Lao động cưỡng bức

-       Lao động tù nhân

-       Kỷ luật

-       Phân biệt đối xử

-       Đại diện người lao động

-       Cơ sở vật chất

-       Phòng cháy

-       Môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp

-       Dịch vụ phúc lơi, canteen, ký túc xá, dịch vụ y tế


ICTI CARE là gì?

Chương trình ICTI CARE (Caring – quan tâm, Awareness – nhận thức, Responsible – trách nhiệm, Ethical- đạo đức) là tên được đặt cho chương trình sản xuất đề cao tính đạo đức trong ngành công nghiệp đồ chơi nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và nhân đạo cho công nhân làm việc trong các nhà máy sản xuất đồ chơi trên toàn thế giới.

Được thành lập bởi Hội đồng sản xuất đồ chơi quốc tế (ICTI) để cung cấp một chương trình duy nhất, công bằng, toàn diện và phù hợp để giám sát các nhà máy đồ chơi về việc tuân thủ Quy tắc thực hành trong kinh doanh ICTI, ICTI CARE hiện nay là nền tảng cung cấp giáo dục, đào tạo và một chương trình giám sát duy nhất, công bằng, toàn diện và phù hợp cho các nhà máy đồ chơi.

Trọng tâm ban đầu cho những nỗ lực của chương trình ICTI CARE là về Trung Quốc, Hong Kong và Macau, nơi sản xuất ra khoảng 80% đồ chơi của thế giới. Chương trình sẽ được mở rộng, theo thời gian, cho các quốc gia nơi mà đồ chơi được sản xuất.

Nội dung tiêu chuẩn ICTI

Cơ bản thì ICTI đảm bảo quá trình vận hành, sản xuất đồ chơi hợp pháp, an toàn và lành mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn ICTI là lao động và môi trường. Theo đó, công ty đạt ICTI khi sử dụng nguồn lao động hợp pháp, không phân biệt bởi giới tính, tôn giáo, dân tộc; và nhà máy sản xuất tuân thủ đúng pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cụ thể để đạt tiêu chuẩn ICTI, các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi và bao bì đựng đồ chơi cần đáp ứng những tiêu chí sau:

2.1 Lao động

•    Giờ làm việc, tiền lương, tiền làm thêm theo quy định của pháp luật hoặc theo công ước của tổ chức lao động quốc tế.
•    Không sử dụng lao động chưa đủ tuổi ở bất cứ công đoạn nào.
•    Quyền tự do của người lao động khi hết giờ làm việc, không có cưỡng bức lao động.
•    Đảm bảo tiền lương đầy đủ cho nhân viên theo điều khoản C1000 Công ước thù lao bình đẳng năm 1951.
•    Các chế độ người lao động được hưởng đầy đủ như thai sản, ốm đau theo quy định pháp luật.
•    Thực hiện bình đẳng công việc.
•    Quyền tự do của nhân viên về đại diện người lao động theo quy định của pháp luật.
 

2.2 Nơi làm việc

 
•    Nhà máy sản xuất đồ chơi cần cung cấp môi trường làm việc an toàn tuân thủ luật vệ sinh môi trường và phòng chống rủi ro.
•    Hệ thống chiếu sáng, thông gió và thoát hiểm hoạt động hiệu quả trong nhiều trường hợp.
•    Chuẩn bị sẵn sàng về y tế cho tình huống sơ cấp, cấp cứu người bị nạn.
•    Đào tạo và chuẩn bị sẵn thủ tục và hướng dẫn sơ tán trong trường hợp cần thiết cho nhân viên.
•    Đào tạo nhân viên sử dụng trang thiết bị an toàn.
•    Máy móc cũng cần trang bị sự an toàn theo quy định.
•    Hệ thống nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn an toàn.
•    Quy định hợp lý giờ nghỉ ngơi của nhân viên.
•    Trường hợp nhà máy hỗ trợ chỗ ở cần đáp ứng yêu cầu cơ bản về vệ sinh theo quy định pháp luật.
•    Không áp dụng hình thức kỷ luật thể chất hoặc tinh thần với nhân viên.

2.3 Sự tuân thủ

•    Thiết lập chuẩn mực về hoạt động nhằm giáo dục, khuyến khích thực hiện đúng cam kết về trách nhiệm trong sản xuất.
•    Đánh giá sự tuân thủ của công ty thành viên và nhà thầu của họ theo mục tiêu của ICTI.
•    Có báo cáo mỗi năm về việc tuân thủ quy tắc kèm chữ ký của người phụ trách.
•    Đánh giá và ghi rõ tiêu chí không đạt yêu cầu, để doanh nghiệp khắc phục kịp thời.
 

3. Ứng dụng trong sản xuất bao bì đồ chơi ICTI

Cùng với việc sản xuất đồ chơi, bao bì như một phần không thể thiếu trong chuỗi sản xuất và tiếp thị. Mẫu bao bì cũng cần được cấp chứng chỉ ICTI để đảm bảo sự toàn vẹn về chất lượng sản phẩm. Để được cấp chứng chỉ ICTI bao bì đồ chơi cần đảm bảo các tiêu chuẩn ICTI.

3.1 Tuân thủ pháp luật và quy định tại nơi làm việc
Doanh nghiệp bao bì cần đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc sạch sẽ. Phân khu sản xuất, chất thải và xử lý kịp thời để không ảnh hưởng tới vệ sinh an toàn của bao bì. Các khu vực trong doanh nghiệp bao bì gồm có:
•    Khu văn phòng: Nơi tiếp nhận, xử lý và thống nhất yêu cầu với khách hàng. Quá trình này có thể kết thúc bằng văn bản thông thường hoặc hợp đồng tuỳ vào sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp bao bì.
•    Khu in ấn, sản xuất: Trong xưởng in phân thành nhiều khu khác nhau như in ấn, cắt dán và gia công hoàn thiện bao bì. Mỗi khu sẽ có chất thải riêng biệt như mực in, giấy thừa, keo dán, vỏ hộp... Chúng cần được xử lý kịp thời để không ảnh hưởng tới các khâu khác trong quá trình sản xuất bao bì.

3.2 Thời gian làm việc
Giờ làm việc cụ thể mỗi tuần cho từng nhân viên. Những quy định cụ thể về tiền làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

3.3 Tiền lương và bồi thường
Nhân viên trong doanh nghiệp bao bì được nhận lương, thưởng đúng với quy định và hợp đồng ban đầu theo quy định của pháp luật.

3.4 Lao động vị thành niên
Không sử dụng lao động vị thành niên ở bất cứ khâu nào của sản xuất bao bì. Đây là nguyên tắc rất quan trọng theo tiêu chuẩn ICTI. 

3.5 Lao động cưỡng bức
Doanh nghiệp bao bì không được ép buộc nhân viên làm thêm. Càng không được can thiệp quyền của người lao động khi hết giờ làm việc.

3.6 Lao động tù nhân
Công ty bao bì không được từ chối lao động vì bất cứ lý do nào giới tính, tôn giáo, dân tộc, tù nhân...Để không vi phạm sự thiếu bình đẳng về cơ hội nghề nghiệp theo điều khoản C111 Chống phân biệt đối xử.

3.7 Phân biệt đối xử
Không phân biệt đối xử trong công việc với lao động trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội.

3.9 Đại diện người lao động
Người lao động được tự do thực hiện quyền lợi của mình về đại diện người lao động theo quy định pháp luật.

3.10 Cơ sở vật chất
Công ty bao bì đảm bảo trang thiết bị an toàn cho máy móc, thiết bị, nhà xưởng theo quy định pháp luật. Đồng thời có đào tạo lao động trước để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

3.11 Phòng cháy
Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm. Cùng với đó doanh nghiệp bao bì hướng dẫn lao động sử dụng hệ thống trong trường hợp cần.

3.12 Môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Vệ sinh môi trường làm việc sạch sẽ theo quy định pháp luật và hệ thống phòng ngừa rủi ro đầy đủ.

3.13 Dịch vụ phúc lợi
Doanh nghiệp cần có đầy đủ hệ thống y tế, nhân viên y tế. Hệ thống luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu kịp thời tình huống bất ngờ xảy ra do tai nạn lao động.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp cấp chỗ ở cho nhân viên cần đảm bảo nhu cầu cơ bản về vệ sinh phòng ốc, khu vệ sinh. Chúng đáp ứng an toàn môi trường và phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật.

So với ICTI, tiêu chuẩn BSCi có một số quy định khá tương đồng, đặc biệt yếu tố nguồn lao động. 
 

4. Lợi ích khi sử dụng bao bì ICTI cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

Có rất nhiều lợi ích mà cả doanh nghiệp sử dụng bao bì đồ chơi ICTI và người dùng nhận được.

4.1 Doanh nghiệp sử dụng bao bì đồ chơi ICTI
•    Thúc đẩy hoạt động sản xuất đồ chơi theo hướng lành mạnh vì sự phát triển xã hội.
•    Là cơ hội tốt để sản phẩm đồ chơi mở rộng thị trường và được tiếp nhận ở nhiều quốc gia.
•    Giúp doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật.
•    Tăng phúc lợi xã hội đối với nhân viên góp phần tăng năng suất và chất lượng công việc và sự uy tín của thương hiệu.
4.2 Người tiêu dùng
•    Người tiêu dùng đặc biệt là đối tượng trẻ em có cơ hội tiếp cận đồ chơi an toàn, lành mạnh.
•    Thông qua mẫu bao bì phụ huynh nhận dạng đâu là sự lựa chọn đúng đắn cho con em mình.
•    Tiết kiệm thời gian, công sức trong việc chọn lựa đồ chơi an toàn.

Trên đây là những tiêu chuẩn của  ICTI và ứng dụng trong sản xuất đồ chơi và bao bì đựng đồ chơi. Hy vọng giúp các bạn có được cái nhìn tổng quát về tiêu chuẩn mang tính toàn cầu này. 
 


Để yêu cầu dịch vụ tư vấn và đào tạo ICTI - Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Hotline: 0933096426 - 028 2226 8288

Email: van.pham@iscvietnam.net  

Website: http://iscvietnam.net/ - https://www.cpg.global/

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image