CHỨNG NHẬN XÁC MINH ESG

 

 Theo “ Báo cáo triển vọng kinh doanh 2023”  của UOB cho thấy tại Việt Nam, xu hướng ESG đang nhận được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp. Có 94% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển bền vững và 51% trong số họ đã chính thức thực hiện các biện pháp liên quan đến ESG. Đây không chỉ là việc nhận biết mà còn là sự thực hành thiết thực, và ESG được coi là một trọng tâm quan trọng trong thời điểm hiện tại. Hơn nữa, Việt Nam còn được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu trong khu vực trong việc chuyển đổi hướng xây dựng nền kinh tế xanh vì thế các doanh nghiệp cần đón đầu xu thế trong thời gian tới.

Báo cáo ESG là gì? 

Báo cáo ESG là một tài liệu hoặc báo cáo chứa thông tin về các hoạt động và hiệu suất của một tổ chức liên quan đến ba khía cạnh quan trọng: Môi trường (Environmental), Xã hội (Social), và Quản trị (Governance). Đây là một công cụ quan trọng để doanh nghiệp và tổ chức có thể công bố và theo dõi các thông tin liên quan đến việc họ thực hiện và tuân thủ các tiêu chuẩn và mục tiêu ESG.

Dưới đây là một số điểm quan trọng về mỗi khía cạnh ESG:

 • Môi trường (Environmental - E): Đây liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng đến môi trường, bao gồm việc quản lý khí nhà kính, tiêu thụ năng lượng, quản lý nước, quản lý chất thải, và các hoạt động khác có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường.

 • Xã hội (Social - S): Khía cạnh này liên quan đến tác động của doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng. Nó bao gồm việc quản lý quan hệ lao động, quyền của người lao động, an toàn và sức khỏe lao động, đạo đức kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng và thể hiện sự đa dạng và bình đẳng trong tổ chức.

 • Quản trị (Governance - G): Khía cạnh quản trị xem xét cách doanh nghiệp được quản lý và điều hành. Nó bao gồm việc xây dựng và thực thi các quy tắc, tiêu chuẩn và tập quyền trong tổ chức, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và sự chịu trách nhiệm của lãnh đạo và ban giám đốc.

Lợi ích báo cáo ESG

Xem thêm :https://iscvietnam.net/blogs/tu-van-quan-tri

 

Báo cáo ESG giúp cho công chúng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác có cái nhìn rõ ràng về cách một doanh nghiệp đang quản lý các vấn đề ESG. Điều này có thể giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro, nâng cao uy tín, thu hút nhà đầu tư và khách hàng có tâm hồn xã hội, và thực hiện các biện pháp để cải thiện hiệu suất ESG của họ. Bảng điểm ESG cũng có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất ESG giữa các công ty khác nhau và đánh giá sự tiến bộ theo thời gian.

Báo cáo ESG quan trọng vì nó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông, và xã hội nói chung. Dưới đây là một số lý do tại sao báo cáo ESG có tầm quan trọng đặc biệt:

 • Thu hút nhà đầu tư và khách hàng: Ngày càng có nhiều nhà đầu tư và khách hàng quan tâm đến việc đầu tư vào và ủng hộ các doanh nghiệp có tầm nhìn xã hội và môi trường. Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp thu hút những nhà đầu tư và khách hàng này bằng cách cho họ thấy rằng doanh nghiệp đang đảm bảo rằng họ không chỉ tạo ra giá trị kinh doanh mà còn đóng góp cho môi trường và cộng đồng.

 • Quản lý rủi ro tốt hơn: Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp nhận biết và quản lý các rủi ro liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Điều này có thể giúp tránh các hậu quả tiêu cực và mất mát tài sản.

 • Cải thiện quan hệ công chúng và danh tiếng: Công bố các hành động tích cực về môi trường, xã hội và quản trị có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hình ảnh và danh tiếng của họ trong mắt khách hàng, đối tác, và cộng đồng. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh doanh và thương hiệu.

 • Tuân thủ luật pháp và quy định: Một số quốc gia đã yêu cầu doanh nghiệp công bố thông tin ESG theo luật pháp. Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định này và tránh mất tiền phạt hoặc trừng phạt.

 • Tạo đà cho cải thiện liên tục: Báo cáo ESG cho phép doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan đến ESG và theo dõi tiến trình của họ. Điều này thúc đẩy sự cải thiện liên tục trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị.

 • Tạo giá trị dài hạn: Báo cáo ESG có thể giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông và cộng đồng bằng cách đảm bảo bền vững trong hoạt động kinh doanh và quản lý tốt các tác động xã hội và môi trường của họ.

 

Chỉ số phát triển bền vững (VNSI)

 

 

Chỉ số này được thành lập nhờ sự hợp tác giữa nhiều đối tác: (1) Đơn vị xây dựng và vận hành: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (2) Tư vấn kỹ thuật: Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) (3) Đơn vị hỗ trợ soát xét độc lập: IFC & PwC Việt Nam

Tại Việt Nam, Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) được ra mắt vào tháng 7 năm 2017. VNSI bao gồm 20 công ty có điểm bền vững cao nhất niêm yết trên HOSE. Top 20 doanh nghiệp này được lựa chọn từ rổ chỉ số VN100 (gồm 100 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất) và được đánh giá toàn diện trên 3 khía cạnh: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G).

Mục tiêu của chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) tại Việt Nam bao gồm:

 • Nêu bật các thông lệ tốt nhất về phát triển bền vững

 • Tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết phát triển bền vững

 • Tạo sản phẩm đầu tư trên thị trường

 • Chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình lựa chọn

Báo cáo phát triển bền vững hoặc báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là công cụ quan trọng để trình bày và đánh giá hiệu suất của tổ chức trong các khía cạnh xã hội, môi trường, kinh tế và quản trị. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy của thông tin được công bố trong báo cáo, việc có sự đảm bảo từ bên thứ ba là quan trọng.

Dưới đây là một số lợi ích và hoạt động quan trọng của dịch vụ đảm bảo báo cáo phát triển bền vững:

 • Tăng tính xác thực và đáng tin cậy: Dịch vụ đảm bảo giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu và thông tin trong báo cáo phát triển bền vững. Điều này là quan trọng để tránh thông tin sai lệch hoặc thiếu trung thực trong báo cáo.

 • Đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn: Dịch vụ đảm bảo đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn và khung làm việc quốc tế, như GRI (Global Reporting Initiative), IIRC (International Integrated Reporting Council), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), và SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Điều này giúp đảm bảo rằng báo cáo tuân theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn công nghiệp quan trọng.

 • Phân tích lỗ hổng và cải thiện: Dịch vụ đảm bảo có thể giúp tổ chức phân tích lỗ hổng trong việc thu thập và báo cáo dữ liệu ESG. Họ cung cấp gợi ý và khuyến nghị để cải thiện quá trình báo cáo và tăng cường khả năng quản lý thông tin ESG.

 • Phản hồi và thúc đẩy cải thiện liên tục: Dịch vụ đảm bảo có thể cung cấp phản hồi về hiệu suất ESG của tổ chức và đề xuất cách để cải thiện. Điều này giúp tổ chức phát triển và thúc đẩy chiến lược bền vững liên tục.

Thời gian chuẩn bị báo cáo ESG

 
 • Quy mô và phạm vi của doanh nghiệp: Các công ty lớn hoặc có hoạt động phức tạp hơn có thể cần thời gian lâu hơn để thu thập và xử lý thông tin ESG. Những doanh nghiệp nhỏ hơn có thể hoàn thành quá trình này nhanh hơn.

 • Mức độ sẵn sàng của thông tin: Nếu doanh nghiệp đã tích lũy và duy trì thông tin liên quan đến ESG một cách thường xuyên và cẩn thận, việc chuẩn bị báo cáo có thể nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, nếu thông tin này cần được thu thập và tổ chức lại từ đầu, thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài.

 • Yêu cầu quy định: Quy định và yêu cầu báo cáo ESG có thể khác nhau tùy theo quốc gia và ngành công nghiệp. Doanh nghiệp cần làm việc theo các quy định và tiêu chuẩn cụ thể mà họ phải tuân thủ.

 • Nguồn lực: Có sẵn tài nguyên và nhân lực để thực hiện quá trình chuẩn bị và thu thập thông tin ESG cũng ảnh hưởng đến thời gian cần thiết.

Tóm lại, chuẩn bị báo cáo ESG là một quy trình phức tạp và đòi hỏi tính tỉ mỉ và đáng tin cậy. Thời gian chuẩn bị có thể thay đổi, nhưng thông thường doanh nghiệp nên bắt đầu chuẩn bị từ 4 đến 6 tháng trước ngày dự kiến công bố báo cáo ESG để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin.

Quy trình thực hiện báo cáo

 
 • Xác định phạm vi và mục tiêu: Xác định các chỉ tiêu và khía cạnh ESG mà doanh nghiệp muốn báo cáo và đặt ra mục tiêu cụ thể cho việc chuẩn bị báo cáo.

 • Thu thập dữ liệu và thông tin: Thu thập thông tin từ các nguồn liên quan, bao gồm bộ phận nội bộ, nhà cung cấp, và các bên liên quan khác, để hỗ trợ báo cáo ESG.

 • Đánh giá và xác minh dữ liệu: Đánh giá và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu thu thập, đặc biệt là khi dùng ngoại việc kiểm tra dữ liệu.

 • Sắp xếp, phân tích và xử lý dữ liệu: Lọc, sắp xếp, và phân tích dữ liệu để tạo ra thông tin có ý nghĩa và cấu trúc.

 • Định hình mục tiêu và cam kết: Dựa trên thông tin và phân tích, xác định các mục tiêu và cam kết cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được trong việc thực hiện ESG.

 • Soạn thảo và phê duyệt: Soạn thảo báo cáo ESG một cách cẩn thận và đưa qua quá trình phê duyệt từ các bộ phận liên quan và cấp quản lý trong doanh nghiệp.

 • Công bố và phản hồi: Công bố báo cáo ESG tới công chúng và các nhà đầu tư, sau đó tiếp nhận và đánh giá phản hồi để cải thiện báo cáo trong tương lai.

 • Liên tục cập nhật và cải tiến: Doanh nghiệp nên liên tục theo dõi và cập nhật thông tin ESG, cải tiến quá trình báo cáo và thúc đẩy phát triển bền vững.

 

Tại sao hợp tác với  ISC Việt Nam ? Vì chúng tôi có thể giúp công ty tiến lên trong hành trình ESG của mình.

 

 

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình ESG của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Chúng tôi mang đến mục đích, tầm nhìn và tính thực tế cho những thách thức mà bạn gặp phải - và chúng tôi hiểu bạn cần bắt đầu hành trình ESG của mình như thế nào.  Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình để hỗ trợ bạn trên hành trình đó.

Hợp tác với ISC Việt Nam có thể giúp công ty tiến lên trong hành trình ESG 

 • Tư vấn soạn thảo ESG/báo cáo bền vững theo các tiêu chuẩn và khuôn khổ ESG, v.d. GRI, IIRC, TCFD và SASB, thông qua đó Công ty sẽ truyền đạt kinh nghiệm về hành trình ESG  tới các bên liên quan. các nhà đầu tư, hội đồng quản trị và các bên liên quan để truyền cảm hứng cho họ tham gia hành trình này.

 • Cung cấp sự đảm bảo độc lập về dữ liệu trong báo cáo phát triển bền vững của bạn, phù hợp với các tiêu chuẩn thị trường hàng đầu như Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI), Kiểm kê phát thải khí nhà kính nhà kính (GHG Protocol), CDP và AA1000

 • Hỗ trợ Quý công ty soạn thảo và nộp hồ sơ VNSI bằng cách tư vấn điền bảng câu hỏi trước khi gửi hồ sơ; Chúng tôi cũng sẽ đánh giá hiện trạng công ty bạn theo bộ tiêu chí của VNSI để cải thiện vị trí của bạn trên bảng xếp hạng.

 • Rà soát và tư vấn các chỉ số ESG được cổ đông tín nhiệm

 • Nâng cao nhận thức giữa các bên liên quan của bạn về các chủ đề ESG chính, bao gồm cả Hội đồng quản trị, những người kỳ vọng ban lãnh đạo Công ty sẽ dẫn đầu xu hướng ESG

Hãy để ISC Việt Nam hỗ trợ cho doanh nghiệp vì chúng tôi hiểu bạn cần bắt đầu một hành trình như thế nào, với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi tin rằng sẽ là đối tác đáng tin cậy, uy tín.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc !

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image