GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VERIFIED CARBON STANDARD - Tiêu chuẩn VCS

Verra đặt ra các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về hành động vì khí hậu và phát triển bền vững. Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn cho các hoạt động đa dạng như giảm nạn phá rừng, cải thiện các hoạt động nông nghiệp, xử lý rác thải nhựa và đạt được bình đẳng giới. Verra quản lý các chương trình để chứng nhận rằng các hoạt động này đạt được kết quả có tính chính trực cao có thể đo lường được. Và Verra làm việc với các chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự để thúc đẩy việc sử dụng các tiêu chuẩn này, bao gồm thông qua việc phát triển thị trường. Mọi thứ Verra làm đều nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và khí hậu ngày càng tham vọng – và quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang một tương lai bền vững.

Tiêu chuẩn VCS cung cấp một tiêu chuẩn toàn cầu cho các dự án và chương trình giảm thiểu và loại bỏ phát thải khí nhà kính. Tiêu chuẩn sử dụng các yêu cầu đặt ra trong ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065 làm cốt lõi.

Bằng cách kết hợp chặt chẽ khoa học và minh bạch với tư duy đổi mới, Chương trình VCS đã liên tục đưa các dự án, tổ chức và người dân mới vào thị trường carbon tự nguyện, cũng như ngày càng nhiều thị trường tuân thủ và mang lại cho họ sự tự tin cần thiết để tham gia.

Tại sao lại cần áp dụng tiêu chuẩn VCS

Chương trình Verified Carbon Standard (VCS) là chương trình tín chỉ khí nhà kính (GHG) được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó thúc đẩy tài chính cho các hoạt động giảm thiểu và loại bỏ khí thải, cải thiện sinh kế và bảo vệ thiên nhiên. Các dự án VCS đã giảm hoặc loại bỏ gần một tỷ tấn carbon và các khí thải KNK khác ra khỏi khí quyển. Chương trình VCS là một thành phần quan trọng và đang phát triển trong nỗ lực không ngừng nhằm bảo vệ môi trường chung của chúng ta.

Các quy tắc và yêu cầu nghiêm ngặt của VCS; khả năng thích ứng của nó với sự phát triển khoa học, công nghệ và quy định mới; và thông tin minh bạch về các dự án và hoạt động của chúng, được công khai trên Cơ quan đăng ký Verra.

Những đặc điểm này dẫn đến việc giảm thiểu hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính là thực tế, có thể đo lường được, bổ sung, lâu dài, được xác minh độc lập, ước tính thận trọng, được đánh số duy nhất và được liệt kê minh bạch (Nguyên tắc đảm bảo chất lượng của VCS).

Chương trình VCS đã được Liên minh bù đắp và giảm thiểu các-bon quốc tế International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) xác nhận và đáp ứng Quy tắc thực hành tốt nhất của ICROA.

Mục tiêu của chương trình VCS

 • Thiết lập các quy tắc và thủ tục rõ ràng để cho phép phát triển thành công các dự án và chương trình KNK và tạo ra các khoản tín dụng KNK chất lượng cao;
 • Tạo tín dụng KNK đáng tin cậy và có thể thay thế được
 • Khuyến khích sự đổi mới trong các công nghệ và biện pháp giảm thiểu KNK cũng như các thủ tục xác nhận, xác minh và đăng ký, tất cả đều trong bối cảnh chất lượng, uy tín và minh bạch;
 • Cung cấp một hệ thống đăng ký an toàn, nhằm đảm bảo cung cấp sự minh bạch cho công chúng;
 • Thể hiện các khuôn khổ khả thi và đưa ra các bài học có thể được đưa vào các chương trình KNK khác và quy định về biến đổi khí hậu;
 • Cung cấp sự giám sát để đảm bảo rằng các nhà đầu tư, người mua và thị trường công nhận Đơn vị carbon được thẩm định (VCU) là có thật, bổ sung và lâu dài
 • Liên kết các thị trường carbon trên toàn thế giới thông qua một khuôn khổ chặt chẽ và mạnh mẽ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

 • Người đề xuất dự án gửi mô tả dự án và bất kỳ tài liệu đi kèm nào đến Verra cho quy trình của dự án
 • Verra tạo bản ghi dự án trên sổ đăng ký của Verra
 • Người đề xuất dự án gửi mô tả dự án và bất kỳ tài liệu đi kèm nào đến tổ chức thẩm định/kiểm định
 • Tổ chức thẩm định/kiểm định đánh giá dự án theo quy định của Chương trình VCS và cung cấp báo cáo thẩm định và đại diện xác thực
 • Người đề xuất dự án nộp báo cáo giám sát và bất kỳ tài liệu kèm theo cho tổ chức thẩm định/kiểm định
 • Tổ chức thẩm định/kiểm định đánh giá việc giảm hoặc loại bỏ phát thải KNK theo các quy tắc của Chương trình VCS và cung cấp báo cáo xác minh và đại diện xác thực
 • Người đề xuất dự án nộp tài liệu dự án (bao gồm cả người đại diện đề xuất dự án) vào sổ đăng ký Verra
 • Verra xem xét đăng ký dự án và yêu cầu phát hành VCU
 • Verra đăng ký hồ sơ VCU trên cơ sở dữ liệu dự án Verra và gửi VCU vào tài khoản của người đề xuất dự án

YÊU CẦU CHUNG

 • Các dự án phải đáp ứng tất cả các quy tắc và yêu cầu hiện hành được quy định trong Chương trình VCS
 • Các dự án sẽ áp dụng các phương pháp phù hợp với Chương trình VCS.
 • Dự án phải cập nhật mới nhất phiên bản của phương pháp luận khi đánh giá đường cơ sở và gia hạn thời hạn tín dụng.
 • Các dự án và việc triển khai các hoạt động của dự án không được dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, bất kể luật đó có được thi hành hay không.
 • Trường hợp các dự án áp dụng các phương pháp cho phép người đề xuất dự án tự lựa chọn mô hình thì mô hình phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong tài liệu Chương trình VCS, Yêu cầu về phương pháp VCS và nó sẽ được chứng minh khi xác nhận rằng mô hình phù hợp với hoàn cảnh của dự án (tức là, việc sử dụng mô hình sẽ dẫn đến việc định lượng thích hợp việc giảm thiểu hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính).
 • Trường hợp dự án áp dụng các phương pháp cho phép người đề xuất dự án lựa chọn hệ số hoặc tiêu chuẩn mặc định của bên thứ ba để xác định dữ liệu phát thải khí nhà kính và bất kỳ dữ liệu hỗ trợ nào để thiết lập các kịch bản cơ sở và chứng minh tính bổ sung, thì hệ số hoặc tiêu chuẩn mặc định đó phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tài liệu Chương trình VCS, Yêu cầu về phương pháp VCS.
 • Khi các quy tắc và yêu cầu trong chương trình KNK đã được phê duyệt xung đột với các quy tắc và yêu cầu của Chương trình VCS, thì các quy tắc và yêu cầu của Chương trình VCS sẽ được ưu tiên.
 • Trường hợp các dự án áp dụng các phương pháp từ các chương trình KNK đã được phê duyệt, chúng phải phù hợp với bất kỳ giới hạn công suất cụ thể nào và bất kỳ yêu cầu liên quan nào khác được đặt ra đối với việc áp dụng phương pháp luận và/hoặc công cụ được tham chiếu bởi phương pháp luận trong các chương trình đó.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về tư vấn chứng nhận vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net - van.pham@tcivietnam.com 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image