ISO 13065:2015 - TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TIÊU CHÍ BỀN VỮNG CHO NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

ISO 13065:2015 "Tiêu chí bền vững cho năng lượng sinh học (Sustainability criteria for bioenergy )”  phiên bản lần đầu được ban hành ngày 15/09/2015.

Tiêu chuẩn ISO 13065: 2015, Tiêu chí bền vững đối với năng lượng sinh học, cung cấp một khuôn khổ thực tiễn và quy định các nguyên tắc, tiêu chí cho chuỗi cung ứng năng lượng sinh học để tạo điều kiện đánh giá, xem xét các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế nhằm tạo điều kiện cho việc đánh giá và so sánh các sản phẩm và quá trình sản xuất năng lượng sinh học, các chuỗi cung ứng và các ứng dụng.

Các sản phầm cung cấp năng lượng sinh học (được sản xuất từ chất hữu cơ như sản phẩm gỗ phế liệu và cây nông nghiệp) có thể dùng để sản xuất nhiên liệu vận tải và điện cũng như dùng cho sinh nhiệt và làm mát. 

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự đoán: đến năm 2030,  nhu cầu đối với năng lượng sơ cấp từ sinh khối sẽ tăng lên một mức tương đương với 1827 triệu tấn dầu , hoặc 12% tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp trên toàn thế giới. Con số này gấp đôi khối lượng tính được vào năm.

Đối với một số quốc gia và khu vực đã thiết lập những mục tiêu đầy tham vọng cho năng lượng và nhiên liệu sinh học trong thập kỷ tới, ISO 13065 có thể xem như một công cụ hữu hiệu giúp cho các chính phủ đạt được mục tiêu của mình. Nó sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho thị trường trong nước mà còn cho cả thị trường quốc tế thông qua việc làm tăng khả năng cạnh tranh của năng lượng sinh học, đặc biệt là cho các nhà sản xuất từ các quốc gia đang phát triển, và giúp tránh được các hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

Theo ban dự án ISO/PC 248, Tiêu chí bền vững cho năng lượng sinh học, mục tiêu và năng lượng sinh học hướng tới là giúp giảm nhẹ biến đổi khí hậu và cải thiện an ninh cung cấp năng lượng. Hầu như mỗi quốc gia trên thế giới đều sản xuất và tiêu thụ một dạng nào đó của năng lượng sinh học, do vậy nhằm đảm bảo cho tính bền vững của quá trình sản xuất năng lượng và nhiên liệu sinh học, cần có các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội nghiêm ngặt. 

Mục tiêu của tiêu chuẩn ISO 13065 là thúc đẩy sản xuất và sử dụng năng lượng sinh học một cách bền vững, và thông qua đó cho phép người sử dụng nhận diện các mảng cần cải thiện liên tục.

Cấu trúc Tiêu chuẩn ISO 13065:2015 

Tiêu chuẩn ISO 13065:2015 có 6 điều khoản chính và 8 phụ lục, bao gồm:

 1. Phạm vi.
 2. Tài liệu tham khảo.
 3. Thuật ngữ và định nghĩa.
 4. Các yêu cầu và khuyến nghị chung.
 5. Nguyên tắc, tiêu chí, chỉ tiêu.
 6. Các phương pháp luận, đánh giá và so sánh khí nhà kính.
 • Phụ lục A: Định dạng ví dụ cho thông tin tóm tắt.
 • Phụ lục B: Hướng dẫn liên quan đến chỉ số nước.
 • Phụ lục C: Hướng dẫn liên quan đến các chỉ số đất.
 • Phụ lục D: Hướng dẫn liên quan đến chỉ báo không khí.
 • Phụ lục E: Hướng dẫn liên quan đến các chỉ số đa dạng sinh học. 
 • Phụ lục F: Hướng dẫn liên quan đến các chỉ số chất thải.
 • Phụ lục G: Lao động trẻ em.
 • Phụ lục H: Khí nhà kính.

Phạm vi áp dụng ISO 13065:2015 

ISO 13065:2015 được áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng, các bộ phận của chuỗi cung ứng hoặc một quy trình đơn lẻ trong chuỗi cung ứng. ISO 13065:2015 áp dụng cho tất cả các dạng năng lượng sinh học, không phân biệt nguyên liệu thô, vị trí địa lý, công nghệ hoặc mục đích sử dụng cuối cùng.

ISO 13065:2015 không thiết lập các ngưỡng hoặc giới hạn và không mô tả các quy trình và phương pháp sản xuất năng lượng sinh học cụ thể. Việc tuân thủ ISO 13065:2015 không quyết định tính bền vững của các quy trình hoặc sản phẩm.

ISO 13065:2015 nhằm tạo thuận lợi cho khả năng so sánh của các quy trình hoặc sản phẩm năng lượng sinh học khác nhau. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc so sánh năng lượng sinh học và các lựa chọn năng lượng khác.

ISO 13065:2015 sẽ mang lại lợi ích cho những nhóm đối tượng nào ?

ISO 13065 thiên về cung cấp một cách tiếp cận hài hòa đối với các tiêu chí bền vững hơn là cung cấp các giá trị ngưỡng. Các đối tượng khác nhau có thể vận dụng tiêu chuẩn này theo các cách khác nhau:

 • Các tổ chức, doanh nghiệp: Cung cấp một khung làm việc tiêu chuẩn cho phép các doanh nghiệp tìm được tiếng nói chung khi mô tả các khía cạnh của sự bền vững.
 • Người mua: So sánh các thông tin về sự bền vững thu được từ những nhà cung cấp, từ đó giúp người mua nhận diện các quá trình và sản phẩm năng lượng sinh học phù hợp với nhu cầu của họ.
 • Các cơ quan cấp chứng nhận, ban hành tiêu chuẩn và cơ quan nhà nước khác: Đóng vai trò như một nguồn thông tin về sự bền vững, và là một cơ sở minh bạch, hỗ trợ các bên tham gia vào thị trường trong việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Doanh nghiệp triển khai các bước đánh giá Chứng nhận ISO 13065 ?

 • Bước 1: Khảo sát thực địa và đánh giá thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 13065 tại doanh nghiệp;
 • Bước 2: Đào tạo nhận thức ISO 13065 cho nhân viên của doanh nghiệp;
 • Bước 3: Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng hệ thống văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 13065;
 • Bước 4: Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu vào thực tế;
 • Bước 5: Đào tạo và tổ chức đánh giá nội bộ;
 • Bước 6: Đăng ký hồ sơ đánh giá chứng nhận; 
 • Bước 7: Đánh giá chứng nhận chính thức và nhận giấy chứng nhận;
 • Bước 8: Duy trì chứng nhận hàng năm.

Lưu ý:

 • Có thể áp dụng ISO 13065 cho một phần hay toàn bộ chuỗi cung ứng hoặc chỉ một quá trình đơn lẻ trong chuỗi cung ứng. 
 • ISO 13065 có thể áp dụng cho tất cả các dạng năng lượng sinh học, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nguyên liệu thô, vị trí địa lý, công nghệ hay mục đích sử dụng cuối cùng.
 • ISO 13065 không thay thế luật pháp quốc gia hay hệ thống chứng nhận quốc gia về tính bền vững.

* Xin liên hệ với Chúng tôi để được hướng dẫn tư vấn và chứng nhận:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Quản lý Kinh Doanh và Marketing

Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net 

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Website: http://iscvietnam.net/ - http://cpg.global/

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image