Lợi ích của SLCP là gì? Quy trình đánh giá SLCP

SLCP là gì?

Chương trình tích hợp lao động và xã hội (SLCP - Social & Labor Convergence Program) là sáng kiến của nhiều bên liên quan, được thiết kế để đơn giản hóa việc đánh giá các tiêu chuẩn lao động trong các cơ sở dệt may và da giày bằng cách sử dụng khung đánh giá tích hợp (CAF - Converged Assessment Framework). Trước khi SLCP được giới thiệu, các cơ sở trong ngành phải tuân thủ theo một loạt các cuộc đánh giá của các tổ chức và tiêu chuẩn khác nhau. SLCP nhằm mục đích đơn giản hóa và hợp lý hóa quá trình này. Đồng thời, doanh nghiệp có thể dành thời gian và nguồn lực để cải thiện điều kiện lao động. Mặt khác, dữ liệu về lao động và xã hội trở nên dễ so sánh hơn, giúp dễ dàng tạo ra và thực hiện các chương trình cải tiến.

Lợi ích của SLCP là gì?

       - Hiệu quả: Giảm thời gian và tiền bạc cho các cuộc đánh giá, giảm được sự mệt mỏi do đánh giá.
       - Công cụ toàn diện: SLCP bao gồm tất cả các điểm dữ liệu/ câu hỏi thu thập được gần như trong tất cả các cuộc đánh giá khác
       - Nhiều bên liên quan: SLCP đã được phát triển cùng với sự hợp tác của nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất và các bên liên quan khác.
       - Sự tin cậy: Dữ liệu về lao động và trách nhiệm xã hội đã được xác minh đáng tin cậy và có chất lượng cao
       - Linh hoạt: Các nhãn hàng có thể chấm điểm dữ liệu theo quy tắc ứng xử của riêng họ
       - Quyền sở hữu của nhà máy: nhà máy sở hữu dữ liệu của họ và kiểm soát cách dữ liệu được chia sẻ.

Quy trình đánh giá SLCP gồm ba bước:

Giai đoạn 1: Thu thập dữ liệu.

Doanh nghiệp điền thông tin vào Công cụ Thu thập Dữ liệu, một mình (tự đánh giá) hoặc có sự trợ giúp (liên kết đánh giá)

Giai đoạn 2: Xác minh

Các dữ liệu của Doanh nghiệp sau khi thu thập được sẽ được xác minh độc lập bởi các chuyên gia được SLCP phê duyệt (bao gồm cả đánh giá tại chỗ).

Giai đoạn 3: Chia sẻ dữ liệu

Doanh nghiệp xem xét dữ liệu đã được xác minh và sau đó có thể chia sẻ báo cáo đánh giá đã được xác minh với các đối tác kinh doanh đã chọn.

Để bắt đầu hành trình tư vấn chứng nhận hãy liên hệ với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com - van.pham@iscvietnam.net

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image