Tiêu chuẩn RBA là gì? Chương trình Đánh giá Xác nhận RBA (VAP)

RBA (Responsible Business Alliance) - Quy tắc ứng xử của liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm, trước đây là Bộ quy tắc Ứng xử của liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm trong ngành công nghiệp điện tử (Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC).

RBA foundation - hiệp hội RBA

RBA đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong ngành hoặc các ngành điện tử, trong đó điện tử là thành phần chính yếu và các chuỗi cung ứng của ngành được an toàn, người lao động được đối xử tôn trọng và bình đẳng và các hoạt động kinh doanh được tiến hành có trách nhiệm với môi trường và đạo đức kinh doanh.


RBA được coi là một phần của ngành điện tử và trong phạm vi Quy tắc này là tất cả các tổ chức có thể thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.
 
Bộ quy tắc bao gồm 5 phần:

  • Phần A, B và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn về Lao động, Y tế và An toàn và Môi trường;
  • Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh;
  • Phần E vạch ra các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Quy Tắc này.
     

Chương trình đánh giá đã được kiểm chứng (VAP)

Chương trình Đánh giá Xác nhận RBA (VAP) là tiêu chuẩn hàng đầu để xác minh sự tuân thủ tại chỗ và các cuộc đánh giá hiệu quả, có thể chia sẻ.
THÔNG BÁO COVID-19: Các tác động hoạt động của COVID-19 dẫn đến việc hoãn một số đánh giá VAP và SVAP giữa các ngành. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên và các nhà cung cấp tham gia và tích cực làm việc với tất cả các cơ sở để đáp ứng các yêu cầu đổi lịch. Các cuộc đánh giá sẽ được lên lịch vào ngày sớm nhất có thể có cân nhắc đến việc duy trì sức khỏe và sự an toàn. Ngày hết hạn trên VAP hoặc SVAP hiện tại vẫn còn hiệu lực nhưng chúng tôi sẽ cung cấp sự linh hoạt nếu cơ sở cần lên lịch lại.

Một trong những chương trình RBA cơ bản nhất là Chương trình Đánh giá Hợp lệ (VAP), là tiêu chuẩn hàng đầu để xác minh sự tuân thủ tại chỗ và các cuộc đánh giá hiệu quả, có thể chia sẻ. Bản thân RBA không thực hiện các cuộc đánh giá mà thay vào đó đặt ra các tiêu chuẩn và dựa vào các công ty đánh giá được chấp thuận. Kể từ năm 2009, các thành viên RBA đã hoàn thành hơn 4.000 cuộc đánh giá tuân thủ VAP tại chỗ do các công ty đánh giá bên thứ ba độc lập thực hiện đã được RBA phê duyệt để thực hiện giao thức VAP. Khi chương trình phát triển, nó trở nên phức tạp hơn, với hàng trăm đánh giá viên từ 11 công ty tại hơn 20 quốc gia.

Chương trình công nhận VAP

RBA thừa nhận rằng giá trị chính của đánh giá tuân thủ tại chỗ không nằm ở việc xác định các vấn đề tại nhà máy, mà là việc khắc phục các vấn đề đó. Chúng tôi muốn ghi nhận những nhà máy thể hiện cam kết của họ đối với trách nhiệm của doanh nghiệp thông qua việc xác minh đóng cửa các vấn đề được xác định trong cuộc kiểm toán VAP.

Chúng tôi cung cấp ba cấp độ công nhận:

  • Bạch kim: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 200 và tất cả các phát hiện Ưu tiên, Chính và Nhỏ đã bị đóng
  • Vàng: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 180 và tất cả các phát hiện Ưu tiên và Chính đã đóng cửa
  • Bạc: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 160 và tất cả các phát hiện Ưu tiên đã đóng cửa

Để đáp ứng các yêu cầu để được công nhận, tất cả các cuộc đánh giá phải là VAP (không có CMA / AMA) và được xác minh thông qua Đánh giá Đóng cửa VAP.

Liên hệ tư vấn chứng nhận 

Ms. Van Pham
Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern
  
Address: Room No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.
Telephone: +84 28 2226 8288
Cell Phone: +84 933 09 6426
Email: van.pham@iscvietnam.net 
Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam
Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
Ho Chi Minh Office 1: Room M003C, Phu Nhuan Building, No.20, Hoang Minh Giam Street, Ward 9, Phu Nhuan District.
HCM Office 2: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.
Web:  https://iscvietnam.net/
 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image