Tư vấn chứng nhận 4C - Bộ quy tắc chung cho cộng đồng cà phê

Bộ quy tắc 4C (Bộ quy tắc chung cho cộng đồng cà phê) là một tiêu chuẩn bền vững độc lập, hướng đến các bên liên quan, được quốc tế công nhận cho toàn ngành cà phê, nhằm mục đích gắn kết tính bền vững trong chuỗi cung ứng cà phê. Kiểm toán độc lập của bên thứ ba đảm bảo tuân thủ các tiêu chí bền vững cho sản xuất và chế biến cà phê từ các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường để thiết lập chuỗi cung ứng cà phê bền vững đáng tin cậy và có thể truy xuất nguồn gốc.

Các nguyên tắc và tiêu chí về tính bền vững của 4C được quy định trong Bộ quy tắc ứng xử 4C, được xây dựng trong một quy trình đa bên toàn diện và minh bạch. Trọng tâm của Bộ quy tắc 4C là sản xuất bền vững cà phê nhân và các hoạt động sau thu hoạch.

Chứng nhận 4C nhằm từng bước nâng cao các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường trong sản xuất và chế biến cà phê trên toàn thế giới. Để đạt được điều này, Bộ quy tắc 4C bao gồm:

        • 12 nguyên tắc trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường dựa trên các thực hành quản lý và nông nghiệp tốt cũng như các công ước quốc tế và hướng dẫn đã được công nhận được chấp nhận trong ngành cà phê
        • 45 tiêu chí , bao gồm các điểm kiểm tra cụ thể được kiểm soát trong quá trình kiểm tra để xác minh việc tuân thủ các tiêu chí tương ứng
        • 3 cấp độ tuân thủ , cho phép tham gia chứng nhận suôn sẻ và đảm bảo sự cải tiến liên tục của các nhà sản xuất được chứng nhận.

Ai có thể được chứng nhận 4C?

        • Đơn vị quản lý (ME) và Đối tác kinh doanh (BP) là Nhà sản xuất (trang trại nhỏ và lớn) và Nhà cung cấp dịch vụ (thương nhân, cơ sở lưu trữ và nhà chế biến hoạt động trong Đơn vị 4C).
        • Người mua trung gian (IB): Thương nhân, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà chế biến hoặc bất kỳ thực thể nào khác kinh doanh hoặc xuất xứ cà phê được chứng nhận 4C bên ngoài Đơn vị 4C.
        • Người mua cuối cùng (FB): Tác nhân cuối cùng trong chuỗi cung ứng mua cà phê có chứng nhận 4C (nhà rang xay, nhà sản xuất cà phê hòa tan, công ty nhãn hiệu riêng, công ty bán lẻ nhãn hiệu riêng, chủ sở hữu thương hiệu, chuỗi cửa hàng cà phê hoặc bất kỳ đơn vị nào khác đang cung ứng chứng nhận 4C cà phê).

Lợi ích 4C

Dành cho nhà sản xuất

        • 4C cho phép canh tác có lợi cho xã hội và môi trường  với các thực hành quản lý và nông nghiệp tốt 
        • Các kế hoạch cải tiến đảm bảo tăng hiệu suất trên các khía cạnh bền vững 
        • Cách tiếp cận toàn diện : Bốn trong số năm nhà sản xuất cà phê 4C là nông hộ nhỏ
        • Tăng năng suất và lợi nhuận  thông qua các biện pháp nâng cao năng lực
        • Các giải pháp hộ sản xuất nhỏ tích hợp  để đạt được tác động thực sự trên mặt đất
        • Cải thiện khả năng tiếp cận  thông tin và thị trường cà phê quốc tế mới
        • Chuyên nghiệp hóa sản xuất cà phê nói chung  , đặc biệt đối với các hộ sản xuất vừa và nhỏ
        • Đóng góp cho  điều kiện sống và làm việc tốt hơn
        • Tiếp  cận thị trường và thu nhập tốt hơn với cà phê được chứng nhận

Dành cho thương nhân, nhà rang xay và chủ sở hữu thương hiệu

4C tạo ra giá trị cho cổ đông và người tiêu dùng cho các công ty, cho phép tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, báo cáo minh bạch và truyền thông đáng tin cậy. Nó cũng cung cấp giá trị theo quy định, giúp đáp ứng các yêu cầu thẩm định ngày càng tăng ở cấp quốc gia và châu Âu

        • Các tiêu chí bền vững nghiêm ngặt và chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm 4C dành cho người mua trung gian và người mua cuối cùng để tăng độ tin cậy
        • Chứng nhận của bên thứ ba được công nhận độc lập (ISO 17065 và Hướng dẫn Đảm bảo ISEAL, ITC, Tuân thủ Cấp độ Bạc của SAI, đóng góp tích cực vào phần lớn các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc 
        • 4C là một hộp công cụ để các công ty đánh giá và giải quyết các rủi ro trong chuỗi cung ứng của họ và đáp ứng các yêu cầu thẩm định ngày càng tăng 
        • Các biện pháp xây dựng năng lực 4C đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và đáng tin cậy
        • Chương trình 4C Integrity đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của hệ thống
        • Các công nghệ và cơ sở dữ liệu viễn thám mới nhất được sử dụng để tăng cường bảo tồn rừng và đa dạng sinh học
        • Hạn chế lượng khí thải carbon thông qua đo lường lượng khí thải carbon, giảm thiểu cũng như bù đắp
        • 4C là  sự đảm bảo cho cam kết của bạn  về nguồn cung ứng bền vững và chuỗi cung ứng có thể truy xuất nguồn gốc
        • Logo 4C  tăng khả năng hiển thị và hỗ trợ khiếu nại cho khách hàng cuối cùng

Làm thế nào để có được Chứng chỉ 4C

Để nhận và duy trì Chứng chỉ 4C, cần có ba giai đoạn chính.

1. Chuẩn bị chứng nhận: Kiểm tra sự tuân thủ của tất cả các Đối tác kinh doanh với các yêu cầu của Hệ thống 4C và xác nhận việc loại trừ các điểm không phù hợp với các điểm kiểm tra chính trong Đơn vị 4C.

2. Quy trình chứng nhận: Quy trình chứng nhận 4C bắt đầu với ứng dụng trước khi diễn ra đánh giá thực tế và chứng nhận có thể được cấp. Việc đánh giá tuân thủ phải được thực hiện bởi Cơ quan Chứng nhận Hợp tác 4C.

3. Lưu giữ Giấy chứng nhận: Để duy trì Chứng chỉ 4C, các ME của Đơn vị 4C phải nộp hai Bản cập nhật hàng năm hoặc AU (một bản mỗi năm sau khi Giấy chứng nhận được cấp), bao gồm nộp IP để báo cáo tiến độ thực hiện các hành động đã lên kế hoạch liên quan đến thực hành quản lý và nông nghiệp tốt . Ngoài ra, ME của các Đơn vị 4C phải báo cáo hàng năm khối lượng cà phê được giao dịch là cà phê tuân thủ 4C thông qua cổng thông tin 4C.

Hãy liên hệ với chúng tôi để bắt đầu quá trình tư vấn và chứng nhận:

Bạn cần thực hiện tiêu chuẩn này? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net

Phone: 028 2226 8288

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image