Tư vấn chứng nhận bền vững ZERO WASTE STANDARD

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ZERO WASTE STANDARD

 

 

Các công ty trên khắp thế giới đang thực hiện các hoạt động kinh tế và môi trường để cải thiện hoạt động, tăng doanh thu và giảm tác động đến môi trường. Sau đó, họ đang chuyển sang các chứng nhận bền vững như Zero Waste để truyền đạt những thay đổi có lợi này, xây dựng dựa trên giá trị thương hiệu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và cải thiện hồ sơ trách nhiệm doanh nghiệp của họ. Chứng nhận có thể được sử dụng để truyền đạt hành trình của một tổ chức hướng tới việc loại bỏ việc tạo ra chất thải từ bãi chôn lấp tại các cơ sở của tổ chức. Để giúp các công ty truyền đạt cách họ giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng chất thải của mình, Tiêu chuẩn Zero Waste của SCS cung cấp sự đảm bảo của bên thứ 3 đối với việc phân loại chất thải ở cấp độ cơ sở. Đánh giá hàng năm nắm bắt lượng chất thải được chuyển từ bãi chôn lấp theo tỷ lệ phần trăm của tổng số chất thải được tạo ra.

 

 

Tiêu chuẩn này ghi lại lượng chất thải được chuyển từ bãi chôn lấp theo tỷ lệ phần trăm của tổng số chất thải được tạo ra, bằng cách theo dõi các lộ trình chuyển chất thải sau đây:

 • Tái sử dụng
 • Khai hoang
 • Bán/tặng
 • Phòng ngừa thông qua thiết kế lại
 • Tái chế
 • Ủ phân
 • Chất thải thành năng lượng
 • Thu hồi rác thải điện tử

Tiêu chuẩn này tìm cách công nhận cơ sở vận hành cho việc thực hành chuyển hướng chất thải và nỗ lực quản lý chất thải thân thiện với môi trường. Tiêu chuẩn cũng tìm cách khuyến khích sự hiểu biết của cơ sở vận hành về số phận chất thải của cơ sở.

Các cơ sở vận hành có thể xác định dòng chảy xuôi dòng của vật liệu thải của họ sau khi Nhà cung cấp bên ngoài ban đầu của họ có khả năng yêu cầu tỷ lệ chuyển hướng cao hơn cho các cơ sở được đánh giá của họ. Cuối cùng, tiêu chuẩn tìm cách nâng cao nhận thức cộng đồng về các lộ trình chuyển hướng chất thải khác nhau có sẵn để đạt được mức chất thải bằng không.

Các cơ sở thể hiện ít nhất 50% chuyển hóa chất thải có thể được công nhận thông qua chứng nhận theo tiêu chuẩn này. Ngoài ra, một cơ sở đạt được khả năng phân loại chất thải 99% có thể đưa ra tuyên bố được chứng nhận ‘Zero Waste’. Tất cả các khiếu nại đều dựa trên khoảng thời gian mười hai tháng

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

 

 1. Quy trình đăng ký và hội nhập (Application Process and Onboarding)
 • SCS mở rộng phạm vi công ty để kiểm tra xem các cơ sở có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để tham gia tiêu chuẩn hay không. Nếu có, thì một trình tự công việc sẽ được gửi đi. Sau khi ký kết, các bước tiếp theo sẽ được thảo luận và ngày đánh giá được ấn định
 1. Kiểm tra đánh giá tài liệu (Document Review Audit)
 • Bao gồm xem xét các tài liệu chương trình quản lý, kế hoạch chuyển hướng, tính toán chuyển hướng chất thải, tài liệu truy xuất nguồn gốc (bằng chứng hỗ trợ như hóa đơn, vận đơn, bản khai có tuyên thệ) và kế hoạch đào tạo.
 1. Đánh giá xác minh (Verification Audit)
 • Bao gồm các cuộc phỏng vấn với quản lý, công nhân, kiểm tra cơ sở hạ tầng quản lý chất thải.
 • Phát hành báo cáo và Hành động khắc phục (Report Issuance and Corrective Action)
 • Kết quả được công bố cho công ty. Đánh giá viên nộp báo cáo cho SCS để xem xét kỹ thuật. Công ty đệ trình kế hoạch hành động và bằng chứng để khắc phục sự không phù hợp.
 1. Chứng nhận (Certification)
 • Khi các điểm không phù hợp được đóng lại và quá trình xem xét kỹ thuật hoàn tất, SCS sẽ cấp chứng chỉ, qua đó xác nhận thành tích phần trăm chuyển hướng của cơ sở. Yêu cầu chuyển hướng chất thải chính xác sẽ được phản ánh trên giấy chứng nhận.
 1. Kiểm tra xác minh hàng năm (Annual Verification Audit)
 • Một cuộc đánh giá chứng nhận lại sau đó được lên kế hoạch trong khoảng thời gian 12 tháng tới.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỨNG NHẬN CHUYỂN HƯỚNG CHẤT THẢI

 • Đơn vị được Đánh giá phải đạt được tối thiểu 50% sự chuyển hướng trong khoảng thời gian 12 tháng để đủ điều kiện được chứng nhận theo Tiêu chuẩn này
 • Tối thiểu 95% tổng số chất thải phải được tính toán với các tài liệu hỗ trợ. Chất thải không được tính đến sẽ được coi là chôn lấp
 • Các cơ sở phải giải quyết mọi vi phạm liên quan đến xử lý và tiêu hủy chất thải trước khi chứng nhận
 • Tất cả các địa điểm lưu trữ chất thải phải được xác định rõ ràng
 • Phương pháp sau đây sẽ được sử dụng để tính toán chuyển hướng vật liệu thải gửi cho các nhà cung cấp bên ngoài nghĩa là vật liệu được gửi đi để làm phân trộn, tái chế, thu hồi chất thải điện tử, biến chất thải thành năng lượng, bán/ tặng và chất thải nguy hại đủ tiêu chuẩn

Lượng chất thải chuyển hướng = Lượng gửi cho các nhà cung cấp bên ngoài – Lượng tồn dư

      Lượng tồn dư có thể được áp dụng từ các nguồn sau:

 • Bản khai có tuyên thệ từ Nhà cung cấp bên ngoài
 • Dữ liệu thực tế tính toán số dư
 • Nghiên cứu công nghiệp

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc !

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image