TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISCC – NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ SINH KHỐI

ISCC là chương trình tự nguyện đầu tiên và hàng đầu dựa trên Chỉ thị về Năng lượng Tái tạo Châu Âu (RED), bao gồm các khía cạnh về môi trường và xã hội của sản xuất sinh khối. Nó tương thích với các chương trình RED khác. Trong chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc là chìa khóa để đảm bảo quá trình thẩm định của hệ thống.

ISCC đã được phát triển như là một chương trình chứng nhận có thể áp dụng trên toàn thế giới. Chương trình bao gồm việc đánh giá tiêu chí sản xuất bền vững, tiêu chí quản lý, chứng từ truy xuất nguồn gốc và đánh giá tính toán tiết kiệm khí nhà kính.

Phạm vi chứng nhận của ISCC phân biệt các nhà cung cấp chuỗi cung ứng sau đây:

 • Các nhà sản xuất chính, chứng nhận không bắt buộc (trang trại, nông trường, nơi xuất xứ chất thải và dư lượng).
 • Điểm thu gom/thu thập đầu tiên.
 • Đơn vị chuyển đổi (sản phẩm trung gian đầu ra hoặc nhiên liệu cuối cùng).
 • Thương nhân nguyên liệu thô/bán thành phẩm hoặc nhiên liệu cuối cùng.

Bạn được hưởng lợi như thế nào

Với giấy chứng nhận ISCC EU, công ty bạn có thể tham gia với tư cách là một thành viên không thể thiếu của chuỗi cung ứng bền vững được RED chứng nhận cho thị trường nhiên liệu sinh học bền vững ở Châu Âu. Giấy chứng nhận ISCC EU hợp lệ của bạn, được đơn vị chứng nhận cấp, là bằng chứng bạn tuân thủ các yêu cầu ISCC EU về sản xuất sinh khối bền vững, truy xuất nguồn gốc và chứng từ về tiềm năng tiết kiệm khí nhà kính so với nhiên liệu hóa thạch.

ISCC hoạt động hướng tới một hành tinh xanh và đáng sống

 • Thực hiện phá rừng bằng không
 • Bảo vệ đất có giá trị đa dạng sinh học cao và trữ lượng carbon cao
 • Bảo vệ đất, nước và không khí
 • Tuân thủ quyền con người, lao động và đất đai
 • Đo lường và giảm phát thải khí nhà kính
 • Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng
 • Tích hợp các hộ sản xuất nhỏ trong chuỗi cung ứng quốc tế
 • Tuân thủ luật pháp và điều ước quốc tế
 • Thực hành quản lý tốt

Quản lý chuỗi cung ứng

Truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng cho phép mỗi người chơi tìm nguồn sản phẩm bền vững từ bất kỳ chủ sở hữu chứng chỉ nào

Tất cả các yếu tố liên quan của chuỗi cung ứng phải có được một chứng chỉ để xử lý các vật liệu bền vững. Đối với các sản phẩm cuối cùng được chế biến từ nguyên liệu nông nghiệp hoặc tàn dư cây trồng, hai yếu tố liên quan đầu tiên của chuỗi cung ứng là trang trại hoặc đồn điền và điểm tập kết đầu tiên, còn được gọi là thang máy quốc gia. Đối với các sản phẩm cuối cùng có nguồn gốc từ các nguyên liệu thay thế, như chất thải hoặc dư lượng, hai yếu tố liên quan đầu tiên của chuỗi cung ứng là điểm xuất phát và điểm thu gom.

Nguyên tắc bền vững của ISCC

ISCC nhằm mục đích thực hiện các yêu cầu bền vững cao nhất

Bền vững sinh thái

 • Bảo vệ đất có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc trữ lượng carbon cao
 • Phá rừng chuỗi cung ứng miễn phí
 • Sản xuất có trách nhiệm với môi trường để bảo vệ đất, nước và không khí

Bền vững xã hội

 • Điều kiện làm việc an toàn
 • Tuân thủ quyền con người, lao động và đất đai

Tuân thủ luật pháp và điều ước quốc tế

Giám sát khí thải nhà kính (GHG)

 • Phương pháp tính toán phát thải GHG
 • Theo dõi giảm GHG
 • Bắt buộc cho thị trường nhiên liệu sinh học EU

Thực hành quản lý tốt

ISCC cung cấp khả năng mở rộng chứng chỉ cho các yêu cầu thị trường cụ thể
ISCC là một hệ thống chứng nhận bền vững có thể áp dụng trên toàn cầu và bao gồm tất cả các nguyên liệu bền vững, bao gồm sinh khối nông nghiệp và lâm nghiệp, vật liệu tròn và năng lượng tái tạo.
Với hơn 3.700 chứng chỉ hợp lệ tại hơn 100 quốc gia, ISCC là một trong những hệ thống chứng nhận lớn nhất thế giới. Nó đã được phát triển thông qua một quy trình nhiều bên liên quan mở và được điều hành bởi một hiệp hội với hơn 120 thành viên, bao gồm các viện nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ. Là một tiêu chuẩn không phá rừng với cam kết mạnh mẽ để bảo vệ rừng, đất đai có hàm lượng carbon cao và đa dạng sinh học, ISCC phấn đấu cho một thế giới nơi sinh khối và các nguyên liệu thô khác được sản xuất theo cách bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế.

Ngoài các yêu cầu cốt lõi, các bên quan tâm có thể chọn từ một bộ tiện ích bổ sung tự nguyện, chẳng hạn như:

Gia tăng đa dạng sinh học

Loại bỏ các hóa chất độc hại

Giảm tiêu thụ nước, nhiên liệu và điện