TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN NON-GMO - KHÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Do mối quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng về ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và môi trường của thực phẩm chúng ta ăn, thị trường đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm được chứng nhận không biến đổi gen. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi với tư cách là Control Union đã cùng với các đối tác phát triển Tiêu chuẩn sản xuất không biến đổi gen (NGPS).

NGPS xác minh tính chính xác của tuyên bố Sản xuất không biến đổi gen trong các sản phẩm bằng cách đảm bảo rằng các thành phần không được biến đổi gen bằng cách sử dụng công nghệ sinh học hiện đại. Việc sử dụng biểu tượng NGPS đóng vai trò như một sự đảm bảo rõ ràng hơn về chất lượng? của sản phẩm.

Chứng nhận có thể áp dụng ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, hậu cần và / hoặc thương mại. Các sản phẩm nằm trong phạm vi phải bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm nông nghiệp, bất kể mục đích của chúng là gì.

Tiêu chuẩn sản xuất không biến đổi gen

Tiêu chuẩn đảm bảo không có thành phần biến đổi gen nào được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng. Tiêu chuẩn này nhằm mục đích xác minh điều này bằng cách đưa ra một danh sách các yêu cầu dẫn đến một hệ thống thẩm định bên trong và bên ngoài mạnh mẽ tại các cơ sở sản xuất / chế biến sản phẩm (cuối cùng). Hệ thống Quản lý (MS) phải có một kế hoạch lấy mẫu được lập thành văn bản dựa trên MS và việc đánh giá rủi ro liên quan. Các phòng thí nghiệm thực hiện các thử nghiệm để đánh giá hàm lượng vật liệu biến đổi gen của một mẫu sẽ được chứng nhận ISO 17025 cho hoạt động cụ thể của thử nghiệm vật liệu biến đổi gen. Các công ty tuân thủ NGPS có thể thông báo tuyên bố "Sản xuất không biến đổi gen được chứng nhận" trên nhãn sản phẩm có tham chiếu đến NGPS. Đối với các tiêu chuẩn hữu cơ đã được phê duyệt thuộc về các tiêu chuẩn hữu cơ của EU, NPOP, USDA hữu cơ và IFOAM.

Bán thực phẩm và / hoặc thức ăn chăn nuôi không biến đổi gen (không biến đổi gen) đặt gánh nặng chứng minh lên chuỗi cung ứng. Tiêu chuẩn chuỗi cung ứng không biến đổi gen của chúng tôi giúp các tổ chức, không phân biệt loại hình hoặc quy mô, cung cấp sản phẩm không biến đổi gen có thể kiểm chứng được. Phạm vi chứng nhận có thể mở rộng từ một tác nhân duy nhất trong chuỗi cung ứng, một vài hoặc thậm chí toàn bộ quy trình sản xuất.

VÌ SAO CẦN CHỨNG NHẬN NON-GMO?

Từ hạt giống, thông qua quá trình trồng trọt và thu hoạch, vận chuyển, thu gom, lưu trữ và chế biến đến kênh thị trường, chúng tôi cung cấp chứng nhận độc lập về hệ thống quản lý chất lượng. Chứng nhận cũng bao gồm bao bì chính và xác minh các yêu cầu pháp lý liên quan đến ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc của GMO.

Dựa trên các quy định của EU liên quan đến không biến đổi gen, bao gồm Chỉ thị 2001/18 / EC và các quy định 1829/2003 và 1830/2003, tiêu chuẩn của chúng tôi có thể được áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các quy trình trong chuỗi cung ứng:

  • Cung cấp hạt giống
  • Nông nghiệp
  • Thương mại
  • Chế biến

Cũng như các dịch vụ cho chuỗi cung ứng:

  • Lưu trữ
  • Vận chuyển
  • Lấy mẫu và phân tích

Các nhà điều hành đạt được chứng nhận sẽ phải chịu các cuộc đánh giá giám sát hàng năm để đảm bảo rằng sự tuân thủ được duy trì.

Chứng nhận Tiêu chuẩn Chuỗi cung ứng NON-GMO không thay thế việc tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế.

Phiên bản 5.0 của tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm một phụ lục mới với các yêu cầu bổ sung tự nguyện, để giải quyết nhu cầu thị trường và sự quan tâm của người tiêu dùng. Phụ lục này cho phép người vận hành vượt ra ngoài luật ghi nhãn hiện hành và chứng nhận toàn bộ quy trình sản xuất không biến đổi gen, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được nuôi bằng thức ăn không biến đổi gen
  • Tất cả các chất hỗ trợ chế biến, enzym, vi sinh vật, được sử dụng trong quá trình sản xuất, cần phải ở trạng thái không biến đổi gen

Chứng nhận này không thay thế việc tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế.

Chứng nhận sản phẩm không biến đổi gen với ISC Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn:

Ms. Van Pham

Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@iscvietnam.net 

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Website: http://www.isc-global.net/ - http://cpg.global/

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image