TƯ VẤN CHỨNG NHẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CHO DOANH NGHIỆP - FAIR LABOR

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN FAIR LABORA logo with blue text

Description automatically generated

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ FAIR LABOR

Chứng nhận Fair Labor là một quy trình nghiêm ngặt kéo dài nhiều năm để đánh giá hệ thống của các công ty nhằm bảo vệ người lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là cốt lõi trong công việc của Fair Labor Association - FLA với các công ty sản xuất và nông nghiệp.

Khi một công ty tham gia FLA, ban lãnh đạo của công ty đó phải cam kết tuân thủ các Nguyên tắc Lao động Công bằng và Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và/hoặc Nguyên tắc Lao động Công bằng và Sản xuất có trách nhiệm, đồng thời đồng ý duy trì Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc FLA trong chuỗi cung ứng của mình. Các công ty liên kết được đánh giá thường xuyên theo các nguyên tắc. Nguyên tắc Lao động Công bằng tập trung vào các hệ thống, khuôn khổ, chính sách và thủ tục mà một công ty phải áp dụng để đảm bảo quyền của người lao động được tôn trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình.

Đây là Tiêu chuẩn quốc tế về quyền lao động. Chứng nhận Fair Labor giúp các nhà đầu tư và người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn sáng suốt bằng cách chứng minh rằng một công ty đang tích cực đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về quyền lao động. Đây là chương trình toàn diện duy nhất thuộc loại này dựa trên các tiêu chuẩn và khuôn khổ quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế, Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc, OECD và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Chứng nhận Fair Labor bắt đầu tại trụ sở chính của công ty và tuân theo chuỗi cung ứng toàn cầu của công ty đó để đảm bảo rằng các thương hiệu mà bạn biết có sẵn chính sách và hệ thống để hỗ trợ người lao động của họ.

FLA cung cấp hai chương trình đánh giá cho các công ty cam kết cải thiện điều kiện làm việc ở các cấp độ khác nhau trong chuỗi cung ứng của mình, bao gồm các trang trại và nhà máy. Mỗi chương trình có một mốc thời gian riêng biệt dựa trên phạm vi đánh giá của FLA.

Chứng nhận Fair Labor biểu thị rằng một công ty có hệ thống hiệu quả để bảo vệ người lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Mục tiêu của FLA là ngăn chặn hành vi lạm dụng, đảm bảo tuân thủ bền vững và khắc phục các hành vi vi phạm các tiêu chuẩn được quốc tế tôn trọng của FLA.

Có 2 tiêu chuẩn đánh giá:

 • Đánh giá nông nghiệp - Agriculture assessments

FLA đánh giá việc thực hiện chương trình thẩm định nhân quyền và điều kiện làm việc ở cấp trang trại của công ty thành viên thông qua các đánh giá hàng năm. Việc đánh giá bao gồm các chuyến thăm quan các hoạt động tại quốc gia của công ty và lấy mẫu đại diện của các trang trại cung cấp sản phẩm cho công ty. Việc đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá được phê duyệt.


 

 • Đánh giá sản xuất - Manufacturing assessments

FLA yêu cầu các công ty thành viên chịu trách nhiệm thực thi Bộ luật Lao động Công bằng tại các cơ sở cung cấp của họ. Một hệ thống nghiêm ngặt để đánh giá điều kiện làm việc, khắc phục vi phạm và xác minh tiến độ bao gồm các chuyến thăm tới một mẫu cơ sở ngẫu nhiên mỗi năm. 


Several people sewing at a factory

Description automatically generated
 

Bộ Quy Tắc Lao Động Công Bằng của Hiệp Hội Lao Động Công Bằng (Fair Labor Association - FLA) xác định các tiêu chuẩn để bảo vệ các quyền của người lao động trong các nhà máy và trang trại. Cơ sở của Bộ Quy Tắc Lao Động Công Bằng là các tiêu chuẩn của Các công ty thành viên của FLA đều đồng ý duy trì các tiêu chuẩn tại nơi làm việc này trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ để bảo vệ người lao động và tạo môi trường làm việc tốt hơn tại các nhà máy, trang trại.

Thành phần của quy tắc bao gồm:

 • Quan hệ việc làm

 • Không phân biệt đối xử

 • Quấy rối hoặc lạm dụng

 • Lao động cưỡng bức

 • Lao động trẻ em

 • Tự do tham gia hiệp hội và Thương lượng tập thể

 • Sức khỏe, an toàn

 • Môi trường

 • Giờ làm việc

 • Tiền công

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

 • Quản trị và liên kết nội bộ (Governance and Internal Alignment)

Đào tạo về tiêu chuẩn. Cam kết của công ty đối với các tiêu chuẩn nơi làm việc được điều chỉnh phù hợp với Quy tắc ứng xử và Tiêu chuẩn của FLA; công ty cũng bắt đầu phát triển các hệ thống cấp trụ sở chính để giám sát nhà máy, cơ chế khiếu nại và khắc phục.

 • Thực hiện và giám sát (Implementation and Monitoring)

Công ty tiếp tục triển khai các hệ thống cấp trụ sở chính để giám sát nhà máy, cơ chế khiếu nại và khắc phục. FLA tiến hành đánh giá nhà máy một cách độc lập và cung cấp phản hồi về việc cải thiện các chương trình giám sát và khắc phục của công ty.

 • Xem xét và cải tiến (Review and Improvement)

Trong khi tiếp tục cải thiện hệ thống giám sát và đào tạo, công ty cũng chính thức hóa các hệ thống thu mua và sản xuất có trách nhiệm. Ngoài ra, công ty xem xét các phản hồi và đề xuất từ ​​FLA để cải thiện hoạt động giám sát, khắc phục và kinh doanh, đồng thời bắt đầu phát triển kế hoạch chi trả công bằng để cải thiện tiền lương trong chuỗi cung ứng.

 • Triển khai và tích hợp đầy đủ (Full Implementation and Integration)

FLA tiến hành đánh giá trụ sở công ty và phỏng vấn các tổ chức xã hội dân sự, đoàn thể và các bên liên quan bên ngoài khác để xác nhận các quy trình và quyết định kinh doanh hàng ngày của công ty tuân thủ các tiêu chuẩn FLA. Nếu được Hội đồng quản trị FLA chấp thuận, công ty được công nhận là được chứng nhận Fair Labor trên trang web của FLA.

 • Duy trì (Maintenance)

Sau khi được cấp Chứng nhận Fair Labor, công ty liên tục nhận được đào tạo về thẩm định và phản hồi từ FLA, bao gồm đánh giá nhà máy và đánh giá thường xuyên các chương trình của trụ sở chính. Các công ty dự kiến ​​sẽ duy trì và sửa đổi các chương trình tuân thủ xã hội khi các tiêu chuẩn FLA được cập nhật.

Liên hệ ISC VIỆT NAM để được tư vấn hướng dẫn các bước thực hiện 

 

 1. Hỗ trợ trong suốt quá trình hoàn thiện chứng nhận
 2. Chuyên gia nhiều kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, chứng nhận. 
 3. Chi phí hợp lý đi đôi với chất lượng.
 4. Chứng nhận toàn cầu

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image