TƯ VẤN ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN BỘ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - BSCI

 

Chứng chỉ BSCI (Business Social Compliance Initiative) là một sáng kiến do ngành tư nhân đưa ra nhằm cải thiện điều kiện xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó cung cấp một khuôn khổ cho các công ty đánh giá và nâng cao tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng của họ bằng cách thúc đẩy các thực hành kinh doanh đạo đức và tôn trọng quyền lợi của người lao động. BSCI tập trung vào tiêu chuẩn lao động, an toàn lao động và điều kiện làm việc công bằng.

Dưới đây là một số đặc điểm và khía cạnh chính của chứng chỉ BSCI:

 

 

 1. Phạm vi: Chứng chỉ BSCI áp dụng cho các công ty muốn đảm bảo tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng của họ. Nó bao gồm nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực, bao gồm sản xuất, dệt may, thực phẩm, nông nghiệp và nhiều ngành khác.

 2. Mã nguyên tắc hành vi: Chứng chỉ BSCI dựa trên Mã nguyên tắc hành vi, mô tả các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản liên quan đến quyền lao động, sức khỏe và an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hệ thống quản lý. Mã nguyên tắc hành vi này tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, bao gồm các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

 3. Kiểm tra xã hội: Để đạt được chứng chỉ BSCI, các công ty phải trải qua các cuộc kiểm tra xã hội do các công ty kiểm toán bên thứ ba có chứng nhận thực hiện. Kiểm tra đánh giá sự tuân thủ của công ty với Mã nguyên tắc hành vi BSCI và bao gồm kiểm tra tại hiện trường, phỏng vấn công nhân và xem xét tài liệu.

 4. Quy trình cải tiến: Chứng chỉ BSCI khuyến khích cải tiến liên tục. Sau cuộc kiểm tra, công ty nhận được kế hoạch hành động sửa lỗi, chỉ ra những nơi cần cải tiến. Công ty được kỳ vọng thực hiện các biện pháp sửa lỗi và chứng minh tiến triển theo thời gian.

 5. Hợp tác và minh bạch: BSCI nhấn mạnh sự hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm các công ty, nhà cung ứng, công nhân, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các công đoàn. Nó khuyến khích tính minh bạch và chia sẻ thông tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng để giải quyết các thách thức về tuân thủ xã hội một cách hiệu quả.

 6. Đánh giá trước nhà cung ứng: BSCI cũng cung cấp một hệ thống đánh giá trước nhà cung ứng, cho phép các công ty đánh giá tuân thủ xã hội của nhà cung ứng tiềm năng trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh. Điều này giúp các công ty đưa ra quyết định có hiệu quả về đối tác trong chuỗi cung ứng của họ.

Chứng chỉ BSCI được công nhận toàn cầu và chứng minh cam kết của một công ty đối với việc mua sắm có trách nhiệm và các thực hành kinh doanh đạo đức. Nó giúp các công ty đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của họ đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội được công nhận quốc tế và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của người lao động.

Lợi ích chính của việc đạt được chứng chỉ BSCI:

 1. Chứng minh cam kết đối với tuân thủ xã hội

 2. Nâng cao uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh

 3. Giảm thiểu rủi ro xã hội và uy tín

 4. Củng cố mối quan hệ với các bên liên quan:

 5. Hỗ trợ tuân thủ pháp lý và kiểm tra thông tin cẩn thận

 6. Nâng cao quản lý chuỗi cung ứng

 7. Đáp ứng mong đợi và yêu cầu của khách hàng

Lưu ý quan trọng là lợi ích của chứng chỉ BSCI không chỉ giới hạn trong việc có một tài liệu chứng chỉ duy nhất. Việc triển khai các tiêu chuẩn BSCI và cải thiện liên tục các thực hành tuân thủ xã hội có thể dẫn đến những ảnh hưởng tích cực lâu dài đối với phúc lợi của người lao động, sự linh hoạt của chuỗi cung ứng và thực hành kinh doanh bền vững.

BSCI (Business Social Compliance Initiative), SA 8000 ISO 26000 đều là các tiêu chuẩn và khung công việc liên quan đến trách nhiệm xã hội và thực hành kinh doanh đạo đức. Mặc dù chúng có một số mục tiêu chung, nhưng có sự khác biệt về trọng tâm, phạm vi và ứng dụng của chúng.

So sánh giữa BSCI, SA 8000 và ISO 26000:

BSCI (Business Social Compliance Initiative):

 

 

 • Trọng tâm: BSCI chủ yếu tập trung vào tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng và khuyến khích điều kiện làm việc công bằng, tôn trọng quyền lợi của người lao động và các thực hành kinh doanh đạo đức.

 • Ứng dụng: BSCI là một chương trình chứng chỉ liên quan đến các cuộc kiểm tra xã hội do các công ty kiểm toán bên thứ ba có chứng nhận thực hiện. Nó áp dụng cho các công ty thuộc nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau.

 • Khung công việc: BSCI cung cấp một khung công việc để các công ty đánh giá và cải thiện tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng của họ, với Mã nguyên tắc hành vi cụ thể làm tài liệu tham chiếu.

 

SA 8000:

 

 

 • Trọng tâm: SA 8000 là một tiêu chuẩn chủ yếu tập trung vào quyền lao động và điều kiện làm việc. Nó nhấn mạnh việc đối xử công bằng, sức khỏe và an toàn, tự do hội nhập và cấm lao động trẻ và lao động bắt buộc.

 • Ứng dụng: SA 8000 là một tiêu chuẩn có thể được chứng nhận có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, không phụ thuộc vào ngành hoặc lĩnh vực nào. Nó thường được sử dụng để chứng minh cam kết của các công ty đối với trách nhiệm xã hội.

 • Khung công việc: SA 8000 cung cấp một khung công việc cho các công ty thiết lập, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội của họ. Nó bao gồm yêu cầu về chính sách, thủ tục và chỉ số hiệu suất.

 

ISO 26000:

 

 

 • Trọng tâm: ISO 26000 là một tiêu chuẩn hướng dẫn tập trung vào trách nhiệm xã hội như một tổng thể, bao gồm nhiều chủ đề hơn ngoài quyền lao động. Nó đề cập đến các lĩnh vực như quyền con người, bền vững môi trường, thực hành kinh doanh công bằng, vấn đề của người tiêu dùng và đóng góp cộng đồng.

 • Ứng dụng: ISO 26000 là một tiêu chuẩn tùy ý có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, không phụ thuộc vào kích thước, địa điểm hoặc ngành nghề. Nó cung cấp hướng dẫn về cách tích hợp trách nhiệm xã hội vào chiến lược và thực hành tổ chức.

 • Khung công việc: ISO 26000 cung cấp một khung công việc toàn diện giúp tổ chức xác định, hiểu và đối phó với trách nhiệm xã hội của họ. Nó nhấn mạnh sự tham gia của bên liên quan, tính minh bạch và hành vi đạo đức.

Mặc dù BSCI và SA 8000 là các chương trình chứng chỉ liên quan đến kiểm tra xã hội của bên thứ ba, ISO 26000 là một tiêu chuẩn hướng dẫn cung cấp nguyên tắc và khuyến nghị về trách nhiệm xã hội. BSCI tập trung vào tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng, SA 8000 tập trung vào quyền lao động, trong khi ISO 26000 có cách tiếp cận rộng lớn hơn đối với trách nhiệm xã hội trong nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh.

Làm thế nào để đạt được chứng nhận BSCI

Đánh giá độ phù hợp:

 • Xác định xem tổ chức của bạn có đủ điều kiện để nhận chứng chỉ BSCI hay không. BSCI áp dụng cho các công ty ở nhiều kích thước và ngành, muốn đảm bảo tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng của họ.

Hiểu rõ yêu cầu BSCI:

 • Nắm vững Mã nguyên tắc hành vi BSCI và các yêu cầu. Mã nguyên tắc hành vi BSCI mô tả các nguyên tắc cơ bản và kỳ vọng liên quan đến quyền lao động, sức khỏe và an toàn, bảo vệ môi trường và hệ thống quản lý.

Thực hiện tự đánh giá:

 • Đánh giá các thực hành và chính sách hiện tại của tổ chức của bạn so với yêu cầu BSCI. Xác định các khoảng trống hoặc điểm cần cải thiện về tuân thủ xã hội trong chuỗi cung ứng.

Tương tác với nhà cung ứng:

 • Giao tiếp với nhà cung ứng của bạn và khuyến khích họ tuân theo các nguyên tắc BSCI. Thúc đẩy trách nhiệm xã hội và các thực hành đạo đức trong toàn bộ chuỗi cung ứng, nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu BSCI.

Chọn một tổ chức chứng nhận:

 • Chọn một tổ chức chứng nhận có uy tín và được công nhận có thể tiến hành quá trình kiểm tra và chứng nhận BSCI. Đảm bảo rằng tổ chức chứng nhận có kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra tuân thủ xã hội và được ủy quyền để cấp chứng chỉ BSCI.

Lên lịch kiểm tra:

 • Hợp tác với tổ chức chứng nhận đã chọn để lên lịch kiểm tra BSCI. Kiểm tra có thể bao gồm việc kiểm tra tại hiện trường, phỏng vấn công nhân và xem xét tài liệu để đánh giá tuân thủ với Mã nguyên tắc hành vi BSCI.

Thực hiện biện pháp sửa lỗi:

 • Sau cuộc kiểm tra, giải quyết bất kỳ vấn đề không tuân thủ nào được xác định bởi tổ chức chứng nhận. Phát triển và thực hiện các kế hoạch hành động sửa lỗi để khắc phục các thiếu sót và cải thiện tuân thủ xã hội trong tổ chức và chuỗi cung ứng của bạn.

Kiểm tra lại kiểm tra:

 • Nếu cần thiết, trải qua một cuộc kiểm tra lại do tổ chức chứng nhận tiến hành để xác nhận việc thực hiện biện pháp sửa lỗi và tuân thủ với yêu cầu BSCI.

Cấp chứng chỉ:

 • Khi tổ chức chứng nhận xác nhận rằng tổ chức của bạn đáp ứng đủ yêu cầu BSCI, họ sẽ cấp chứng chỉ BSCI, xác nhận sự tuân thủ của tổ chức với các tiêu chuẩn tuân thủ xã hội.

Cải thiện liên tục:

 • Duy trì cam kết với việc cải thiện liên tục về tuân thủ xã hội. Thường xuyên đánh giá và giám sát các thực hành trách nhiệm xã hội của tổ chức và tương tác với nhà cung ứng để thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong chuỗi cung ứng của bạn.

Quy trình đánh giá BSCI

 

 

Đến với ISC VIỆT NAM, chúng tôi tự tin là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực.

Sẵn sàng trợ giúp doanh nghiệp bằng năng lực kinh nghiệm chuyên môn, hơn ai hết chúng tôi hiểu bạn đang cần bắt đầu một hành trình như thế nào.

Hình thành và phát triển qua 19 năm, đồng hành cùng > 2000 doanh nghiệp lớn nhỏ trên rộng khắp cả nước và nước ngoài. Là đối tác nhiều năm liền thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN; Cùng với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trên cả nước sẽ cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp.

 

 

LIÊN HỆ VỚI #ISC_VIỆT_NAM ĐỂ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

Ms Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

#Zalo: https://zalo.me/3014216325814962649

#Likedln:https://www.linkedin.com/in/isc-vi%E1%BB%87t-nam-36a2352a2/

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image