TƯ VẤN TIÊU CHUẨN GRS CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT

 

Tiêu chuẩn GRS là gì?


Tiêu chuẩn GRS là viết tắt của cụm từ Global Recycled Standard (Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu): Đây là một tiêu chuẩn quốc tế về chứng nhận sản phẩm tái chế toàn cầu, bao gồm các yêu cầu về thành phần tái chế, quản lý chuỗi cung ứng, tác động xã hội và môi trường, cùng với hạn chế sử dụng hóa chất.

Chứng nhận GRS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các công ty muốn xác minh thành phần tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và bán thành phẩm) cũng như để xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất. Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS – Global Recycle Standard) ban đầu được Control Union Certifications phát triển vào năm 2008 và quyền sở hữu đã được chuyển sang Textile Exchange vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất.

 


 

Mục Tiêu Của Chứng Nhận GRS

 • Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế.

 • Xác minh hàm lượng tái chế trong sản phẩm.

 • Cung cấp cho người tiêu dùng (cả doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng) một công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt.

 • Giảm tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.

 • Đảm bảo rằng các sản phẩm được xử lý tốt hơn.

 • Tăng tỷ lệ nội dung tái chế trong sản phẩm.

 

 

Quy trình đào tạo chứng nhận GRS

 

Nội dung tiêu chuẩn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS 4.0?

Bộ tiêu chuẩn GRS 4.0 về Tái chế Toàn cầu được chia thành 4 nội dung chính: A (Thông tin chung), B (Yêu cầu xã hội), C (Yêu cầu về môi trường), D (Yêu cầu về hóa chất) kèm theo 1 Phụ lục gồm các giá trị, biểu mẫu và công cụ hỗ trợ. Chi tiết các phần như sau:

a) Thông tin chung

 • Các định nghĩa.

 • Hệ thống tài liệu (Tài liệu kèm theo; Tài liệu tham khảo).

 • Nguyên tắc chứng nhận GRS.

 • Yêu cầu về vật liệu tái chế.

 • Yêu cầu về chuỗi cung ứng (Áp dụng các yêu cầu sản xuất; Sản xuất và Thương mại).

b) Yêu cầu xã hội

 • Chính sách xã hội (Các tổ chức được chứng nhận phải có một bộ chính sách rõ ràng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu xã hội của GRS; Lưu trữ hồ sơ).

 • Yêu cầu xã hội (Lao động cưỡng bức, nhập cư, giao kèo và lao động ép buộc; Lao động trẻ em; Quyền tự do lập hiệp hội và quyền đàm phán tập thể; Phân biệt đối xử, quấy rối và lạm dụng; Sức khỏe và sự an toàn; Tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc; Giờ làm việc).

c) Yêu cầu về môi trường

 • Hệ thống quản lý môi trường (Hệ thống quản lý môi trường; Hệ thống quản lý hóa chất; Lưu trữ hồ sơ.

 • Những yêu cầu về môi trường (Sử dụng năng lượng; Sử dụng nước; Nước thải; Phát thải vào không khí; Quản lý chất thải).

d) Yêu cầu về hóa chất

 • Quản lý hóa chất GRS (Quản lý hóa chất sản phẩm GRS; Lưu trữ hồ sơ).

 • Các chất hóa học bị hạn chế trong GRS (Chất vốn dĩ có vấn đề; Chất và hỗn hợp chất được xác định là nguy hiểm hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm; Chất thuộc Danh sách các chất bị hạn chế của nhà sản xuất MRSL khỏi ZDHC).

- Phụ lục

 • Công cụ và Tài nguyên (Bộ công cụ chứng nhận sàn giao dịch dệt - Dòng thiết yếu; Câu hỏi và thông tin bổ sung).

 • Thỏa thuận với nhà cung cấp nguyên liệu tái chế.

 • Biểu mẫu khai báo vật liệu tái chế.

 • Giá trị giới hạn tham số nước thải.

Các sản phẩm được chứng nhận GRS?

Các sản phẩm được chứng nhận GRS bao gồm nhiều loại, từ vải, quần áo, giày dép đến đồ nội thất, đồ gia dụng, v.v. Một số ví dụ về các sản phẩm được chứng nhận GRS bao gồm:

 • Vải tái chế từ chai nhựa, vải vụn, v.v.

 • Quần áo tái chế từ quần áo cũ, vải vụn, v.v.

 • Giày dép tái chế từ chai nhựa, lốp xe, v.v.

 • Đồ nội thất tái chế từ gỗ, vải, v.v.

 • Đồ gia dụng tái chế từ nhựa, kim loại, v.v.

Phạm vi của chứng nhận GRS

a) Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm có 20% vật liệu tái chế trở lên. (Một số trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng).

b) Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ Nguyên liệu tái chế nào đã được xác minh và có thể áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào.

Tổ chức chứng nhận (bên thứ 3) sẽ đánh giá vật liệu được yêu cầu có đảm bảo điều kiện là vật liệu tái chế hay không. Trong trường hợp có khiếu nại về Vật liệu tái chế cho người tiêu dùng trước, các cơ quan chứng nhận sẽ dựa vào những điều sau để đưa ra quyết định của họ:

 • Quá trình tạo ra Nguyên liệu là gì?

 • Nguyên liệu hiện đang được sử dụng làm đầu vào cho quy trình nào?

 • Quá trình xử lý lại nào được yêu cầu để cho phép nguyên liệu được thu hồi được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào?

Các Tổ chức Chứng nhận sẽ đánh giá vật liệu dựa trên định nghĩa của Vật liệu tái chế để xác minh tính chính xác của nhận dạng vật liệu.

c) Tiêu chuẩn cung cấp xác minh chuỗi hành trình đối với Nguyên liệu tái chế, phù hợp với Tiêu chuẩn xác nhận quyền sở hữu nội dung (CCS).

d) Tiêu chuẩn bao gồm ghi nhãn hướng tới người tiêu dùng; chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận cho người bán trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp gần đây nhất mới đủ điều kiện. Chỉ những sản phẩm có ít nhất 50% Nội dung tái chế mới đủ điều kiện để dán nhãn GRS cụ thể cho sản phẩm.

e) GRS thiết lập các tiêu chí cho các nguyên tắc xã hội và môi trường trong quá trình chế biến các sản phẩm được chứng nhận GRS.

f) Tiêu chuẩn hạn chế việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm trong quá trình chế biến các sản phẩm GRS; nó không đề cập đến các hóa chất có trong Vật liệu được thu hồi hoặc những gì có thể có trong các sản phẩm GRS cuối cùng.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn GRS là gì?

Việc áp dụng tiêu chuẩn GRS mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng nhiều lợi ích, bao gồm:

 

 

Tại sao nên áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS? 

Áp dụng Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu giúp:

 • Tăng cường sử dụng nguyên vật liệu tái chế trong sản phẩm.

 • Thúc đẩy hoạt động tiêu dùng bền vững.

 • Thiết lập mô hình sản xuất giảm tiêu thụ tài nguyên.

 • Tiết kiệm nguyên liệu thô, nước và năng lượng trong quá trình sản xuất.

 • Giảm tác hại của sản xuất tới con người và môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

 • Giảm bớt chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận kinh doanh.

 • Cung cấp công cụ để xác nhận và truyền đạt các tuyên bố về tính bền vững của sản phẩm.

 • Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

 • Đảm bảo thông tin trong giao dịch thương mại rõ ràng, minh bạch.

 • Được cấp chứng chỉ GRS và được sử dụng nhãn dán GRS sau khi hoàn thành đánh giá chứng nhận GRS Thuận lợi xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài.

 • Có được sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

=> Kết quả là, bạn sẽ được hưởng lợi từ vị thế ‘người tiên phong’ trong mắt các nhà đầu tư, cơ quan đánh giá và các nhà phân tích khác và việc liên lạc với các bên liên quan được cải thiện.

Tiêu chuẩn GRS là một tiêu chuẩn quan trọng giúp thúc đẩy việc sử dụng nguyên liệu tái chế và sản xuất bền vững. Việc áp dụng tiêu chuẩn GRS mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

LIÊN HỆ #ISC_VIỆT_NAM ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ !

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

Ms Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

#Zalo: https://zalo.me/3014216325814962649

#Likedln:https://www.linkedin.com/in/isc-vi%E1%BB%87t-nam-36a2352a2/

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image