TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 50001 DÀNH CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

TIÊU CHUẨN ISO 50001 MỚI DÀNH CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ GIÚP BẢO VỆ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA BẰNG CÁCH TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT TÍCH CỰC Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ.

ISO 50001 Energy Management Standard

ISO 50001 LÀ GÌ?

ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế dành cho Hệ thống Quản lý Năng lượng (Energy Management System - EnMS). Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) để hỗ trợ các tổ chức trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu chi phí năng lượng.

MỤC TIÊU CỦA ISO 50001:

 • Giúp các tổ chức thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện việc quản lý năng lượng.

 • Hỗ trợ các tổ chức trong việc giảm thiểu tác động môi trường của việc sử dụng năng lượng.

 • Giảm chi phí năng lượng thông qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

 • Thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến năng lượng.

 • Giảm mức tiêu thụ năng lượng của tổ chức.

 • Cải thiện hiệu quả năng lượng của các hoạt động và quy trình.

 

 

ISO 50001 bao gồm một tiêu chuẩn chính và một tiêu chuẩn bổ sung:

a) ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng:

 • Đây là tiêu chuẩn chính trong bộ tiêu chuẩn ISO 50001.

 • Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) của tổ chức.

 • Mục tiêu của EnMS là giúp tổ chức sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, giảm thiểu tiêu hao năng lượng và chi phí, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

 • Các yêu cầu của ISO 50001 dựa trên mô hình Plan-Do-Check-Act (PDCA) và bao gồm:

  • Lãnh đạo và cam kết.

  • Chính sách năng lượng.

  • Lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu năng lượng.

  • Thực hiện và vận hành EnMS.

  • Đo lường, giám sát và phân tích.

  • Đánh giá và cải tiến liên tục.

b) ISO 50002:2014 - Kiểm toán năng lượng - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng:

 • Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để thực hiện kiểm toán năng lượng.

 • Kiểm toán năng lượng là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của tổ chức, xác định cơ hội tiết kiệm năng lượng và đưa ra các khuyến nghị cải tiến.

 • ISO 50002 bao gồm các yêu cầu về:

  • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán năng lượng.

  • Báo cáo kết quả kiểm toán.

  • Theo dõi và thực hiện các khuyến nghị.

Ngoài hai tiêu chuẩn chính này, còn có một số tài liệu hướng dẫn khác liên quan đến ISO 50001, bao gồm:

 • ISO 50003:2014 - Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn thực hiện.

 • ISO 50004:2014 - Hệ thống quản lý năng lượng - Đo lường và xác minh hiệu suất năng lượng.

 • ISO 50006:2020 - Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn tích hợp với các hệ thống quản lý khác.

CẤU TRÚC CỦA ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 bao gồm 10 phần chính:

1. Phạm vi áp dụng: Giới thiệu về tiêu chuẩn và phạm vi áp dụng của nó.

2. Tài liệu viện dẫn: Liệt kê các tài liệu tham khảo khác được sử dụng trong tiêu chuẩn.

3. Thuật ngữ và định nghĩa: Giải thích các thuật ngữ và định nghĩa quan trọng được sử dụng trong tiêu chuẩn.

4. Bối cảnh của tổ chức: Yêu cầu tổ chức xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) của họ.

5. Sự lãnh đạo: Yêu cầu lãnh đạo tổ chức cam kết với EnMS và đảm bảo các nguồn lực cần thiết được cung cấp.

6. Hoạch định: Yêu cầu tổ chức lập kế hoạch cho EnMS, bao gồm việc xác định các mục tiêu năng lượng và lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu.

7. Hỗ trợ: Yêu cầu tổ chức cung cấp các nguồn lực cần thiết cho EnMS, bao gồm đào tạo, năng lực và cơ sở hạ tầng.

8. Thực hiện: Yêu cầu tổ chức thực hiện các hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu năng lượng của mình, bao gồm vận hành và bảo trì EnMS.

9. Đo lường, đánh giá và cải tiến: Yêu cầu tổ chức theo dõi, đo lường và phân tích hiệu suất năng lượng của mình, đồng thời thực hiện các hành động cải tiến liên tục.

10. Cải tiến: Yêu cầu tổ chức liên tục cải tiến EnMS của mình.

Ngoài 10 phần chính này, ISO 50001:2018 còn bao gồm một số Phụ lục cung cấp các hướng dẫn bổ sung, ví dụ:

 • Phụ lục A: Hướng dẫn về việc sử dụng mô hình Plan-Do-Check-Act (PDCA).

 • Phụ lục B: Hướng dẫn về xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội.

 • Phụ lục C: Hướng dẫn về đo lường và giám sát hiệu suất năng lượng.

 • Phụ lục D: Hướng dẫn về các công cụ cải tiến.

Cấu trúc của ISO 50001:2018 được thiết kế để giúp tổ chức dễ dàng triển khai và duy trì EnMS. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ chung có thể được áp dụng cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô hay ngành nghề.

Các đơn vị cần áp dụng ISO 50001

a) Dưới đây là một số ví dụ về các đơn vị cần áp dụng ISO 50001:

 • Doanh nghiệp sản xuất: Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong mọi lĩnh vực như: dệt may, điện tử, thực phẩm, hóa chất,...

 • Doanh nghiệp dịch vụ: Các công ty vận tải, du lịch, khách sạn, nhà hàng,...

 • Tòa nhà: Các tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại,...

 • Cơ sở y tế: Bệnh viện, phòng khám,...

 • Cơ sở giáo dục: Trường học, đại học,...

 • Cơ quan chính phủ: Các bộ, ban, ngành, địa phương,...

b) Ngoài ra, một số trường hợp sau đây cũng nên cân nhắc áp dụng ISO 50001:

 • Doanh nghiệp muốn tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu: Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới yêu cầu các nhà cung cấp của họ phải có chứng nhận ISO 50001.

 • Doanh nghiệp muốn nâng cao hình ảnh và uy tín: Việc áp dụng ISO 50001 thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với việc sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường.

 • Doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí: Việc áp dụng ISO 50001 có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí năng lượng thông qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Phát triển hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001 dựa trên mô hình hệ thống quản lý cải tiến liên tục cũng được sử dụng cho các tiêu chuẩn nổi tiếng khác như ISO 9001 hoặc ISO 14001. Điều này giúp các tổ chức dễ dàng tích hợp quản lý năng lượng vào nỗ lực chung của mình nhằm cải thiện quản lý chất lượng và môi trường.

ISO 50001 cung cấp khung yêu cầu cho các tổ chức để:

 • Xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

 • Cố định các mục tiêu và mục tiêu để đáp ứng chính sách.

 • Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về việc sử dụng năng lượng.

 • Đo lường kết quả.

 • Xem xét chính sách này hoạt động tốt như thế nào.

 • Liên tục cải tiến việc quản lý năng lượng.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG ISO 50001:

 

TIÊU CHUẨN NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC TỔ CHỨC

Được áp dụng cho các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực, bao gồm:

 • Các doanh nghiệp sản xuất.

 • Các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.

 • Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

 • Các tổ chức giáo dục và y tế.

 • Các tổ chức bất kể quy mô hay loại hình.

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý:

 • ISO 50001 là một tiêu chuẩn tự nguyện, tuy nhiên một số tổ chức có thể bị yêu cầu tuân thủ quy định này tùy thuộc vào luật pháp và quy định địa phương.

 • Việc áp dụng ISO 50001 có thể mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, bao gồm tiết kiệm chi phí năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh.

 • Thực hiện ISO 50001 đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực của tổ chức, và có thể cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn năng lượng.

ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý Năng lượng (EMS), hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí năng lượng và giảm tác động môi trường. 

CÁCH THỨC ÁP DỤNG:

Các tổ chức có thể tự áp dụng ISO 50001 hoặc thuê các chuyên gia tư vấn để hỗ trợ việc triển khai và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng.

ISO 50001 là một tiêu chuẩn quan trọng cho các tổ chức muốn cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí năng lượng và giảm tác động môi trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn này mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, đồng thời góp phần vào việc xây dựng một tương lai bền vững hơn.

 

LIÊN HỆ #ISC_VIỆT_NAM ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ !

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

Ms Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

#Zalo: https://zalo.me/3014216325814962649

#Likedln:https://www.linkedin.com/in/isc-vi%E1%BB%87t-nam-36a2352a2/

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image