Cập nhật tổng hợp nội dung các khóa đào tạo và lịch đào tạo mới nhất

 

Khóa đào tạo Hướng dẫn định lượng, kiểm kê và báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018

Khóa đào tạo ISO 14064-1:2018 được thiết kế giúp học viên sau khóa học có thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm kê, định lượng, báo cáo phát thải, loại bỏ khí nhà kính giúp cho các đơn vị nơi mình làm việc thực hiện được yêu cầu bắt buộc kiểm kê, báo cáo khí nhà kính theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg và tiến tới có thể đạt được các chứng nhận quốc tế về kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính, tuyên bố dấu chân carbon của sản phẩm theo các tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018; ISO 14064-2:2019 và ISO 14067:2018.

khóa đào tạo iso 14064-1:2018

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ giúp học viên:

- Hiểu các nguyên tắc chính phát thải khí nhà kính.

- Xác định ranh giới phát thải KNK cho tổ chức của bạn.

- Định lượng và báo cáo về phát thải khí nhà kính của tổ chức. Nhận biết cách các dự án có thể được sử dụng để giảm hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính.

- Làm quen với các quy trình thẩm tra và thẩm định phát thải KNK.

- Đánh giá cao tầm quan trọng của việc xác minh/thẩm tra các báo cáo về khí nhà kính.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các cá nhân được yêu cầu tính toán, giảm thiểu, báo cáo và/hoặc kiểm tra lượng khí thải nhà kính của tổ chức, bao gồm các Nhà quản lý Môi trường và Bền vững, Cán bộ, Cố vấn và Quản trị cấp cao.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

- Tác động của biến đổi khí hậu và những gì các tổ chức và Chính phủ đang làm để giải quyết vấn đề này.

- Các nguyên tắc, yêu cầu, điều khoản và hướng dẫn chính của ISO 14064 phần 1,2 & 3.

- Tầm quan trọng và lợi ích của việc định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018. Điều này bao gồm việc xác định ranh giới của phát thải KNK trong tổ chức của bạn để đo lường, báo cáo và quản lý những phát thải đó.

- Cách sử dụng ISO 14064-2: 2019 để xác định và lựa chọn các nguồn, bồn rửa và hồ chứa khí nhà kính (SSR), xác định đường cơ sở, giám sát, định lượng và báo cáo về phát thải dự án.

- Các yêu cầu và hướng dẫn của ISO 14064-3:2019 để xác minh các báo cáo về khí nhà kính liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, dự án khí nhà kính và quy trình xác minh hoặc xác nhận.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Số lượng học viên tối thiểu cho một khóa học: 05 học viên.

- Số lượng học viên tối đa cho một khóa học: 30 học viên.

- Hình thức học: Online

Hotline giải đáp thắc mắc về khóa học: 

Điện thoại: 0933096426 - 028 2226 8288

Email: van.pham@iscvietnam.net

KHÓA ĐÀO TẠO TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NSCL MỚI NHẤT 2023

Khóa đào tạo tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) được thiết kế giúp các học viên, cán bộ của doanh nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến NSCL tại đơn vị.

khóa đào tạo tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến NSCL

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các hệ thống quản lý;

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các công cụ cải tiến năng suất chất lượng;

- Học viên sau khi tham gia khóa học sẽ có đủ khả năng xây dựng và áp dụng tại doanh nghiệp;

- Học viên đạt kết quả sau khóa học sẽ được cấp chứng chỉ 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Các trưởng phòng, quản lý cấp cao hoặc CEO

- Các thành viên trong phòng hoặc bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng

- Các lãnh đạo, cán bộ nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp.

- Các trưởng phòng, trưởng ban ISO

NỘI DUNG KHÓA HỌC 

- Đào tạo nhận thức chung yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý áp dụng tại Doanh nghiệp;

- Đào tạo nhận thức chung công cụ cải tiến năng suất áp dụng tại doanh nghiệp;

- Đào tạo kỹ thuật xây dựng tài liệu quản lý doanh nghiệp;

- Hướng dẫn xây dựng các quy trình, tài liệu quản lý tại doanh nghiệp;

- Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tại doanh nghiệp;

- Hướng dẫn áp dụng các biện pháp cải tiến tại doanh nghiệp;

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Số lượng học viên tối thiểu cho một khóa học: 05 học viên.

- Số lượng học viên tối đa cho một khóa học: 30 học viên.

- Hình thức học: Online

Hotline giải đáp thắc mắc về khóa học:  

Điện thoại: 0933096426 - 028 2226 8288

Email: van.pham@iscvietnam.net 

KHÓA ĐÀO TẠO XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ISO 50001 TRONG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Giới thiệu

ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành. Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng. Việc thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn này nhằm hướng tới sự giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng và các tác động môi trường có liên quan khác, thông qua việc quản lý năng lượng có hệ thống.

Nội dung khóa đào tạo:

     ◾ Tổng quan về bộ tiêu chuẩn quản lý năng lượng
     ◾ Giảm chi phí năng lượng và hiệu quả hoạt động
     ◾ Đạt được mục tiêu về môi trường và các yêu cầu của luật pháp liên quan đến năng lượng
     ◾ Xây dựng nhận thức và hiểu biết về quản lý năng lượng hiệu quả
     ◾ Cách đánh giá thực trang quản lý năng lượng tại doanh nghiệp, thực hành và thực tiễn
     ◾ Cấu trúc, phạm vi bộ quy trình cần xây dựng theo yêu cầu của tiêu chuẩn
     ◾ Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn ISO 50001:2018
     ◾ Làm bài kiểm tra

Những lợi ích khi tham gia khóa đào tạo :

     ◾ Cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn năng lượng ISO 50001
     ◾ Một số yêu cầu của luật pháp
     ◾ Cách thức triển khai xây dựng hệ thống tài liệu
     ◾ Nội dung thực tiến cần làm trong quá triển khai xây dựng hệ thống quản lý năng lương ISO 5001:2018

Đối tượng tham gia:

     ◾ Các cá nhân mong muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn quản lý năng lượng
     ◾ Các doanh nghiệp muốn tìm hiểu triển khai và thực hiện quản lý năng lượng một cách tốt nhất.

Hotline giải đáp thắc mắc về khóa học:  

Điện thoại: 0933096426 - 028 2226 8288

Email: van.pham@iscvietnam.net 

Khóa đào tạo nhận thức Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin theo ISO/ IEC 27001:2022

An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một tổ chức. Các nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Khóa đào tạo này nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thông tin dành cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong xu hướng chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Mục tiêu đào tạo:

- Hiểu quy định cơ bản đảm bảo ATTT cho người dùng.

- Hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022

- Hiểu phương pháp triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

- Có được chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện, quản lý và duy trì một hệ thống ISMS theo quy định tại tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

- Cải thiện khả năng phân tích và ra quyết định trong bối cảnh của tổ chức về quản lý an toàn thông tin.

Đối tượng tham dự khóa đào tạo xây dựng và triển khai ISO / IEC 27001:

- Các trưởng phòng, quản lý cấp cao

- Các thành viên trong phòng hoặc bộ phận liên quan đến công nghệ thông tin

- Các đại diện, nhân sự phụ trách an toàn thông tin

- Các cố vấn, chuyên gia về công nghệ thông tin

- Các cá nhân quan tâm và muốn tìm hiểu về quản lý an toàn thông tin.

Nội dung chính của khóa đào tạo nhận thức ISO 27001 / ISMS:

- Tổng quan về an toàn thông tin.

- Quy định cơ bản đảm bảo an toàn thông tin người dùng.

- Phân tích các điều khoản của hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

- Biện pháp kiểm soát an toàn thông tin.

- Quản lý rủi ro an toàn thông tin.

- Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

- Bài tập thực hành.

Thời gian đào tạo xây dựng và triển khai HTQL ATTT: Hàng tháng.                           

Thời lượng : 01 ngày.

Hotline giải đáp thắc mắc về khóa học:  

Điện thoại: 0933096426 - 028 2226 8288

Email: van.pham@iscvietnam.net 

LỊCH ĐÀO TẠO THÁNG 02/2023

lịch đào tạo tháng 2/2023

Khóa đào tạo Hướng dẫn định lượng, kê và báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018

Training course Guiding greenhouse gas quantificafion, inventory and reporting according to ISO 14064-1:2018

Lịch học dự kiến: 08 — 10/2/2023

Khóa đào nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 27001:2022
ISO 27001: 2022 internal auditor and awarenless training course

Lịch học dự kiến: 08 -— 9/2/2023

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Lead Auditor ISO 27001
Lead Auchitor 1SO 27001 Lead Auditor Training Course

Lịch học dự kiến: 15 - 18/2/2023

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Internal Auditor Training Course

Lịch học dự kiến: 15  - 17/2/2023

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá FSSC 22000
FSSC 22000 .Auditor Training Course

Lịch học dự kiến: 15 - 17/2/2023

Khóa đào tạo xây dựng tích hợp HTQL, Công cụ cải tiền
Training course on building integrated management sysfem,
improvement tools

Lịch học dự kiến: 21- 23/2/2023

Khóa đào tạo xây dựng và áp dụng tiêu chuân quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Training course on building and applying energy management standards
1SO 50001:2018

Lịch học dự kiến: 22- 24/2/2023

Liên hệ đăng ký tham gia:

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 62781671 – 0989897156

Email: van.nguyen@iscvietnam.net - info@tcivietnam.com 


CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 498 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net - van.pham@tcivietnam.com 


CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 0933096426 - 028 2226 8288

 

Email: van.pham@iscvietnam.net  - van.pham@tcivietnam.com 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image