Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng EMS ISO-140012015

 

Giới thiệu:

 • Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng EMS ISO-1400:2015 của chúng tôi về Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015  sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia của ISC Việt Nam. 

 • Cách thức thực hiện khóa học như sau: Ngoài nội dung khóa học được trình bày dưới dạng video và dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, bạn cũng có thể truy cập vào các tài liệu khóa học thông thường được cấu trúc trong các ngày khóa học khác nhau với các tệp bổ sung có sẵn dưới dạng có thể chỉnh sửa (tùy thuộc vào khóa học đào tạo, các tệp nghiên cứu trường hợp, bài tập và tệp khóa giải chi tiết cũng có sẵn).

 • Ngoài các bài giảng và tài liệu khóa học, các bài kiểm tra cũng đã được tích hợp vào từng phần của khóa học để đảm bảo rằng khóa học đào tạo của chúng tôi là tương tác nhất có thể.

 • Video giới thiệu: https://vimeo.com/711525518

Nội dung:

 • Người tham gia sẽ có khả năng:

 • Mô tả mục đích của hệ thống quản lý chất lượng và giải thích bảy nguyên tắc quản lý chất lượng.

 • Giải thích mục đích, nội dung và mối quan hệ giữa ISO 14001 và ISO 19011.

 • Giải thích các yêu cầu của ISO 14001 trong bối cảnh đánh giá.

 • Giải thích vai trò và trách nhiệm của một đánh giá viên trưởng và đánh giá viên để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và kiểm toán theo ISO 19011 và ISO/IEC 17021.

 • Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một buổi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng để xác định sự phù hợp/không phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 và theo đúng ISO 19011 và ISO/IEC 17021 (nếu có áp dụng).

 

Kết luận:

 

 • Khóa đào tạo EMS ISO-1400:2015 là một khóa học cần thiết cho bất kỳ ai liên quan đến việc đánh giá hoặc quản lý hệ thống quản lý môi trường. Khóa học cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá hiệu quả của EMS dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Khóa học có tính tương tác cao và được cung cấp thông qua ISC Việt Nam, cung cấp cho các học viên tài liệu khóa học và các bài kiểm tra theo tốc độ và thuận tiện của riêng mình. Đến cuối khóa học, các học viên sẽ có những công cụ cần thiết để giúp tổ chức đạt được các mục tiêu môi trường và tuân thủ các yêu cầu quy định.

Liên hệ đào tạo, tư vấn và chứng nhận: 

 
☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0933096426, Email: van.pham@iscvietnam.net

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image