Khóa đào tạo Đánh giá Viên trưởng về Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001

 

 

♦ Giới thiệu:

 • Khóa đào tạo ISO 27001 Đánh Giá Viên Trưởng của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn hiểu biết toàn diện về hoạt động của Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) dựa trên tiêu chuẩn ISO 27001. Tài liệu đào tạo tương tác của chúng tôi sẽ giúp bạn học cách triển khai một ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001 và giải thích các yêu cầu của nó trong bối cảnh của một cuộc đánh giá ISMS. Bên cạnh đó, bạn sẽ có kiến thức về sự tương quan giữa ISO/IEC 27001 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

 • Video giới thiệu: https://vimeo.com/713550958

♦ Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về ISO 27001: 

 • Trình bày về lịch sử.

 • Mục đích và lợi ích của tiêu chuẩn này.

 • Các yêu cầu của ISO 27001: 

 • Các yêu cầu bắt buộc để đạt được chứng chỉ này.

 • Quản lý rủi ro, bảo vệ thông tin, quản lý quy trình.

 • Định nghĩa chính sách bảo mật.

 • Quản lý rủi ro: 

 • Các phương pháp để xác định, đánh giá, xử lý và giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý an ninh thông tin.

 • Bảo vệ thông tin: 

 • Cách bảo vệ thông tin như đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, khả năng truy cập thông tin, xác thực, mã hóa dữ liệu và xử lý phần mềm độc hại.

 • Quản lý quy trình: 

 • Các quy trình cần thiết để đạt được tuân thủ tiêu chuẩn ISO 27001, bao gồm quản lý bảo mật, quản lý nhân sự và thực hiện kiểm tra an toàn thông tin.

 • Định nghĩa chính sách bảo mật:

 • Thiết lập và thực thi chính sách bảo mật thông tin, bao gồm việc phân tích, thiết lập và giám sát chính sách bảo mật, cung cấp hướng dẫn và triển khai chính sách bảo mật và đào tạo nhân viên về các chính sách và quy trình.

 • Phân tích rủi ro: 

 

 • Phương pháp phân tích rủi ro và khả năng áp dụng nó vào các hệ thống và mạng nội bộ.

 • Kiểm tra và đánh giá: 

 

 • Các phương pháp kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống an ninh thông tin, bao gồm các kiểm tra nội bộ và kiểm tra bên ngoài.

 • Triển khai hệ thống an ninh thông tin: 

 • Cách triển khai một hệ thống an ninh thông tin hiệu quả và đặc biệt là việc quản lý quá trình triển khai này.

 • Duy trì hệ thống an ninh thông tin:

 • Cách duy trì hệ thống an ninh thông tin, bao gồm giám sát, bảo trì, đánh giá định kỳ và nâng cấp hệ thống.

 • Bên cạnh đó, tùy vào đối tượng học viên, bạn cũng có thể bổ sung các bài giảng thực tế, các ví dụ, các bài tập và các trò chơi đánh giá để giúp học viên hiểu sâu hơn và tăng tính thực tế cho khóa học.

→ Kết quả của Khóa học:

 

 
 • Đến cuối khóa học ISO 27001 Đánh Giá Viên Trưởng, bạn sẽ:

 • Hiểu về hoạt động của Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin dựa trên ISO 27001

 • Nhận ra mối liên hệ giữa ISO / IEC 27001 và các tiêu chuẩn và khung pháp lý khác

 • Hiểu các khái niệm, phương pháp, phương tiện và kỹ thuật được sử dụng để triển khai Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin theo ISO 27001

 • Học cách dẫn đầu một cuộc đánh giá và đội đánh giá

 • Học cách diễn giải yêu cầu của ISO / IEC 27001 trong bối cảnh đánh giá ISMS

♦ Kết luận:

 

 • Tóm lại, nếu bạn quan tâm đến việc đạt chứng nhận ISO 27001 hoặc muốn tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Khóa học ISO 27001 Đánh Giá Viên Trưởng của chúng tôi là điểm bắt đầu hoàn hảo. Tài liệu đào tạo của chúng tôi, kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tương tác, sẽ giúp bạn hiểu rõ về ISO 27001 và các yêu cầu của nó trong đánh giá ISMS.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0933096426, Email: van.pham@iscvietnam.net

 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image