Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng về ISO 22000:2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 

♦ Giới thiệu:

 • Khóa đào tạo ISO 22000:2018 Đánh Giá Viên Trưởng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 19011 và ISO 22003, bao gồm cả ISO 17021 nếu áp dụng. Khóa học toàn diện này được hướng dẫn và đào tạo bởi chuyên gia của ISC Việt Nam.

♦ Nội dung:

 • Tổng quan khóa học

  • Khóa đào tạo ISO 22000:2018 bao gồm các chủ đề sau:

 

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn

 • Lợi ích của việc cải thiện hiệu suất của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 • Vai trò và trách nhiệm của một đánh giá viên trưởng

 • Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 • Báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 • Đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 • Lợi ích của khóa học

⇒ Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên thành công sẽ có thể:

 • Giải thích mục đích của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm cũng như các lợi ích kinh doanh của việc cải thiện hiệu suất.

 • Mô tả vai trò của đánh giá viên trong lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi việc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 19011 và ISO 22003, bao gồm cả ISO 17021 nếu có liên quan.

 • Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để xác định tính phù hợp (hoặc không phù hợp) với tiêu chuẩn ISO 22000 hoặc tương đương được chấp nhận.

♦ Kết luận: 

 • Khóa học ISO 22000:2018 Đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp các bạn tích lũy và học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở Đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thành thạo.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0933096426, Email: van.pham@iscvietnam.net

 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image