Khóa đào tạo

Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng của Hệ thống Quản trị, Rủi ro và Tuân thủ ( GRC)

15:50 - 29/06/2023

Khóa đào tạo

 Giới thiệu:ISC Việt Nam trân trọng giới thiệu khóa đào tạo Governance, Risk, and Compliance (GRC) Management Lead Auditor Certificate - một khóa đào tạo hàng đầu về quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) dành cho các chuyên gia đánh giá viên trưởng. Khóa học này nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, giúp học viên trở thành những người chủ chốt trong việc đánh giá và quản lý hệ thống GRC theo tiêu chuẩn quốc tế.Nội dung khóa học:Tổng quan về quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC): Định nghĩa và tầm quan...

GRC- Team

Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng về Dịch vụ dầu khí và khí tự nhiên theo tiêu chuẩn ISO 29001:2020.

15:34 - 29/06/2023

Khóa đào tạo

 Giới thiệu:Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng về sản phẩm và dịch vụ dầu khí và khí tự nhiên dựa trên tiêu chuẩn ISO 29001:2020 được thiết kế nhằm trang bị cá nhân với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một Đánh giá viên trưởng hiệu quả trong lĩnh vực này. Khóa học này sẽ cung cấp bởi ISC Việt Nam và bao gồm các phần tương tác để đảm bảo người học hiểu rõ về các yêu cầu và quy trình được nêu trong khóa học.Nội dung:Đánh giá tổng quan về tiêu chuẩn...

Premium Vector | International organization for standardization stamp 29001.  popular standards iso. oil and gas

Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng Hệ thống Quản lý Tổ chức Giáo dục

15:12 - 29/06/2023

Khóa đào tạo

Giới thiệu:Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng Hệ thống Quản lý Tổ chức Giáo dục nhằm trang bị cá nhân với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một đánh giá viên trưởng hiệu quả trong lĩnh vực quản lý tổ chức giáo dục. Khóa học này do ISC Việt Nam tổ chức, đồng thời hướng dẫn theo tiêu chuẩn ISO 21001. Khóa học sẽ bao gồm các bài kiểm tra tương tác nhằm đảm bảo rằng người học có hiểu sâu về các khái niệm được trình bày trong khóa học.Nội dung khóa học:Tổng...

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là gì? Hệ thống giáo dục chất lượng – Viện Đào  Tạo Vinacontrol

Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng về Hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ

15:02 - 29/06/2023

Khóa đào tạo

Giới thiệu:ISC Việt Nam tự hào giới thiệu khóa đào tạo Road Traffic Safety Management System Lead Auditor Certificate - một chứng chỉ hàng đầu dành cho các chuyên gia đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ. Khóa đào tạo này được thiết kế nhằm trang bị cho cá nhân những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một đánh giá viên trưởng hiệu quả theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 39001.Nội dung:Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 39001 và quản lý an toàn giao thông đường bộ. Định nghĩa...

ISO-39001-12 - TRUST FS A.E.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image