Báo cáo ESG, báo cáo GRI, báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo ESG là gì và tại sao báo cáo ESG lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Các số liệu và báo cáo ESG đang nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của doanh nghiệp. Sự giám sát ngày càng tăng từ các nhà đầu tư, những thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng và khách hàng cũng như những thay đổi trong chính sách công đồng nghĩa với việc các công ty đang phải đối mặt với những áp lực mới để đo lường, công bố và cải thiện các vấn đề liên quan đến ESG trên ba khía cạnh cụ thể như:

 • Môi trường: khí thải carbon, quản lý nước và chất thải, cung cấp nguyên liệu thô, tác động từ biến đổi khí hậu

 • Xã hội: đa dạng, công bằng và hòa nhập, quản lý lao động, bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, quan hệ cộng đồng

 • Quản trị: quản trị doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Các bên liên quan trong kinh doanh sẽ xem ESG như một cánh cửa dẫn đến tương lai của công ty. Các báo cáo và chỉ số ESG cũng là một yếu tố quan trọng trong bức tranh kinh doanh tổng thể của công ty và các báo cáo ESG có thể tạo nền tảng cho một câu chuyện đầy cảm hứng về tác động của một doanh nghiệp đối với thế giới. . Việc kết hợp ba yếu tố ESG vào một báo cáo tích hợp và chiến lược tổng thể của công ty sẽ gửi thông điệp rằng công ty đang thực hiện các bước cần thiết để tăng khả năng tồn tại và lợi nhuận trong dài hạn.

Đó cũng là những điều mà các nhà đầu tư muốn thấy trong danh mục đầu tư dài hạn của họ.

Chỉ số phát triển bền vững (VNSI)

Chỉ số này được thành lập nhờ sự hợp tác giữa nhiều đối tác: (1) Đơn vị xây dựng và vận hành: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (2) Tư vấn kỹ thuật: Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) (3) Đơn vị hỗ trợ soát xét độc lập: IFC & PwC Việt Nam

Tại Việt Nam, Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) được ra mắt vào tháng 7 năm 2017. VNSI bao gồm 20 công ty có điểm bền vững cao nhất niêm yết trên HOSE. Top 20 doanh nghiệp này được lựa chọn từ rổ chỉ số VN100 (gồm 100 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất) và được đánh giá toàn diện trên 3 khía cạnh: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G). ).

Mục tiêu của chỉ số VNSI là:

 • Nêu bật các thông lệ tốt nhất về phát triển bền vững hiện đang được triển khai trong các công ty đại chúng tại Việt Nam

 • Tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết phát triển bền vững

 • Tạo sản phẩm đầu tư trên thị trường

Quá trình lựa chọn của VNSI đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các công ty để đảm bảo rằng các công ty không chỉ thực hiện các thông lệ ESG mà các báo cáo ESG cũng tuân theo các thông lệ quốc tế và tiên tiến để thể hiện bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh và tương lai của công ty.

Các công ty hàng đầu áp dụng báo cáo ESG và hưởng lợi từ báo cáo ESG như thế nào?

Các tổ chức định hướng tương lai đang tích hợp các giá trị, mục tiêu và số liệu vào chiến lược kinh doanh của họ để giảm rủi ro liên quan đến ESG. Họ đang nắm bắt các cơ hội liên quan để đổi mới và giảm chi phí. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần bắt đầu với việc chuẩn bị các báo cáo ESG dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận và phổ biến, được các bên liên quan tin tưởng và hiểu rõ. Đây là bước nền tảng được các công ty hàng đầu thực hiện nhằm xác định và cải thiện điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình, từ đó truyền tải một câu chuyện ESG đầy cảm hứng.

Bạn đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo trong hành trình báo cáo ESG của mình chưa? chúng tôi có thể giúp bạn

Không dễ dàng để soạn thảo một báo cáo ESG hấp dẫn và có tác động đối với người đọc. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa các bộ phận và sự hiểu biết sâu sắc về tổ chức để hướng tới các mục tiêu ESG chung. Nhiều tổ chức bắt đầu bằng cách đánh giá độ chín của dữ liệu. Những người khác muốn tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu, đa dạng, công bằng và hòa nhập hoặc các khía cạnh quan trọng khác. Một số công ty có những ý tưởng tiên tiến và sẵn sàng thực hiện các tối ưu hóa. Trong các phòng họp trên khắp thế giới, các giám đốc điều hành đang làm việc để hiểu vai trò giám sát ESG mà họ đảm nhận.

Tại sao hợp tác với chúng tôi có thể giúp công ty tiến lên trong hành trình ESG của mình?

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình ESG của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Chúng tôi mang đến mục đích, tầm nhìn và tính thực tế cho những thách thức mà bạn gặp phải - và chúng tôi hiểu bạn cần bắt đầu hành trình ESG của mình như thế nào. Chúng tôi đã trải qua hành trình ESG của riêng mình và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết và thành công của mình để hỗ trợ bạn trên hành trình đó.

Chúng tôi có các đội đa năng và đam mê sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về ngành và hỗ trợ bạn trong việc:

 • Tư vấn soạn thảo ESG/báo cáo bền vững theo các tiêu chuẩn và khuôn khổ ESG, v.d. GRI, IIRC, TCFD và SASB, thông qua đó Công ty sẽ truyền đạt câu chuyện về hành trình ESG của mình tới các bên liên quan. các nhà đầu tư, hội đồng quản trị và các bên liên quan để truyền cảm hứng cho họ tham gia hành trình này.

 • Cung cấp sự đảm bảo độc lập về dữ liệu trong báo cáo phát triển bền vững của bạn, phù hợp với các tiêu chuẩn thị trường hàng đầu như Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI), Kiểm kê phát thải khí nhà kính nhà kính (GHG Protocol), CDP và AA1000

 • Hỗ trợ Quý công ty soạn thảo và nộp hồ sơ VNSI bằng cách tư vấn điền bảng câu hỏi trước khi gửi hồ sơ; Chúng tôi cũng sẽ đánh giá hiện trạng công ty bạn theo bộ tiêu chí của VNSI để cải thiện vị trí của bạn trên bảng xếp hạng.

 • Rà soát và tư vấn các chỉ số ESG được cổ đông tín nhiệm

 • Nâng cao nhận thức giữa các bên liên quan của bạn về các chủ đề ESG chính, bao gồm cả Hội đồng quản trị, những người kỳ vọng ban lãnh đạo Công ty sẽ dẫn đầu xu hướng ESG

Báo cáo bền vững và dịch vụ đảm bảo

Báo cáo phát triển bền vững hoặc báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cung cấp thông tin về hiệu suất xã hội, môi trường, kinh tế và quản trị. Báo cáo trình bày các giá trị, mô hình quản lý của tổ chức và thể hiện mối liên hệ giữa chiến lược và cam kết của tổ chức đối với nền kinh tế toàn cầu bền vững. Đây là mối liên kết giữa con người, hành tinh, lợi nhuận và tổ chức của bạn.

Các công ty phát hành báo cáo phát triển bền vững cần chứng minh tính xác thực của dữ liệu được công bố. Ngoài ra còn có các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến các khía cạnh xã hội và môi trường khác nhau. Để giảm thiểu những điều này và để đảm bảo tính chính xác của thông tin, điều quan trọng là phải có được sự đảm bảo của bên thứ ba cho báo cáo. Những điều này đảm bảo độ tin cậy, đầy đủ và chính xác của tài liệu. Chúng tôi có thể giúp các công ty bằng cách:

 • Thực hiện kiểm tra chiến lược bền vững.

 • Thực hiện phân tích lỗ hổng theo hướng dẫn của GRI.

 • Đảm bảo các báo cáo bền vững của bên thứ ba.

Báo cáo phát triển bền vững là tự nguyện, nhưng nhiều quốc gia hiện đang bắt buộc phải báo cáo. Họ nhận ra rằng các hệ thống kinh tế có khả năng phục hồi cao có giải thích rõ ràng về các rủi ro dài hạn, bao gồm các tác động về môi trường, xã hội và kinh tế.

Báo cáo và đảm bảo tính bền vững là gì?

Báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên các khía cạnh quản trị, môi trường và xã hội trong báo cáo phát triển bền vững độc lập, trong khuôn khổ báo cáo thường niên hoặc báo cáo tích hợp (tích hợp báo cáo).

Hỗ trợ của chúng tôi:

 • Tiến hành đánh giá nội bộ để đo lường hiệu quả của các biện pháp kiểm soát và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

 • Cung cấp sự đảm bảo độc lập cho các số liệu trong báo cáo phát triển bền vững của công ty, cũng như sự đảm bảo cho các mục đích hoạt động theo quy định, chẳng hạn như Dự án Tiết lộ Carbon (CDP), Khí thải nhà kính (GHG). Chúng tôi cũng xác minh và chứng nhận dữ liệu của công ty theo các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội cũng như các tiêu chuẩn thị trường, chẳng hạn như Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI), Công ước GHG và các tiêu chuẩn đảm bảo AA1000.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tuân thủ các chỉ số phát triển bền vững bằng cách giải thích bảng câu hỏi trước khi nộp; đồng thời xác định những tồn tại để cải thiện vị trí của doanh nghiệp trong bảng xếp hạng.

 • Xem xét báo cáo kinh doanh hiện tại dựa trên các phương pháp hay nhất, xác định các cơ hội để cải thiện hoạt động kinh doanh và xây dựng chiến lược hướng tới tương lai và phân tích ngoài các yêu cầu tuân thủ

 • Điều chỉnh các mục tiêu bền vững có thể đo lường được phù hợp với chiến lược của công ty dựa trên các biện pháp đo lường hiệu suất tài chính, hoạt động và pháp lý.

 • Đánh giá tác động của vòng đời sản phẩm và dịch vụ đối với các mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 - 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net - van.pham@tcivietnam.com 

Phone: 028 2226 8288

 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image