Chứng chỉ Oekotex STeP - Sustainable Textile Production, sản xuất dệt may bền vững

Sustainable Textile Production, sản xuất dệt may bền vững
là hệ thống chứng nhận Oeko ® -Tex dành cho các thương hiệu, các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất trong chuỗi dệt may muốn thông tin cho khách hàng, người tiêu dùng hiểu rõ về điều kiện sản xuất bền vững, rõ ràng và đáng tin cậy. 
Việc cấp chứng chỉ có thể thực hiện cho các xưởng trong tất cả các công đoạn chế biến, sản xuất từ việc sản xuất xơ qua xe sợi, dệt vải đến các nhà máy hoàn tất và may khâu.
Kể từ tháng 7.2013 chứng chỉ STeP sẽ thay thế cho chứng chỉ của tiêu chuẩn Oeko -Tex ® 1000


Khái niệm
Mục đích của chứng chỉ STeP là việc thực hiện đều đặn và lâu dài các quy trình sản xuất bền vững, tối ưu hoá an toàn lao động và điều kiện làm việc. Do sự phát triển năng động của tiêu chuẩn STeP cũng như các điểm định chuẩn, các công ty được chứng nhận có khả năng cải thiện liên tục hiệu suất môi trường và trách nhiệm xã hội. Từ đó họ sẽ đạt được một vị thế cạnh tranh tối ưu.
Các lợi thế cho thương hiệu và thương mại
Đối với các thương hiệu toàn cầu và các tập đoàn bán lẻ, chứng chỉ SteP sẽ cung cấp cho họ khả năng lựa chọn, tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp, đáp ứng mọi yêu cầu về việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Từ đó, họ có thể phối hợp với các đơn vị cung ứng chứng minh cho người tiêu dùng thấy và hiểu rõ những cố gắng của họ trong việc sản xuất và phát triển bền vững.
Các lợi thế cho các đơn vị sản xuất
Các nhà sản xuất hàng dệt may và quần áo có thể, dựa trên cở bản chứng nhận STeP, hoạch định quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Hệ thống quản lý STeP giúp họ trong việc định vị vị trí liên quan đến tính bền vững và xác định rõ các lãnh vực mà họ có thể cải thiện. Một chứng minh hoàn toàn độc lập cho việc sản xuất bền vững sẽ góp phần vào việc làm tăng giá trị của công ty, cho phép các công ty thâm nhập các thị trường mới với những quan hệ thương mại tiềm năng.
Phương pháp tiếp cận toàn diện – Các tiêu chí cụ thể cho dệt may
Không giống như các hệ thống chứng nhận khác, thường chỉ tập trung vào một số khía cạnh bền vững, hệ thống chứng nhận STeP cho phép phân tích và đánh giá toàn diện đối với các điều kiện sản xuất bền vững. Ngoài ra, các yêu cầu và tiêu chuẩn của chứng nhận STeP được thiết kế chuyên biệt sao cho phù hợp với tình hình của ngành công nghiệp dệt may.
Để đảm bảo tính đồng nhất cho việc so sánh trên toàn thế giới, các chỉ tiêu của STeP sẽ được áp dụng đồng nhất trên toàn cầu. Bên cạnh đó các chỉ tiêu này sẽ liên tục được phân tích, tái đánh giá và cập nhật nếu cần thiết (ví dụ như xu hướng phát triển mới của thị trường, các yêu cầu về pháp lý và các nhận thức khoa học).
Đánh giá độc lập và chuyên nghiệp
Chịu trách nhiệm cho việc chứng nhận STeP là  Hiệp hội ® Oeko -Tex quốc tế bao gồm 16 tổ chức thành viên và các văn phòng đại diện tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các viện Oeko -Tex ® là các viện độc lập, chuyên nghiên cứu và kiểm nghiệm trong ngành may mặc, với một loạt các chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm liên quan đến các đặc thù của ngành công nghiệp dệt may.
Giấy chứng nhận
Quy trình cấp giấy chứng nhận được tạm chia thành bảy bước sau:
– Các công ty quan tâm đến chứng nhận STeP có thể liên hệ với văn phòng đại diện của viện Oeko -Tex® (văn phòng liên lạc) hoặc đăng ký vào trang web của STeP.
– Oeko -Tex ® sẽ cung cấp cho công ty thành khoản để truy cập vào các công cụ đánh giá.
– Công ty sẽ tham khảo và điền thông tin vào bảng câu hỏi điện tử.
– Các dữ liệu thông tin sẽ được Oeko-Tex ®  phân tích và đánh giá.
– Chuyên gia giám định thuộc Oeko -Tex® sẽ đến đánh giá xưởng sản xuất và xác minh các thông tin đã thâu thập từ bảng câu hỏi điện tử.
– Oeko -Tex ® sẽ viết báo cáo chi tiết về kết quả giám định và khi hội đủ các tiêu chuẩn sẽ cấp chứng nhận STeP cho công ty.
– Sau khi nhận được giấy chứng nhận STeP, công ty có thể công bố đến khách hàng và sử dụng cho việc quảng bá, thương mại.
Thời gian cần thiết cho việc xin chứng nhận
Thời gian từ khi làm đơn, thâu thập và phân tích dữ liệu, đến việc đánh giá nhà máy và cấp chứng nhận  kéo dài về cơ bản khoảng 3 tháng. Thời gian thực tế cần thiết cho quá trình cấp giấy chứng nhận phụ thuộc vào từng hoàn cảnh của mỗi xưởng sản xuất, thí dụ một số phân xưởng đã được cấp chứng nhận hoặc các số liệu cần thiết cho việc đánh giá được thâu thập mau lẹ và đầy đủ hay không … vân vân
Chi phí cấp giấy chứng nhận
Chi phí cấp giấy chứng nhận STeP phụ thuộc vào tầm cỡ của công ty, các chỉ tiêu cụ thể của từng công đoạn sản xuất và mức độ các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như trách nhiệm xã hội của công ty đã được thực hiện như thế nào. Chi phí bao gồm cho sự hỗ trợ, tư vấn của các viện Oeko -Tex ® trong thời gian xin cấp chứng nhận, chuẩn bị cho việc đánh giá; chuẩn bị, thực hiện và thành lập báo cáo của việc kiểm định, cấp giấy chứng nhận cũng như chi phí giấy phép.
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận STeP có giá trị trong ba năm và có thể gia hạn tiếp tục sau thời gian này.
Cấu trúc theo từng bộ phận
Qua việc phân tích theo từng bộ phận tất cả các lĩnh vực có liên quan của công ty như bộ phận quản lý hóa chất, bảo vệ môi trường, quản lý môi trường, an toàn lao động, trách nhiệm xã hội và quản lý chất lượng, hệ thống cấp chứng nhận STeP sẽ cung cấp một quy trình phân tích toàn diện, đáng tin cậy là công ty đang hoạt động ở cấp độ bền vững như thế nào.
Yêu cầu
Điều kiện tiên quyết cho việc chứng nhận STeP là việc đạt được các yêu cầu tối thiểu nhất định trong từng bộ phận của công ty. Trên cơ sở này, các lãnh vực sau đây có liên quan:
Quản lý hóa chất
– Đáp ứng các yêu cầu của danh sách các chất bị hạn chế (RSL, restricted substances list)
– Thực hiện một hệ thống quản lý ô nhiễm phù hợp
– Đáp ứng các nguyên tắc của nền “hóa học xanh, green chemistry”
– Tập huấn cũng như đào tạo thường xuyên về xử lý các loại hóa chất
– Cam kết thông tin đầy đủ về những việc liên quan đến các loại hóa chất sử dụng và những rủi ro có thể xảy ra.
– Giám sát việc sử dụng hóa chất
Hoạt động môi trường
– Tuân thủ các giới hạn theo quy định
– Sử dụng các công nghệ sản xuất tốt nhất hiện có sẵn
– Tối ưu hóa các quy trình sản xuất
– Sử dụng hiệu quả các nguồn lực
– Phương pháp tiếp cận có trách nhiệm đối với chất thải, nước thải, khí thải , vv
– Giảm thiểu CO2
Quản lý môi trường
– Chứng minh một hệ thống quản lý môi trường phù hợp nhằm điều phối và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
– Xác định các mục tiêu bảo vệ môi trường
– Thành lập đều đặn các báo cáo về môi trường
– Bổ nhiệm cán bộ chịu trách nhiệm về môi trường
– Tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu và các biện pháp bảo vệ môi trường
– Thực hiện hệ thống quản lý môi trường (ví dụ như ISO 14001)
Trách nhiệm xã hội
– Bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp với các công ước của Liên Hiệp Quốc và ILO
– Thực hiện các cuộc thảo luận với nhân viên và đánh giá năng xuất
– Thực hiện các tiêu chuẩn xã hội hiện có (ví dụ như SA 8000)
– Đảm bảo việc đào tạo nhân viên về các đề tài xã hội của công ty
Quản lý chất lượng
– Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, chẳng hạn như theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc các biện pháp quản lý nội bộ
– Đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, phân bổ trách nhiệm và các chứng từ phù hợp liên quan đến luồng hàng hoá và các sản phẩm được sản xuất ra
– Mở rộng các lãnh vực quản lý như quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp
An toàn lao động
– Xác minh các biện pháp phù hợp để bảo đảm sự an toàn cần thiết tại nơi làm việc (thiết bị lọc, bảo vệ thính giác  vv)
– Đảm bảo an toàn đối với các tòa nhà và nhà máy sản xuất (như thông qua các biện pháp cấu trúc, sơ đồ các lối thoái hiểm, chia cách các khu vực sản xuất  vv)
– Các biện phát tránh, ngừa những nguy hiểm
– Thực hiện các tiêu chuẩn an toàn hiện có ( ví dụ như OHSAS 18001)
Đánh giá
Để đánh giá tính bền vững của cơ sở sản xuất một cách phù hợp, Oeko -Tex ® cần có đầy đủ mọi thông tin và các đặc điểm của công ty. Việc thu thập dữ liệu sẽ được thông qua trang web của Oeko-Tex, sử dụng một công cụ đánh giá. Sau khi liên hệ hoặc đệ đơn với một viện Oeko -Tex ® công ty sẽ nhận được thông số dùng truy cập và có thể nhập thông tin vào một bảng câu hỏi trực tuyến và gửi cho viện. Sau khi phân tích và đánh giá các dữ liệu, người nộp đơn sẽ nhận được một báo cáo chi tiết về kết quả đánh giá.
Các công ty quan tâm có thể tự quyết định là chỉ dùng tài liệu đánh giá này cho mục đích nội bộ (thí dụ để xác định hiện trạng của việc sản xuất bền vững của công ty), hoặc dùng làm quy trình để tiến đến việc xin cấp chứng nhận theo STeP .
Tính điểm
Việc cấp chứng nhận STeP bao gồm ba cấp độ khác nhau, dùng mô tả mức độ đạt được của công ty liên quan đến việc sản xuất bền vững cũng như điều kiện làm việc:
Cấp 1 = sơ bộ
Cấp 2 = thực hiện tốt với tiềm năng có thể tối ưu hoá
Cấp 3 = thực hành mẫu mực trong ý nghĩa của best practice
Trên giấy chứng nhận STeP kết quả điểm sẽ được diễn tả như sau:
– Cấp độ bền vững đã đạt được
– Bảng đánh giá tổng thể
– Bảng đánh giá từng bộ phận của công ty
Tính điểm theo STeP sẽ tạo ra sự minh bạch hơn vì việc so sánh tính bền vững của các xưởng sản xuất sẽ được thực hiện dọc theo chuỗi cung ứng hàng dệt may và trải rộng trên nhiều quốc gia cũng như trên các yêu cầu pháp lý. Việc trình bày chi tiết các kết quả đánh giá sẽ cung cấp vị trí chính xác có tính bền vững và đặc biệt chỉ ra các khu vực của công ty, những nơi vẫn còn tiềm năng để tối ưu hóa hơn nữa.
Kiểm định
Các thông tin do công ty cung cấp sẽ được viện kiểm nghiệm Oeko -Tex ® phân tích và đánh giá. Quy trình kiểm định xưởng sản xuất sẽ do viện kiểm nghiệm thành viên Oeko -Tex® chịu trách nhiệm trực tiếp.
Thông qua hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, Oeko -Tex ® đảm bảo một kết quả kiểm định đồng nhất trên toàn cầu. Các chuyên gia kiểm định sẽ được đào tào đều đặn và tham gia các hội thảo kỹ thuật hàng năm thuộc nhóm chuyên gia Oeko -Tex ®.
Kiểm tra
Ngoài việc kiểm định thường xuyên trong phạm vi cấp chứng nhận STeP lần đầu và trong các lần gia hạn tiếp theo, Oeko -Tex ® vẫn thực hiện các cuộc kiểm định ngẫu nhiên không báo trước nhằm bảo đảm việc tuân thủ các chỉ tiêu cũng như chất lượng sau khi xưởng đã được cấp chứng nhận STeP

Hướng dẫn tư vấn cấp chứng chỉ Oeko-Tex, Liên hệ tư vấn chứng nhận:

Ms. Van Pham

Marketing and Sales Deputy Director

Hotline: 0933 096 426 - 0931 796 188

Email: van.pham@iscvietnam.net

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street.

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District.

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District.

Website: https://iscvietnam.net/ http://cpg.global/

Thank and Best Regards!

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image