Chương trình đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và lao động (SCLP) và những lợi ích

Trong bài viết trước, ISC Việt Nam đã giới thiệu về Chương trình đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và lao động (SCLP) và những lợi ích của việc tham gia chương trình SLCP với các tổ chức, doanh nghiệp. 

SLCP - Social & Labor Convergence Program - Certifications

Trong khuôn khổ bài viết hôm nay ISC sẽ giới thiệu về Công cụ Đánh giá của chương trình SLCP (CAF - Converged Assessment Framework) phiên bản 1.5.0

Bộ công cụ thu thập,đánh giá dữ liệu của chương trình SLCP bao gồm 10 phần: 01 phần về Hồ Sơ của Cơ sở và 09 phần cốt lõi về Lao động và Xã Hội. 

Trong 07 phần đầu tiên của “Lao Động và Xã Hội”, các câu hỏi đại diện cho khía cạnh hay các giai đoạn trong một “vòng đời” của một người lao động tại công ty. Phần số 08 tập trung về hệ thống quản lý và phần số 09 là những thực hành “Tốt hơn” của công ty trong hiện tại. 

Picture 1

09 phần của CAF, bao gồm : 

 1. Facility Profile (Thông tin cơ sở) : Lựa chọn Step đăng ký, Các thông tin cơ bản, Kế cấu các toàn nhà, Nhân khẩu học của người lao động, Ngôn ngữ, Giấy phép hoạt động, Chứng nhận, Thông tin sản xuất/vận hành, Nhà thầu phụ sản xuất/vận hành, Nhận xét về cơ sở. 

 1. Recruitment & Hiring (Tuyển dụng): Lao động trẻ em, Chương trình học việc / Học viên / Thực tập, Lao động cưỡng bức, Thực hành tuyển dụng, Phân biệt đối xử, Thực hành lao động, Lao động tại nhà, Nhận xét về cơ sở.

 2. Working Hours (Giờ làm việc): Giờ làm việc, Lao động cưỡng bức, Tăng ca, Nhận xét về cơ sở.

 3. Wages & Benefits (Lương và phúc lợi): Lương và Phúc lợi, Nhận xét về cơ sở. 

 4. Worker Treatment (Đối xử với người lao động): Lao động cưỡng bức, Quấy rối và lạm dụng, Phân biệt đối xử, Kỷ luật, Nhận xét về cơ sở. 

 5. Worker Involvement (Sự tham gia của Người lao động): Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể, Hợp tác tại nơi làm việc, Hệ thống khiếu nại, Phản hồi của người lao động, Nhận xét về cơ sở.

 6. Health & Safety (Sức khỏe và An toàn): Môi trường làm việc chung, An toàn tòa nhà, Đánh giá rủi ro, Chính sách Sức khỏe và An toàn, Ủy ban Sức khỏe và An taonf, Sự tham gia của công nhân về Sức khỏe và An toàn, Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, Vật liệu dễ cháy và dễ bắt lửa, Hóa chất và các chất độc hại, Bảo vệ người lao động, Xử lý và lưu trữ vật liệu, An toàn điện , Sơ cứu và Y tế, An toàn của nhà thầu, Ký túc xá, Căng tin, Chăm sóc trẻ em, Trẻ em, Cơ sở vật chất, Nhận xét về cơ sở.

 7. Termination (Chấm dứt hợp đồng lao động): Lao động cưỡng bức, Thực hành lao động, Phân biệt đối xử, Nhận xét về cơ sở.

 8. Management Systems (Hệ thống quản lý): Chính sách và thủ tục / Mục tiêu và chiến lược, Vai trò và trách nhiệm / Truyền thông và đào tạo, Tự đánh giá, Cải tiến liên tục, Nhận xét về cơ sở. 

 9. Above & Beyond (Thực hành tốt hơn): Phúc lợi nơi làm việc, Tác động cộng đồng, Nhận xét về cơ sở. 

  Social And Labor Convergence Program (SLCP)

Bộ công cụ CAF version 1.5.0 bao gồm hơn 2000 câu hỏi. Các tổ chức, công ty không nhất thiết phải trả lời tất cả câu hỏi, tùy vào từng mô-đun đăng ký sẽ có số lượng câu hỏi phải trả lời khác nhau, bên cạnh đó một số câu hỏi sẽ chỉ dành riêng cho từng quốc gia cụ thể như Việt Nam, Banglades,…Tuy nhiên để thực hiện đánh giá xác minh bởi tổ chức thứ ba, các tổ chức, công ty phải thực hiện tự đánh giá với việc trả lời từ 95% câu hỏi trong bộ câu hỏi bắt buộc trở lên.

SLCP chia thành 03 mô-đun, tùy thuộc vào nhu cầu các tổ chức, công ty sẽ đăng ký mô-đun phù hợp.

• Step 1 Essentials – Các yếu tố Cơ Bản

• Step 2 Progressive – Tiến bộ

• Step 3 Advanced – Nâng cao

Step1 là lựa chọn Bước mặc định. Tổ chức, công ty có thể chọn một trong ba Bước.

• Step 1 “Các yếu tố Cơ bản” bao gồm các câu hỏi quan trọng về tuân thủ lao động và xã hội, chủ yếu liên quan đến Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế (ILS) và Luật Lao động Quốc gia (NLL).

• Step 2 “Tiến bộ” tập trung vào hệ thống quản lý và các câu hỏi mang tính hỗ trợ về tuân thủ lao động & xã hội nhưng ít quan trọng hơn. Những câu hỏi này thường được tìm thấy trong các tiêu chuẩn chứng nhận và công nghiệp xã hội. Step 2 bao gồm tất cả các câu hỏi của Step 1

• Step 3 “Nâng cao” bao gồm các câu hỏi vượt xa các tiêu chuẩn ngành về trách nhiệm xã hội, không bắt buộc theo luật quốc gia hoặc quốc tế, đồng thời tìm cách nâng cao phúc lợi tại nơi làm việc và tác động cộng đồng. Step 3 bao gồm tất cả các câu hỏi của Step 1 và Step 2. "

Sustainable Management System Inc. - We, Sustainable Management System Inc., are proud to announce that we are now the approved Verifier Body of Social & Labor Convergence Program (SLCP) for India! SLCP

Các tài liệu tham khảo: 

 • "Các Yêu cầu Pháp lý Hiện hành - Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Luật Lao động Quốc gia và các Yêu cầu Pháp lý khác"

 • "Công cụ này phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và luật pháp quốc gia.

 • Bất cứ khi nào câu hỏi đề cập đến luật (ví dụ: ""phù hợp với yêu cầu pháp lý"", ""yêu cầu pháp lý""), cơ sở (và Chuyên gia Xác minh) phải tham khảo các yêu cầu pháp lý hiện hành để đánh giá câu trả lời (câu trả lời đã được xác minh) cho câu hỏi. “Thông tin thêm” cung cấp hướng dẫn về những việc cần làm nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành.

Các yêu cầu pháp lý áp dụng bao gồm Công ước cốt lõi của ILO và các công ước khác có hiệu lực tại quốc gia liên quan; các luật và quy định áp dụng trong phạm vi quyền hạn được đề cập; Thỏa thuận thương lượng tập thể (trong đó điều khoản được đề cập ít nhất là có lợi cho người lao động như các yêu cầu pháp lý có liên quan).

Các Công ước Cốt lõi của ILO cung cấp cơ sở để xác định việc tuân thủ các quyền cơ bản tại nơi làm việc: 

 • Lao động Trẻ em (Công ước 138 và 182); 

 • Phân biệt đối xử (Công ước 100 và 111); 

 • Lao động Cưỡng bức (Công ước 29 (và Nghị định thư), và 105); 

 • và Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể (Công ước 87 và 98).

Các Công ước Cơ bản Liên quan của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

 • Lao động trẻ em: C138 Công ước về độ tuổi tối thiểu, 1973 và C182 Công ước về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999

 • Lao động Cưỡng bức - C29 Công ước về Lao động Cưỡng bức, 1930 và Nghị định thư và C105 Công ước Bãi bỏ Lao động Cưỡng bức, 1957

 • Phân biệt đối xử: Công ước về Trả công Bình đẳng C100, 1951 và Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp) C111, 1958

 • FOA và CB - C87 Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền Tổ chức, 1948; C98 Quyền Tổ chức và Công ước Thương lượng Tập thể 1949

  Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

  ☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

  ☎ Ms. Vân - 0933096426, Email: van.pham@iscvietnam.net

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image