CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI (SLCP) GIÚP ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP HIỆN NAY?

SLCP - Top Eagle Garment Ltd

SLCP (Social Labor Convergence Program) là chương trình phi lợi nhuận tích hợp trách nhiệm xã hội và lao động. SLCP hướng tới mục đích giảm số lượng các cuộc đánh giá trách nhiệm xã hội tại Nhà máy và cung cấp nguồn dữ liệu lao động và trách nhiệm xã hội đáng tin cậy. SLCP loại bỏ gánh nặng đánh giá, cho phép so sánh dữ liệu và giải phóng tài nguyên cho các chương trình cải tiến. Mục tiêu cuối cùng là cải thiện điều kiện lao động và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Cùng với các quốc gia và tổ chức, SLCP cũng hướng đến mục tiêu chung về phát triển bền vững “Subtanabilty Development Goal – SDG”. Với hơn 2000 câu hỏi, SLCP tập trung vào các vấn đề về công bằng, bình đẳng giới, điều kiện làm việc của người lao động, hệ thống quản lý cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, hướng đến mục tiêu bền vững của chuỗi cung ứng.

Bằng chứng cho thấy các cuộc đánh giá về Trách nhiệm xã hội chỉ làm thay đổi rất nhỏ về môi trường làm việc của lao động toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động này lại diễn ra mạnh mẽ trong khoảng 20-30 năm trở lại đây vì ngày càng có nhiều thương hiệu quan tâm về trách nhiệm xã hội đối với chuỗi cung ứng của họ, điều này dẫn đến việc có ngày càng nhiều cuộc đánh giá trách nhiệm xã hội được diễn ra, lặp đi lặp lại, đôi khi còn bị trùng lặp giữa các thương hiệu vì họ tạo ra giao thức cho các cuộc đánh giá riêng, không có sự chia sẽ, hợp tác của ngành và cuối cùng gây lãng phí tài nguyên, chuỗi cung ứng không có thời gian cải thiện. SLCP được thành lập để phát triển một giải pháp mang tính hệ thống cho vấn đề này.

 

SLCP and the UN Sustainable Development Goals — Social & Labor Convergence  Program

Thông qua việc triển khai Khung đánh giá tích hợp (Converged Assessment Framework - CAF) có thể thay thế đánh giá của các nhãn hàng. CAF bao gồm Công cụ thu thập dữ liệu, phương pháp xác minh và tài liệu hướng dẫn. CAF được sử dụng để thu thập và xác minh dữ liệu về điều kiện lao động và trách nhiệm xã hội trong Nhà máy. Nhà máy có thể chia sẻ dữ liệu đã được xác minh của họ với nhiều đối tác kinh doanh, bao gồm các nhãn hàng và các tổ chức sở hữu bộ tiêu chuẩn. 

Lợi ích của SLCP:

  1. SLCP là một công cụ “Hiệu quả”. Hiện nay có khoảng 80 nhãn hàng lớn và các bên sở hữu tiêu chuẩn đã chấp nhận dữ liệu SLCP bao gồm: Inditex (Zara), Columbia, Nike, Adidas, Puma, C&A, GAP Inc, PVH, Under Armour…được chấp nhận rộng rãi, SLCP giúp giảm thời gian và chi phí cho các cuộc đánh giá. 

A group of logos on a white background

Description automatically generated with low confidence

  1. SLCP là một “Công cụ toàn diện”. SLCP bao gồm tất cả các điểm dữ liệu/câu hỏi thu thập được gần như tất cả các cuộc đánh giá khác. 

Sự khác nhau giữa chất và lượng trong Triết học là gì?


  1. SLCP là một công cụ “Nhiều bên liên quan”. SLCP đã được phát triển với sự hợp tác bởi nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất và các bên liên quan khác. 

Cooperation arrangements and networks - giz.de

  1. SLCP là một công cụ “Đáng tin cậy”. Dữ liệu về lao động và trách nhiệm xã hội đã được xác minh đáng tin cậy và có chất lượng cao. 

How to Recognize a Trustworthy Leader - Lolly Daskal | Leadership

  1. SLCP là một công cụ “Linh hoạt”. Các nhãn hàng có thể chấm điểm dữ liệu theo quy tắc ứng xử riêng của họ

Why flexibility is what employees really want – ManpowerGroup

  1. SLCP là một công cụ thuộc “Quyền sở hữu của nhà máy”. Nhà máy sở hữu dữ liệu của họ và kiểm soát cách dữ liệu được chia sẽ. 

 

Quy trình đánh giá SLCP bao gồm ba giai đoạn:

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0933096426, Email: van.pham@iscvietnam.net

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image