Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn bao gồm tất cả các khía cạnh hoạt động của một tổ chức, bao gồm: xác định các quy trình chính, xác định vai trò và trách nhiệm, chính sách &mục tiêu, rủi ro và cơ hội và yêu cầu tài liệu. Nó cũng bao gồm tầm quan trọng của sự hiểu biết và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, sự hài lòng và giao tiếp, yêu cầu tài nguyên. Lập kế hoạch sản phẩm & quy trình, quy trình thiết kế, mua hàng, sản xuất &; dịch vụ, giám sát và đo lường sản phẩm & quy trình, kiểm toán nội bộ, đánh giá quản lý và quy trình cải tiến.

ISO 9001 dựa trên những nguyên tắc quản lý chất lượng sau đây, được kết hợp trong các yêu cầu của tiêu chuẩn và có thể được áp dụng để cải thiện hiệu suất của tổ chức:

 1. Tập trung vào khách hàng,
 2. Lãnh đạo
 3. Sự tham gia của mọi người
 4. Phương pháp tiếp cận quy trình
 5. Cải thiện
 6. Cơ sở chứng cứ ra quyết định
 7. Quản lý quan hệ khách hàng
 8. Cải tiến liên tục
 9. Cách tiếp cận thực tế để ra quyết định, và
 10. Mối quan hệ nhà cung cấp cùng có lợi

Tại sao nên lấy chứng nhận ISO 9001?

 1. Tăng uy tín của công ty.
 2. Thể hiện cam kết về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng
 3. Cải thiện truyền thông nội bộ, hiệu quả và khả năng phục hồi của sự thay đổi
 4. Cung cấp lợi thế tiếp thị· Tăng kinh doanh
 5. Cải thiện hiệu quả và lợi nhuận
 6. Tăng sự hài lòng của khách hàng
 7. Hệ thống tài liệu cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích
 8. Cho phép tổ chức trở nên hiệu quả hơn về chi phí
 9. Cải thiện hồ sơ trong trường hợp kiện tụng
 10. Trách nhiệm của nhân sự được xác định rõ ràng
 11. Cải thiện khả năng kiểm soát trong các giai đoạn thay đổi hoặc tăng trưởng
 12. Cải thiện hiệu suất từ các nhà cung cấp

 

ISO 9001:2015 Quality Management Systems

The standard covers all aspects an organisation’s activities, including: identifying its key processes, defining roles and responsibilities, its policies & objectives, risk and opportunities and documentation requirements. It also covers the importance of understanding & meeting customer requirements, satisfaction and communication, resource requirements. Product & process planning, design processes, purchasing, production & service, monitoring and measurement of products & processes, internal audit, management review, and improvement processes.

ISO 9001 is based on the following eight Quality Management Principles, which are incorporated within the requirements of the standard, and can be applied to improve
organisational performance:

 • Customer focus,
 • Leadership
 • Engagement of people
 • Process approach
 • Improvement
 • Evidence basis decision making
 • Relationship management
 • Continual improvement
 • Factual approach to decision making, and
 • Mutually beneficial supplier relationships

Why take ISO 9001 Certification?

 • Increases the reputation of the company.
 • Demonstrates the commitment to quality and customer satisfaction
 • Improves internal communications, efficiency and resilience of change
 • Provides Marketing advantage· increased business
 • Improves efficiency and profitability
 • Increases customer satisfaction
 • Documents system provides useful reference
 • Enables the organisation to become more cost effective
 • Improves records in case of litigation
 • Responsibilities of personnel clearly defined
 • Improves control during periods of change or growth
 • Improves performance from suppliers

 

Để tư vấn chứng nhận hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Quản lý Kinh Doanh và Marketing

Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net 

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

 

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Website: http://iscvietnam.net/ - http://cpg.global/

Iso 9001 la gì,
iso 9001:2015 là gì,
iso 9001:2015,
iso 9001:2018 pdf,
iso 9001:2015 pdf,
Nội dụng ISO 9001,
iso 9001:2005,
tiêu chuẩn iso 9001:2015 là gì,
 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image