ISO 37001 là gì? Hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001, Làm thế nào để được chứng nhận ISO 37001?

Hối lộ đang trở thành mối lo ngại đáng kể của các cá nhân và doanh nghiệp khác nhau. Hậu quả là điều này dẫn đến sự thiếu tin cậy, tin cậy và minh bạch ở cả khu vực công và tư nhân. Bằng cách tiến hành kinh doanh một cách minh bạch và công bằng, một công ty không thể chấp nhận được rủi ro hối lộ dù là nhỏ nhất ở bất kỳ cấp độ nào. Các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, nhân viên và cổ đông cần tin tưởng rằng ban quản lý đã làm mọi thứ có thể để ngăn chặn hối lộ ở tất cả các cấp trong tổ chức. Việc triển khai ISO 37001 và chứng nhận của bên thứ ba độc lập cho phép bạn tăng cường sự tin cậy vào hoạt động quản lý minh bạch mà không gặp rủi ro về hối lộ.

ISO 37001 là gì?

ISO 37001:2016 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý Chống hối lộ quốc tế được phát triển bằng Khung khổ cấp cao ISO (HLS). Tiêu chuẩn ISO 37001 được thiết kế để giúp tổ chức triển khai và duy trì hệ thống chống hối lộ chủ động có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức (hoặc các bộ phận của tổ chức), bất kể loại hình, quy mô và tính chất hoạt động cũng như ở nơi công cộng. , khu vực tư nhân hoặc phi lợi nhuận.

ISO 37001:2016 quy định các yêu cầu và cung cấp hướng dẫn cho việc thiết lập, triển khai, duy trì, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý chống hối lộ.

ISO 37001:2016 chỉ áp dụng cho hối lộ, không đề cập đến gian lận, tập đoàn và các tội chống độc quyền/cạnh tranh khác, rửa tiền hoặc các hoạt động khác liên quan đến hành vi tham nhũng, mặc dù tổ chức có thể chọn mở rộng phạm vi của hệ thống quản lý để bao gồm các hoạt động như vậy.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 37001?

Bằng cách chứng nhận và duy trì hệ thống quản lý Chống hối lộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 37001, bạn thể hiện cam kết thực hiện kinh doanh minh bạch và công bằng. Đồng thời, các bên liên quan như khách hàng, nhà đầu tư, công chúng đều được đảm bảo rằng tổ chức của bạn đáng tin cậy và phản đối hành vi hối lộ.

Khi lựa chọn chứng nhận ISO 37001, bạn sẽ:

  • Tránh tổn hại danh tiếng liên quan đến hối lộ;
  • Giảm chi phí tiềm ẩn của việc kiện tụng hoặc rủi ro về danh tiếng;
  • Cung cấp sự đảm bảo cho ban quản lý, nhân sự và các bên liên quan khác rằng tổ chức đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa hối lộ.

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 37001?

Để được chứng nhận, tổ chức cần triển khai Hệ thống quản lý chống hối lộ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 37001. chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chương trình đào tạo về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 37001, thực hiện đánh giá trước cũng như cung cấp dịch vụ chứng nhận.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image