Quy định về gỗ của EU là gì? tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn EUTR

Quy định về gỗ của EU (EUTR) có hiệu lực vào năm 2013 nghiêm cấm việc đưa gỗ khai thác bất hợp pháp vào thị trường châu Âu. Quy định này là một phần chính trong nỗ lực của EU nhằm giảm nạn phá rừng và bảo vệ các loài cây có nguy cơ như một phần của Kế hoạch Hành động về Rừng, Luật, Thực thi, Quản trị và Thương mại (FLEGT) của EU.
Nó được thực hiện ở tất cả các nước trong EU và EEA (Na Uy, Liechtenstein và Iceland) và sẽ được nhân rộng ở Anh sau Brexit.


Nó áp dụng cho gỗ được khai thác ở cả EU và quốc tế, buộc các doanh nghiệp phải đánh giá và giảm thiểu bất kỳ rủi ro nào mà gỗ trong các sản phẩm của họ có nguồn gốc bất hợp pháp.

EUTR được nhân rộng ở Vương quốc Anh với Quy định về Gỗ của Vương quốc Anh (UKTR) với cùng phạm vi sản phẩm và các yêu cầu về trách nhiệm giải trình. Các tác động thực tế sau Brexit được nêu ra ở đây.

EUTR bao gồm những sản phẩm nào?

EUTR và UKTR bao gồm một danh sách cụ thể về gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ với một số điểm khác biệt và miễn trừ. Bấm vào đây để xem danh sách tất cả các sản phẩm có trong quy định. Điều quan trọng là luôn kiểm tra thông tin mới nhất từ EU và các sản phẩm được liệt kê trong phụ lục của quy định. EU đã tham vấn các bên liên quan chính về việc mở rộng phạm vi sản phẩm, với các bản cập nhật dự kiến vào năm 2019.
Các sản phẩm hiện được LOẠI TRỪ quy định là:
•    Sản phẩm tái chế / chất thải
•    Sách báo
•    Bao bì - (LƯU Ý - chỉ khi nó là vật liệu đóng gói độc quyền để hỗ trợ, bảo vệ hoặc mang theo một sản phẩm khác được đưa ra thị trường. Ví dụ: hộp mà sản phẩm của bạn được giao bị loại trừ. Bao bì được bán theo đúng nghĩa của nó được bao gồm trong quy định )
•    Vật phẩm in - sách, tạp chí, ảnh mà bản in là sản phẩm. (LƯU Ý - bao gồm các loại giấy hoặc khăn giấy khác)
•    Một số sản phẩm từ tre - Tre được tết hoặc đan, bột giấy và giấy từ tre, ghế ngồi làm từ tre
•    Nội thất chỗ ngồi - bao gồm ghế sofa, ghế
•    Nội thất y tế

EUTR ảnh hưởng đến ai?

Quy định phân loại hai loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm tuân thủ EUTR, ảnh hưởng đến các loại hình doanh nghiệp có trụ sở ở cả trong và ngoài Liên minh Châu Âu.
Các nhà khai thác:
Bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào lần đầu tiên đưa gỗ ra thị trường. Người điều hành phải duy trì hồ sơ của bất kỳ thương nhân nào mà bạn cung cấp gỗ và thực hiện hệ thống thẩm định.
Thương nhân:
Bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào bán hoặc mua gỗ hoặc sản phẩm gỗ đã được đưa vào thị trường EU. Là một nhà kinh doanh, bạn phải duy trì và lưu giữ hồ sơ ít nhất 5 năm 1) những người đã cung cấp sản phẩm gỗ cho bạn 2) những người bạn đã cung cấp các sản phẩm gỗ.
Cách tuân thủ Quy định về gỗ của Liên minh Châu Âu
Như đã nêu ở trên, các nhà khai thác phải thực hiện một hệ thống thẩm định để đánh giá và có khả năng giảm thiểu rủi ro gỗ khai thác bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi cung ứng của họ. EU không quy định về phương pháp chính xác - một doanh nghiệp có thể tự điều hành, làm việc với một tổ chức giám sát hoặc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác như Truy xuất nguồn gốc toàn cầu. Tuy nhiên, phải tuân theo 3 trụ cột thẩm định cốt lõi - Thông tin, đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro.


 

NHỮNG YÊU CẦU CẦN TUÂN THỦ CỦA TIÊU CHUẨN EUTR

Quy định về gỗ Hệ thống siêng năng

Như đã trình bày trong phần tổng quan của chúng tôi về Quy định gỗ của Liên minh Châu Âu, cách bạn tuân thủ EUTR hoặc UKTR phụ thuộc vào việc doanh nghiệp là nhà điều hành hay nhà kinh doanh.
Các nhà khai thác - những doanh nghiệp đầu tiên đưa gỗ hoặc sản phẩm gỗ vào thị trường EU. Họ phải thực hiện một hệ thống thẩm định để đánh giá bất kỳ rủi ro nào mà sản phẩm của họ có chứa gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp. Các nhà khai thác bao gồm các nhà nhập khẩu các sản phẩm gỗ và những người làm rừng ở EU.
Thương nhân - các doanh nghiệp kinh doanh gỗ hoặc sản phẩm gỗ đã được đưa vào thị trường EU. Họ phải lưu giữ hồ sơ mua bán gỗ của mình trong 5 năm.

Một hệ thống thẩm định yêu cầu ba yếu tố cốt lõi:

1. Thông tin - Doanh nghiệp phải thu thập thông tin từ chuỗi cung ứng về sản phẩm của họ.
Điều này phải bao gồm mô tả sản phẩm (loài gỗ, quốc gia khai thác, khối lượng), thông tin chi tiết về nhà cung cấp và các tài liệu tuân thủ khác như chứng nhận hoặc các chương trình của bên thứ 3 khác.
2. Đánh giá rủi ro - Phân tích và đánh giá thông tin thu thập được dựa trên các tiêu chí liên quan bao gồm:
đảm bảo tuân thủ luật pháp, tỷ lệ thu hoạch bất hợp pháp các loài cây và các hoạt động tại quốc gia thu hoạch và tính đến sự phức tạp của chuỗi cung ứng.
3. Giảm thiểu rủi ro - Nếu có bằng chứng về rủi ro không đáng kể thì doanh nghiệp phải ứng phó một cách tương xứng với những rủi ro đã được xác định.
Điều này có thể bao gồm yêu cầu thông tin hoặc tài liệu bổ sung từ nhà cung cấp, xác minh của bên thứ 3, làm việc với nhà cung cấp để thay đổi hoặc thay đổi hoàn toàn nhà cung cấp.
Thực hiện một hệ thống siêng năng hợp lý
Vì vậy, khá đơn giản những gì được yêu cầu bởi EUTR, tuy nhiên, EU không muốn đưa ra hướng dẫn về cách một doanh nghiệp thực hiện điều này. Người ta hiểu rằng các doanh nghiệp sẽ hoạt động trong những hoàn cảnh rất khác nhau, vì vậy cách họ thu thập và đánh giá dữ liệu từ chuỗi cung ứng của họ sẽ khác nhau. Đối với một công ty có nhiều nhà cung cấp, việc thu thập dữ liệu theo cách thủ công trên tất cả các sản phẩm của họ là không thực tế và các nhà cung cấp dịch vụ có thể hợp lý hóa quy trình này bằng công nghệ, như RADIX Tree, cho phép thu thập thông tin hiệu quả, với các công cụ và dịch vụ hỗ trợ đánh giá rủi ro.

Sử dụng RADIX Tree cho EUTR Do Siêng năng

RADIX Tree là một nền tảng trực tuyến mà các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể sử dụng cho các yêu cầu thẩm định của họ. RADIX Tree cho phép bạn kết nối với các đối tác chuỗi cung ứng của mình - giống như một mạng xã hội - để chia sẻ và thu thập thông tin quan trọng về tính bền vững trên các sản phẩm của bạn, sử dụng mẫu EUTR chuyên dụng của chúng tôi để dễ dàng và khả năng mở rộng.
Khi điều luật này có hiệu lực kể từ tháng Ba năm 2013, Quy chế gỗ của EU gồm có 3 yêu cầu chính yếu sau đây:
Các loại gỗ được khai thác trái phép và việc kinh doanh các sản phẩm sản xuất từ các loại gỗ này ở lần đầu tiên đưa ra thị trường, trên thị trường châu Âu, đều bị nghiêm cấm.
Các nhà khai thác – những người đưa sản phẩm gỗ ra lưu hành lần đầu trên thị trường EU – được yêu cầu phải thực hiện các động thái chứng tỏ sự tích cực và có thể cung cấp các bằng chứng họ đã tuân thủ điều luật này.
Các nhà kinh doanh – những người mua hoặc bán gỗ và sản phẩm gỗ đã lưu hành trên thị trường EU – được yêu cầu phải lưu giữ các thông tin về nhà cung cấp và các khách hàng mua sản phẩm để có thể dễ dàng truy tìm nguồn gốc của sản phẩm trên khắp thị phần châu Âu trong chuỗi cung ứng sản phẩm có liên quan.


 
Một hệ thống thẩm định đáng tin cậy được định nghĩa là khi hệ thống đó đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

  • Thu thập thông tin: Các loại thông tin phải được ghi nhận bao gồm chi tiết của sản phẩm và nhà cung cấp, quốc gia nơi khai thác và phải phù hợp với các quy định của luật pháp áp dụng trong lâm nghiệp.
  • Đánh giá rủi ro: Các nhà khai thác phải tuân theo quy trình đánh giá rủi ro, trong đó các thông tin về sản phẩm và các tiêu chí đánh giá rủi ro được thu thập và xem xét đánh giá ở phạm vi rộng, chẳng hạn như tỷ lệ khai thác bất hợp pháp tại quốc gia nơi khai thác gỗ, sự phức tạp của chuỗi cung ứng hoặc hiệu lực của các giấy chứng nhận hoặc quy trình cấp giấy xác nhận do Bên thứ ba thực hiện.
  • Giảm thiểu rủi ro: Nếu đánh giá rủi ro cho thấy có nguy cơ sản phẩm được sản xuất từ gỗ khai thác bất hợp pháp, phải áp dụng thủ tục giảm thiểu rủi ro. Thủ tục giảm thiểu rủi ro là quy trình cho phép một công ty xác định rằng họ không gỗ được khai thác bất hợp pháp ở những nơi gỗ bất hợp pháp có thể được đem ra kinh doanh. Thủ tục này cũng bao gồm cả việc yêu cầu các nhà cung cấp phải đệ trình thông tin chi tiết về nguồn nguyên liệu và chuỗi hành trình trước khi sản phẩm được mua bán, hoặc chỉ mua các sản phẩm có kèm theo chứng chỉ của một đơn vị kiểm toán độc lập về nguồn gốc và tính hợp pháp của sản phẩm.

 
Quy chế lưu ý rằng việc giảm thiểu rủi ro phải có tính ‘đầy đủ và tương xứng ” với nguy cơ gỗ bất hợp pháp có thể len vào các chuỗi cung ứng sản phẩm. Một số nhóm hoạt động xã hội đã cung cấp thông tin – dưới hình thức ‘chứng minh mối quan tâm ” về những công ty mà họ cho rằng đã thất bại trong việc thực hiện thẩm định một cách hiệu quả hoặc về lô hàng gỗ mà họ nghi ngờ là bất hợp pháp. Các mối quan ngại chính thức này sẽ được đệ trình cho cơ quan chức năng có thẩm quyền của các nước thành viên EU liên quan, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn hoặc hình thức nào để xác định mức chấp nhận được của bằng chứng tố cáo hoặc mức độ trách nhiệm phản hồi trước cáo buộc của một quốc gia thành viên.
 
Quy chế Gỗ EU (EUTR) áp dụng cho một loạt các sản phẩm gỗ được chế biến gồm cả sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước. Không giống như Công ước CITES, quy chế này không phải là một biện pháp kiểm soát biên giới – do đó, việc tuân thủ không hạn chế trong phạm vi các nước EU mà do cơ quan thực thi xem xét kỹ lưỡng việc kinh doanh của một công ty hoặc cá nhân hoạt động trong ngành kinh doanh gỗ thuộc phạm vi ảnh hưởng của Quy chế. Một sự khác biệt cơ bản là, trong khi Công ước CITES thiết lập một hệ thống cấp phép toàn cầu để kiểm soát buôn bán các loài được liệt kê trong danh mục, thì EUTR tập trung vào việc giảm thiểu nguy cơ các sản phẩm bất hợp pháp lọt vào các chuỗi cung ứng chứ không phải cấp giấy phép cho những sản phẩm hợp pháp.
 
Việc miễn trừ các yêu cầu thẩm định được áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu phù hợp với Quy chế kinh doanh động vật hoang dã EU (EU Wildlife Trade Regulation), tương ứng với việc thực thi Công ước CITES tại EU (xem Phụ lục). Điều 3 của EUTR quy định rằng, các loài gỗ được liệt kê trong Phụ lục A, B hoặc C của Quy định (EC) số 338/97 và phù hợp với Quy chế và các điều khoản thi hành của quy chế, được xem như là đã được khai thác hợp pháp cho các mục đích mà Quy chế này quy định. Tương tự như vậy, các sản phẩm đi kèm với giấy phép FLEGT, ban hành dưới hiệu lực của các văn bản pháp lý ràng buộc các hiệp định thương mại song phương, được gọi là Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA – Voluntary Partnership Agreements) giữa EU và các nước đối tác sản xuất gỗ riêng lẻ, cũng được miễn trừ.
 
Quy chế Gỗ EU (EUTR) là một trong nhiều biện pháp được xác định trong Kế hoạch Hành động của Ủy ban Châu Âu thực thi FLEGT, xuất bản năm 2003. Bản Kế hoạch công nhận rằng EU, với tư cách là nhà nhập khẩu số lượng lớn các sản phẩm gỗ từ các nước có hệ thống thực thi pháp luật kém hiệu quả trong lĩnh vực quản lý lâm nghiệp, có trách nhiệm đảm bảo rằng các thị trường EU đã không tạo ra động lực cho việc khai thác gỗ bất hợp pháp. Nó xác định một số lựa chọn về chính sách cho việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm được xác nhận là “hợp pháp” và giảm thiểu nhu cầu của người tiêu dùng EU đối với các sản phẩm có “nguy cơ cao”, hoặc không xác định được nguồn gốc. Việc phối hợp các chính sách ở cấp độ EU được Hội đồng thực thi FLEGT của EU, trong đó bao gồm đại diện của tất cả các quốc gia thành viên, tổ chức các cuộc họp định kỳ tại Brussels và do Ủy ban châu Âu chủ trì.
  
Các tác giả xin cảm ơn Andrew Wardell, Jonathan Barzdo, Hélène Perrier, Chen Keong, Michael Kearney, Steven Johnson, Guy Clarke, Jana Zacharova và Nevin Hunter vì đã cung cấp các thông tin đầu vào quý giá cho bản thảo của tài liệu này. Chatham House và CIFOR muốn bày tỏ sự cảm kích vì sự hỗ trợ của DFID. CIFOR cũng muốn gửi lời cám ơn đến tất cả những cá nhân và đoàn thể khác đã hỗ trợ cho nghiên cứu này thông qua đóng góp cho Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Rừng, Cây cối và Nông lâm nghiệp (CRP-FTA).

Quý khách cần hỗ trợ? Vui lòng liên hệ:

Hotline: 0933 09 6426
Email: van.pham@iscvietnam.net
ISC Vietnam
Phone: 028 2226 8288
Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
 
Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam
Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image