Tiêu chuẩn RTRS - Đảm bảo một nguồn cung ứng đậu nành bền vững

Tiêu chuẩn RTRS (Round Table on Responsible Soy) là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy sự trồng trọt đạo đức và bền vững của cây đậu nành.

RTRS - Hội nghị bàn tròn về đậu nành có trách nhiệm

Giới thiệu về Tiêu chuẩn RTRS

Tiêu chuẩn RTRS được phát triển bởi Round Table on Responsible Soy (Hội đồng Tròn về Đậu nành Bền vững) và là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cây đậu nành. Mục tiêu chính của hệ thống này là đảm bảo rằng việc trồng trọt đậu nành không gây ra những tác động tiêu cực cho môi trường và cộng đồng.

Nguyên tắc của Tiêu chuẩn RTRS

Tiêu chuẩn RTRS dựa trên bốn nguyên tắc chính:

  1. Bảo vệ môi trường: Tiêu chuẩn RTRS đặt trọng tâm vào việc bảo vệ sự đa dạng sinh học và nguồn nước, giảm sự tiêu thụ năng lượng, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại và phân bón, và quản lý chất thải một cách bền vững.
  2. Quản lý xã hội: Tiêu chuẩn RTRS yêu cầu các nhà sản xuất đảm bảo điều kiện lao động tốt, tuân thủ quyền lao động, và tôn trọng quyền con người. Nó cũng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương và tạo điều kiện phát triển bền vững cho cộng đồng nông dân.
  3. An ninh lương thực: Tiêu chuẩn RTRS nhấn mạnh mục tiêu sản xuất đậu nành một cách bền vững nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho cả người trồng và người tiêu dùng. Sự phát triển và ổn định của ngành cây đậu nành được coi là quan trọng để đảm bảo cung cấp thực phẩm và dinh dưỡng cho nhân khẩu.
  4. Quản lý kinh tế: Tiêu chuẩn RTRS khuyến khích sự quản lý kinh tế bền vững trong ngành đậu nành. Điều này bao gồm quản lý rủi ro tài chính, cung cấp công bằng về giá trị và công việc, và thúc đẩy công bằng và minh bạch trong chuỗi cung ứng.
RTRS Standard for Responsible Soy Production - Impakter Index

Lợi ích của Tiêu chuẩn RTRS

Tiêu chuẩn RTRS mang lại nhiều lợi ích quan trọng như:

  1. Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
  2. Tạo điều kiện làm việc tốt cho người lao động.
  3. Tăng cường an ninh lương thực và sự phát triển bền vững của ngành đậu nành.
  4. Xây dựng hệ thống quản lý kinh tế bền vững và công bằng.
Tiêu chuẩn RTRS - Hội nghị bàn tròn về đậu nành có trách nhiệm - Công ty  TNHH Chứng nhận KNA

Kết luận

Tiêu chuẩn RTRS là một hệ thống quan trọng nhằm đảm bảo sự trồng trọt đậu nành một cách đạo đức và bền vững. Với những nguyên tắc cứng nhắc và mục tiêu phù hợp, Tiêu chuẩn RTRS có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cây đậu nành và bảo vệ môi trường.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0933096426, Email: van.pham@iscvietnam.net

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image