Quy trình chứng nhận FSC: Làm thế nào các công ty có thể đạt được chứng nhận FSC để tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm

Tìm hiểu về hệ thống chứng nhận FSC và quy trình từng bước để có được chứng nhận FSC.

 

Trong thế giới có ý thức về môi trường ngày nay, chứng nhận của Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) tượng trưng cho việc quản lý rừng có trách nhiệm. Chứng nhận này thể hiện cam kết bảo vệ rừng cho các thế hệ tương lai. Đạt được chứng nhận FSC là một nỗ lực nghiêm ngặt, được đánh dấu bằng các nguyên tắc cẩn thận và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Bài viết này làm sáng tỏ quy trình chứng nhận FSC cũng như cách thức hoạt động của hệ thống chứng nhận FSC.

Giới thiệu về Chứng nhận FSC

Chứng nhận FSC là sự đánh giá toàn diện về các hoạt động quản lý rừng, tuân thủ một bộ tiêu chí nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế. Chứng nhận này không chỉ là một nhãn hiệu; đó là minh chứng cho cam kết bảo tồn rừng trên hành tinh của chúng ta cho các thế hệ mai sau.

10 NGUYÊN TẮC ĐỂ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN FSC 

Có mười nguyên tắc mà bất kỳ hoạt động khai thác rừng nào cũng phải tuân thủ trước khi có thể nhận được chứng chỉ quản lý rừng FSC. Những nguyên tắc này bao gồm nhiều vấn đề, từ việc duy trì các giá trị bảo tồn cao đến quan hệ cộng đồng và quyền của người lao động, cũng như giám sát các tác động môi trường và xã hội của việc quản lý rừng.

 • Nguyên tắc 1: Tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và các điều ước, công ước và thỏa thuận quốc tế được phê chuẩn trong nước. 

 • Nguyên tắc 2: Duy trì hoặc nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội của người lao động.

 • Nguyên tắc 3: Xác định và duy trì các quyền hợp pháp và truyền thống của người dân bản địa về quyền sở hữu, sử dụng và quản lý đất đai, lãnh thổ và tài nguyên bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. 

 • Nguyên tắc 4: Góp phần duy trì hoặc nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương. 

 • Nguyên tắc 5: Quản lý hiệu quả nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của Đơn vị Quản lý để duy trì hoặc nâng cao khả năng tồn tại lâu dài về kinh tế cũng như nhiều lợi ích về môi trường và xã hội. 

 

 • Nguyên tắc 6: Duy trì, bảo tồn và/hoặc khôi phục các dịch vụ hệ sinh thái và giá trị môi trường của Đơn vị quản lý và phải tránh, sửa chữa hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. 

 • Nguyên tắc 7: Có kế hoạch quản lý phù hợp với chính sách, mục tiêu và tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro của hoạt động quản lý. Kế hoạch quản lý phải được thực hiện và cập nhật dựa trên thông tin giám sát nhằm thúc đẩy quản lý thích ứng. Tài liệu quy trình và lập kế hoạch liên quan phải đủ để hướng dẫn nhân viên, thông báo cho các bên liên quan bị ảnh hưởng và các bên liên quan quan tâm và giải thích cho các quyết định quản lý. 

 • Nguyên tắc 8: Chứng minh rằng, tiến trình đạt được các mục tiêu quản lý, tác động của hoạt động quản lý và tình trạng của Đơn vị Quản lý, đều được theo dõi và đánh giá tương ứng với quy mô, cường độ và rủi ro của hoạt động quản lý, nhằm thực hiện quản lý thích ứng. 

 • Nguyên tắc 9: Duy trì và/hoặc nâng cao các Giá trị Bảo tồn Cao trong Đơn vị Quản lý thông qua việc áp dụng phương pháp phòng ngừa. 

 • Nguyên tắc 10: Đảm bảo rằng các hoạt động quản lý được thực hiện bởi hoặc cho tổ chức đối với đơn vị quản lý sẽ được lựa chọn và thực hiện phù hợp với các chính sách và mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội của tổ chức cũng như tuân thủ chung các Nguyên tắc và Tiêu chí.

Mười nguyên tắc này cùng nhau đặt nền tảng cho các hoạt động quản lý rừng bền vững và có đạo đức, phản ánh sự cống hiến của FSC trong việc đảm bảo sự thịnh vượng của rừng, cư dân trong rừng và hành tinh. Khi tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn này, bạn sẽ đủ điều kiện để theo đuổi chứng chỉ FSC thông qua quy trình năm bước được sắp xếp hợp lý. Cho dù bạn quan tâm đến chứng nhận Quản lý rừng của chúng tôi (dành cho người quản lý/chủ rừng) hay chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) (dành cho doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh gỗ, giấy hoặc các sản phẩm từ rừng khác), các bước để được chứng nhận đều giống nhau.

Các bước hướng tới chứng nhận FSC 

 • Bước 1: Yêu cầu báo giá và thông tin từ các tổ chức chứng nhận được FSC công nhận (và/hoặc các chương trình nhóm doanh nghiệp nhỏ nếu phù hợp) Để cung cấp cho bạn ước tính ban đầu về chi phí và thời gian, cơ quan chứng nhận sẽ yêu cầu một số thông tin cơ bản về hoạt động của bạn. Sau đó, họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các yêu cầu để được chứng nhận FSC. 

 • Bước 2: Gửi đơn đăng ký chứng nhận đến tổ chức chứng nhận được FSC công nhận mà bạn lựa chọn. Quyết định tổ chức chứng nhận nào (hoặc chương trình nhóm doanh nghiệp nhỏ) mà bạn muốn hợp tác và ký thỏa thuận với họ. 

 • Bước 3: Đảm bảo rằng có Hệ thống quản lý FM/CoC hoặc CoC thích hợp. Hệ thống này phải phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quản lý rừng và/hoặc Chuỗi hành trình sản phẩm của FSC, tùy theo tiêu chuẩn nào áp dụng cho bạn. 

 • Bước 4: Trải qua cuộc đánh giá tại chỗ bởi cơ quan chứng nhận mà bạn đã chọn Chuẩn bị cho cuộc đánh giá chứng nhận tại chỗ chuyên sâu do tổ chức chứng nhận mà bạn hợp tác thực hiện. Trong giai đoạn này, hoạt động của bạn sẽ được đánh giá kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn FSC. Các phát hiện của cuộc đánh giá được ghi lại trong báo cáo đánh giá, đóng vai trò là tài liệu tham khảo quan trọng cho quyết định chứng nhận. 

 • Bước 5: Đạt được phê duyệt chứng nhận Dữ liệu toàn diện được thu thập trong quá trình đánh giá sẽ được ghi lại trong báo cáo đánh giá. Sau đó, cơ quan chứng nhận sẽ đánh giá báo cáo này để xác định sự phù hợp của bạn với các tiêu chuẩn FSC. Quyết định chứng nhận tích cực sẽ dẫn đến việc cấp chứng chỉ FSC. Cùng với chứng chỉ của mình, bạn sẽ nhận được chứng chỉ FSC và mã giấy phép duy nhất. Ngoài ra, chi tiết chứng nhận của bạn được ghi lại trong cơ sở dữ liệu chứng chỉ FSC, thể hiện cam kết của bạn đối với các hoạt động bền vững và quản lý rừng có trách nhiệm. Khi bạn tham gia hành trình bền vững này, hãy nhớ rằng việc cập nhật thông tin về những phát triển và hướng dẫn mới nhất là rất quan trọng. Mặc dù hướng dẫn này cung cấp cái nhìn tổng quan nhưng việc tham khảo các nguồn thông tin chính thức của FSC và các tổ chức chứng nhận sẽ đảm bảo thông tin chính xác và cập nhật.

Tìm hiểu hệ thống chứng nhận FSC

Hội đồng quản lý rừng (FSC) thực sự là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đã thiết lập một hệ thống chứng nhận nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững và có trách nhiệm. Hệ thống chứng nhận của FSC bao gồm sự cộng tác của nhiều bên thứ ba khác nhau để đảm bảo độ tin cậy, tính minh bạch và tính toàn vẹn trong quy trình chứng nhận. Quá trình chứng nhận FSC thường có sự tham gia của các chủ thể chính sau: 

 1. Liên minh ISEAL: là tổ chức thành viên toàn cầu về các tiêu chuẩn bền vững đáng tin cậy. FSC và ASI được kiểm tra định kỳ theo yêu cầu của ISEAL.

 2. Hội đồng quản lý rừng (FSC): là chủ sở hữu chương trình chứng chỉ rừng. Điều đó có nghĩa là FSC phát triển các tiêu chuẩn về lâm nghiệp bền vững, thúc đẩy chúng và hợp tác với tất cả các bên liên quan để thực hiện. FSC không cấp giấy chứng nhận; thay vào đó, vai trò của các tổ chức chứng nhận độc lập và được công nhận là việc cấp giấy chứng nhận. 

 3. Assurance Services International (ASI): là nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo toàn cầu của FSC với sứ mệnh đảm bảo độ tin cậy của các tiêu chuẩn và sáng kiến ​​bền vững tự nguyện nhằm mang lại tác động xã hội và môi trường. ASI giám sát các hoạt động chứng nhận của các tổ chức chứng nhận để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được triển khai chính xác trên thực tế theo các yêu cầu quy phạm do FSC thiết lập. 

 4. Cơ quan chứng nhận: Các tổ chức độc lập được công nhận cấp và quản lý chứng chỉ FSC. Họ quản lý toàn bộ quy trình chứng nhận từ đánh giá chứng nhận trước và cấp chứng chỉ, thông qua kiểm tra và điều tra, cho đến đình chỉ hoặc chấm dứt chứng chỉ, nếu cần thiết. 

 5. Đơn vị giữ chứng chỉ: Các tổ chức đã nhận được chứng nhận FSC từ tổ chức chứng nhận sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu do tiêu chuẩn chứng nhận của FSC đặt ra. Các tổ chức này có quyền đưa ra yêu cầu về chứng nhận FSC trên sản phẩm của họ và sử dụng logo nhãn hiệu FSC bằng cách ký kết thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu với FSC.

Bằng cách thu hút sự tham gia của các bên khác nhau, FSC nhằm mục đích duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy của hệ thống chứng nhận của mình. Sự tham gia của các bên thứ ba đảm bảo rằng các đánh giá được tiến hành một cách độc lập và quy trình chứng nhận vẫn không thiên vị và đáng tin cậy. Để có bản tóm tắt toàn diện và hiểu rõ hơn về hệ thống chứng nhận FSC, hãy xem đồ họa thông tin bên dưới:

Hệ thống chứng nhận của FSC (FSC 2023) 

Đạt được chứng nhận FSC không chỉ là thành tích một lần; đó là một hành trình phản ánh sự cống hiến của bạn cho việc bảo vệ môi trường. Bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FSC và tuân theo các hướng dẫn từng bước này, bạn sẽ đóng góp vào một thế giới nơi rừng được quản lý hài hòa với thiên nhiên.

LIÊN HỆ #ISC_VIỆT_NAM ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ !

 

 

 

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

Ms Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

#Zalo: https://zalo.me/3014216325814962649

#Likedln:https://www.linkedin.com/in/isc-vi%E1%BB%87t-nam-36a2352a2/

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image