Tư vấn quản trị

ISO 45001:2018 là gì? Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001?

11:03 - 23/12/2023

Tư vấn quản trị

Các vấn đề về an toàn lao động có thể dường như bị phóng đại cho đến khi xảy ra tai nạn đầu tiên, gây ra dư luận tiêu cực và gây thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần cho tổ chức. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một phần rất quan trọng trong hoạt động quản lý của tổ chức và nó sẽ có tác dụng trong một thời gian ngắn.Việc triển khai một hệ thống an toàn lao động dễ hiểu và có thể kiểm chứng, đáp ứng nhiều hơn...

 

Chương trình Chứng nhận Nhà cung cấp (SQP)

12:27 - 03/11/2023

Tư vấn quản trị

Trong một thế giới kinh doanh nơi nhu cầu tăng tính minh bạch và điểm chuẩn đáng tin cậy trong hiệu suất sản xuất của nhà cung cấp đang tăng lên, Chương trình Đánh giá Nhà cung cấp (SQP) đặt ra một tiêu chuẩn quốc tế.Chương trình SQP trình bày một giải pháp hiệu quả cho các nhà bán lẻ, thương hiệu và người mua để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp và thúc đẩy cải tiến liên tục.Chương trình Chứng nhận Nhà cung cấp Hàng đầu trong NgànhSQP tập trung vào việc đánh giá hiệu suất của...

 

Tư vấn đào tạo Quy Phạm Nền Tảng của ETI code - Ethical Trading initiative

12:49 - 12/10/2023

Tư vấn quản trị

Bộ quy tắc cơ bản ETI được xây dựng dựa trên các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và là bộ quy tắc thực hành lao động được quốc tế công nhận.1.    Công việc được lựa chọn tự do1.1    Không có người lao động nào bị cưỡng bức, gán nợ hoặc là tù nhân không tự nguyện.1.2    Người lao động không phải đặt “cọc” hoặc cầm cố giấy tờ nhận dạng cho chủ và được tự do nghỉ việc sau khi thông báo trước hợp lý.2.    Sự tự do gia nhập đoàn thể và quyền thương...

 

ISO/IEC 17020:2012 - Tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận hoạt động đánh giá độc lập

14:12 - 10/07/2023

Tư vấn quản trị

 ISO/IEC 17020:2012 là một tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá và chứng nhận hoạt động đánh giá độc lập. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO), tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu chung cho các cơ sở đánh giá độc lập về khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ một cách đáng tin cậy.ISO/IEC 17020:2012 đặt ra các tiêu chí cho việc xác định năng lực của các tổ chức đánh giá độc lập, đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của quá trình đánh giá. Tiêu chuẩn này...

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image