Dịch vụ tư vấn Quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ này cung cấp cho các Doanh nghiệp chưa có hệ thống quản lý và có nhu cầu áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các khách hàng có nhu cầu được tư vấn trong toàn bộ quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống sẽ nhận được sự hỗ trợ sau từ các chuyên gia tư vấn của chúng tôi cho đến khi khách hàng nhận được chứng chỉ

Quy trình tư vấn toàn bộ

 

Giai đoạn 1: Khảo sát

 

 

- Chuyên gia tư vấn phỏng vấn các nhân viên phụ trách các phòng ban, tìm hiểu hoạt động quản lý hiện tại

- Chuyên gia tư vấn lập Báo cáo khảo sát và lập Kế hoạch dự án nêu rõ tình trạng quản lý hiện tại của doanh nghiệp so với yêu cầu của tiêu chuẩn và các công việc cần thực hiện để đáp ứng tiêu chuẩn.

 

 

Giai đoạn 2: Đào tạo nhận thức

 

 

Khoá 1: Nhận thức chung về quản lý (môi trường/an toàn thực phẩm/an toàn lao động/trách nhiệm xã hội) và các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan

(ISO9001:2008/ISO14001:2004/HACCP/ISO22000/OHSAS18000/SA8000)
Khoá 2: Phương pháp soạn thảo hệ thống tài liệu

- Các loại tài liệu cần thiết cho mỗi hệ thống

- Hình thức và nội dung cần thiết

- Phương pháp quản lý tài liệu

 

 

Giai đoạn 3: Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu

 

 

Chuyên gia tư vấn sẽ :

- Hướng dẫn phân tích hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện các lĩnh vực/ công đoạn chưa được kiểm soát hoặc kiểm soát chưa tốt

- Hướng dẫn cách kiểm soát đối với những vấn đề được phát hiện
- Hướng dẫn cách văn bản hoá các quy định để kiểm soát các vấn đề được phát hiện

- Kiểm tra sự phù hợp của hệ thống tài liệu do doanh nghiệp soạn thảo so với tiêu chuẩn

 

 

Giai đoạn 4: Tư vấn áp dụng hệ thống

 

 

Chuyên gia tư vấn sẽ :

- Hướng dẫn kiểm soát việc phân phối hệ thống tài liệu đến các bộ phận/cá nhân có liên quan

- Hỗ trợ giải thích các nội dung của các quy định đến các bộ phận/cá nhân liên quan

- Hướng dẫn việc điều chỉnh hệ thống tài liệu cho phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp

 

 

Giai đoạn 5: Đào tạo đánh giá viên nội bộ

 

 

Khoá 3: Đào tạo đánh giá viên nội bộ

- Phương pháp tổ chức cuộc đánh giá

- Các bước đánh giá

- Các kỹ năng đánh giá

- Khắc phục sau đánh giá

- Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

Giai đoạn 6: Đánh giá nội bộ

 

 

Chuyên gia tư vấn sẽ :

- Đánh giá hệ thống quản lý đã được xây dựng của doanh nghiệp
- Hướng dẫn/Chuyển giao các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ đánh giá viên của doanh nghiệp

- Hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục những điểm còn thiếu sót trong quá trình thực hiện hệ thống. Từng bước hoàn thiện mức độ áp dụng hệ thống đã được xây dựng.

 

 

Giai đoạn 7: Đánh giá chứng nhận

 

 

Chuyên gia tư vấn sẽ :

- Hướng dẫn doanh nghiệp hiểu phương pháp đánh giá của chuyên gia chứng nhận

- Hỗ trợ giải thích các vấn đề nảy sinh trong quá trình đánh giá chứng nhận

 

 

Tuy nhiên, tuỳ theo nhu cầu, khách hàng có thể yêu cầu tư vấn từng phần ở các giai đoạn do khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp này chuyên gia tư vấn sẽ khảo sát cụ thể doanh nghiệp của khách hàng xem việc giảm bớt một số giai đoạn theo yêu cầu của khách hàng có khả thi hay không.

Quý khách cần hỗ trợ? Vui lòng liên hệ:

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@iscvietnam.net

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

 

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image