Công nhận toàn cầu

CPG là một Tổ chức Đào tạo được Chứng nhận với cơ quan được công nhận trên toàn cầu, Exemplar Global.

Exemplar Global là một bên ký kết Thỏa thuận Quốc tế Đa phương / Công nhận lẫn nhau (MLA / MRA) với các cơ quan khác, việc đạt được khóa đào tạo CPG giúp cho bằng cấp của bạn được công nhận trên toàn cầu. Nhấp vào bên dưới để hiển thị danh sách đầy đủ tất cả các khóa đào tạo mà chúng tôi cung cấp và sự công nhận của họ.

EXEMPLAR GLOBAL

Exemplar Global hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành và các cơ quan quản lý để cung cấp các dịch vụ chứng nhận và chứng chỉ chuyên nghiệp được công nhận trên toàn cầu nhằm thúc đẩy mức độ xuất sắc nhất quán để hỗ trợ bạn và toàn ngành.

CPG cung cấp các Khóa đào tạo được Chứng nhận Toàn cầu của Exemplar

Hệ thống quản lý

IEMA - VIỆN ĐÁNH GIÁ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

IEMA là tổ chức quốc tế dựa trên thành viên hàng đầu dành cho sự phát triển nghề nghiệp của các cá nhân liên quan đến nghề môi trường - bao gồm các khu vực công, tư nhân và phi chính phủ.

Chấp nhận hồi cứu:  Exemplar Global có Thỏa thuận song phương với IEMA cho phép công nhận các khóa học của Exemplar Global - EM như hình dưới đây. Dưới đây là ma trận năng lực tương đương:

TPECS

Exemplar Global

IEMA

 Đơn vị năng lực AU (TCD-32) + Tư cách thành viên liên kết IEMA

 = Kiểm toán viên môi trường liên kết đã đăng ký IEMA

 Đơn vị năng lực TL (TCD-41) + Tư cách thành viên liên kết IEMA

 = Kiểm toán viên EMS khách hàng tiềm năng đã đăng ký IEMA

 Đơn vị năng lực EM (TCD - 33) + Tư cách thành viên liên kết IEMA

 = Kiểm toán viên EMS đã đăng ký IEMA

Hệ thống quản lý

CÔNG NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ẤN ĐỘ: NABET - ỦY BAN CÔNG NHẬN QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ủy ban Kiểm định Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo (NABET) công nhận các trường học và các khóa đào tạo cho các đánh giá viên đáp ứng các tiêu chí của Hội đồng và cung cấp cơ chế để quốc tế công nhận các chứng chỉ này.

Chấp nhận hồi cứu: NABET và Exemplar Global sẽ chấp nhận, vì mục đích chứng nhận đánh giá viên, chứng chỉ hoàn thành khóa học có thời hạn từ ba năm trước ngày ký BLA này. Sổ đăng ký chứng chỉ được Exemplar Global và NABET chấp nhận là tương đương (số tài liệu liên quan được ghi trong ngoặc đơn)

TPECS

Exemplar Global

NABET

  Đơn vị năng lực AU (TCD-32) + Đơn vị năng lực TL (TCD-41) + Đơn vị năng lực QM (TCD-40) p

 = Kiểm toán viên môi trường liên kết đã đăng ký IEMA

 Đơn vị năng lực TL (TCD-41) + Tư cách thành viên liên kết IEMA

 = ĐĂNG KÝ KIỂM TOÁN QMS (NABET / 1001/070703)

 Đơn vị năng lực AU (TCD-32) + Đơn vị năng lực TL (TCD-41) + Đơn vị năng lực EM (TCD-33)

 = ĐĂNG KÝ KIỂM TOÁN EMS (BT3001 / 1107/02)

Khuyến mại CPG đào tạo NABET

 

Quý khách cần hỗ trợ? Vui lòng liên hệ:

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@iscvietnam.net

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

 

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image