Tin tức

TUYÊN BỐ VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA TÍN CHỈ CARBON ĐỐI VỚI VIỆC ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

11:26 - 20/01/2024

Tin tức

Theo Chương trình VCS, các dự án được cấp tín chỉ carbon duy nhất được gọi là Đơn vị Carbon đã được xác minh hoặc VCU. Mỗi VCU đại diện cho việc giảm hoặc loại bỏ một tấn carbon dioxide tương đương (CO 2 e) mà một dự án đạt được. VCU được đặc trưng bởi một số nguyên tắc đảm bảo chất lượng được xác nhận thông qua quá trình xác minh và xác nhận dự án cũng như sự xem xét và phê duyệt của Verra. VCU cuối cùng được người dùng cuối mua và loại bỏ như...

 

Chứng nhận CE và Chứng nhận UKCA

21:26 - 17/01/2024

Tin tức

Chứng nhận CE và Chứng nhận UKCADấu “CE” là nhãn hiệu chứng nhận an toàn, được coi là hộ chiếu để các nhà sản xuất mở cửa và thâm nhập thị trường Châu Âu. CE là viết tắt của Thống nhất châu Âu. Dấu "CE" là nhãn hiệu chứng nhận bắt buộc tại thị trường EU. Nếu sản phẩm do các doanh nghiệp trong EU hoặc các nước khác sản xuất muốn lưu thông tự do tại thị trường EU thì phải gắn dấu “CE” để chứng tỏ sản phẩm tuân thủ các yêu cầu cơ bản của Chỉ thị EU về các...

 

Chứng nhận CANFER

21:07 - 17/01/2024

Tin tức

Chứng nhận CANFERVào ngày 7 tháng 7 năm 2021, Công báo Chính phủ Canada đã chính thức ban hành phiên bản cuối cùng của Quy định về phát thải Formaldehyde từ các sản phẩm gỗ composite - SOR/2021-148, sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 1 năm 2023.Từ ngày 07/01/2023, sản phẩm gỗ composite xuất khẩu sang Canada phải đáp ứng các yêu cầu sau:Lượng phát thải formaldehyde thấp hơn giới hạn áp dụngNhận chứng nhậnGửi tuyên bố về sự phù hợpGiới hạn phát thải formaldehyde của sản phẩm gỗ composite CanadaCác yêu cầu về giới hạn phát thải...

 

Đăng ký K-REACH

17:05 - 15/01/2024

Tin tức

Đạo luật Đăng ký và Đánh giá Hóa chất (được gọi là Korea REACH) đã được thông qua tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 4 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Vào tháng 12 năm 2016, Bộ Công thương Môi trường (MoE) bắt đầu sửa đổi K-REACH và K-REACH sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.Mục đích của K-REACH là bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường thông qua các điều khoản sau:Đăng ký/thông báo hóa chấtMiễn đăng ký hoặc thông báo về chất...

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image