Tin tức

CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG HOA KỲ

14:39 - 20/05/2024

Tin tức

[...]

 

 

 

 

TUYÊN BỐ VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA TÍN CHỈ CARBON ĐỐI VỚI VIỆC ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

11:26 - 20/01/2024

Tin tức

Theo Chương trình VCS, các dự án được cấp tín chỉ carbon duy nhất được gọi là Đơn vị Carbon đã được xác minh hoặc VCU. Mỗi VCU đại diện cho việc giảm hoặc loại bỏ một tấn carbon dioxide tương đương (CO 2 e) mà một dự án đạt được. VCU được đặc trưng bởi một số nguyên tắc đảm bảo chất lượng được xác nhận thông qua quá trình xác minh và xác nhận dự án cũng như sự xem xét và phê duyệt của Verra. VCU cuối cùng được người dùng cuối mua và loại bỏ như...

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image