Chứng nhận CANFER

Chứng nhận CANFER

Vào ngày 7 tháng 7 năm 2021, Công báo Chính phủ Canada đã chính thức ban hành phiên bản cuối cùng của Quy định về phát thải Formaldehyde từ các sản phẩm gỗ composite - SOR/2021-148, sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 1 năm 2023.

Từ ngày 07/01/2023, sản phẩm gỗ composite xuất khẩu sang Canada phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Lượng phát thải formaldehyde thấp hơn giới hạn áp dụng

Nhận chứng nhận

Gửi tuyên bố về sự phù hợp

Giới hạn phát thải formaldehyde của sản phẩm gỗ composite Canada

Các yêu cầu về giới hạn phát thải formaldehyde của sản phẩm gỗ composite trong quy định của Canada về cơ bản giống với yêu cầu trong quy định EPA TSCA của Hoa Kỳ.

 Quy định về phát thải formaldehyde từ sản phẩm gỗ composite SOR/21-148

Sản phẩm

Giới hạn phát thải

Phương pháp kiểm tra

CTNH

.00,05ppm

ASTM E1333

hoặc

ASTM D6007

 với thử nghiệm tương đương với tiêu chuẩn ASTM E1333 

PB

.00,09ppm

MDF

.10,11ppm

tMDF

.10,13ppm

sản phẩm nhiều lớp

.00,05ppm

Yêu cầu chứng nhận đối với sản phẩm gỗ composite

1) Sản phẩm gỗ composite cần có chứng nhận của tổ chức chứng nhận thứ ba:

• Ván ép (HWPW), ván dăm (PB) và ván sợi mật độ trung bình (MDF)

• Sản phẩm laminate cũng phải được chứng nhận

• Sản phẩm nhiều lớp có keo không formaldehyde hoặc keo phenolic dùng cho veneer, chỉ tấm lõi mới cần chứng nhận

2) Chứng nhận được Canada phê duyệt

• Công nhận chứng nhận Tiêu đề VI của EPA TSCA

• Chứng nhận CANFER ở Canada

3) Nhà sản xuất cần được cơ quan chứng nhận bên thứ ba xác nhận liên tục để duy trì hiệu quả của chứng nhận

Tuyên bố chứng nhận sản phẩm gỗ composite của Canada (DoC)

Nhà sản xuất tấm được chứng nhận cũng phải công bố theo xác nhận của cơ quan chứng nhận bên thứ ba

Nội dung tuyên bố

• Tên của tổ chức chứng nhận bên thứ ba (hoặc số TPC được US EPA ủy quyền)

• Thông tin liên hệ của tổ chức chứng nhận bên thứ ba

• Loại sản phẩm được chứng nhận

• Ngày cấp giấy chứng nhận

Yêu cầu về nhãn mác đối với sản phẩm gỗ composite của Canada

Tấm gỗ tổng hợp

• tên nhà sản xuất tấm gỗ composite;

• số lô; Và

• hoặc

(i) nếu loại sản phẩm tuân thủ hoặc được chứng nhận theo TSCA Tiêu đề VI, thì tuyên bố “tuân thủ TSCA Tiêu đề VI / conforme au titre VI de la TSCA” hoặc “Được chứng nhận TSCA Tiêu đề VI/chứng nhận sự phù hợp au titre VI de la TSCA” và tên của người chứng nhận bên thứ ba đã chứng nhận tấm gỗ composite hoặc số mà Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ gán cho nó, hoặc

(ii) nếu loại sản phẩm có trong tuyên bố chứng nhận được lập theo đoạn 19(1)(b), thì tuyên bố “tuân thủ CANFER / conforme au CANFER” và tên của người chứng nhận bên thứ ba được đề cập trong phần 18.

Yêu cầu của quy định Canada về lưu trữ hồ sơ

Các thông tin, tài liệu liên quan trong hồ sơ phải được lưu giữ trong 5 năm

Evertrust là tổ chức chứng nhận bên thứ ba được EPA&CARB công nhận tại Hoa Kỳ. Phòng thí nghiệm của công ty cũng đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, đáp ứng các yêu cầu của Quy định Canada về phát thải Formaldehyde từ các sản phẩm gỗ composite dành cho các phòng thí nghiệm và tổ chức chứng nhận. Nó có thể cung cấp cho các nhà sản xuất các dịch vụ thử nghiệm, xác minh và chứng nhận theo quy định của Canada.

Liên hệ chứng nhận:

Ms. Vân – Deputy Director

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.netvan.pham@tcivietnam.com

Ms. Lan Anh – Trợ lý kinh doanh

Hotline: 0824647279

Email: anh.nguyen@iscvietnam.net

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image