Cấu trúc cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 21902 : 2021

Tiêu chuẩn ISO 21902 : 2021 tạm dịch là du lịch và các dịch vụ liên quan - du lịch cho mọi người có thể tiếp cận - yêu cầu và khuyến nghị. Tiêu chuẩn lập các yêu cầu và cung cấp các hướng dẫn về “du lịch có thể tiếp cận cho tất cả mọi người” đảm bảo: bình đẳng trong tiếp cận và hưởng thụ du lịch, phổ biến và dễ dàng. Tiêu chuẩn ISO 21902 : 2021 cung cấp thông tin về các khía cạnh chính của hoạch định chính sách, chiến lược, cơ sở hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ và được gửi đến tất cả các bên liên quan tham gia vào chuỗi cung ứng du lịch, cho dù từ khu vực công hay tư nhân. Nó áp dụng ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Cấu trúc cơ  bản của bộ tiêu chuẩn ISO 21902 : 2021  :

       1. Phạm vi
       2. Tài liệu tham khảo
       3. Thuật ngữ và định nghĩa
       4. Các yêu cầu và khuyến nghị cốt lõi
       5. Các chính sách và chiến lược cho khu vực công
       6. Vận chuyển
       7. Không gian du lịch đô thị và nông thôn
       8. Hoạt động giải trí
       9. Các cuộc họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm (MICE)
       10. Chỗ ở
       11. Dịch vụ ăn uống (không gian phục vụ ăn uống)
       12. Công ty lữ hành và đại lý du lịch
       Phụ lục A (tham khảo) Bảy nguyên tắc và 29 hướng dẫn của thiết kế toàn cầu
       Phụ lục B (tham khảo) Các bảng để sử dụng các nguyên tắc và nguyên tắc Thiết kế Phổ quát trong Thiết kế truyền thông du lịch   
       Phụ lục C (tham khảo) Độ tương phản màu
       Phụ lục D (tham khảo) Quầy tiếp tân
       Phụ lục E (tham khảo) Nhà vệ sinh công cộng cho người khuyết tật
       Phụ lục G Thông tin tài sản

Một số đối tượng có thể triển khai áp dụng tiêu chuẩn :

       ◾ Cơ quan du lịch quốc gia
       ◾ Dịch vụ lưu trú
       ◾ Dịch vụ ăn uống và nhà hàng
       ◾ Chuyên chở
       ◾ Điều hành tour du lịch và đại lý du lịch
       ◾ MICE và các hoạt động giải trí
       ◾ Các nhà cung cấp dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác có liên quan đến du lịch, lữ hành và quản lý điểm đến,
       ◾ Bao gồm các nhà thầu và nhà cung cấp của các nhà cung cấp dịch vụ.

Để tư vấn, áp dụng và chứng nhận Tiêu chuẩn  ISO 21902 : 2021 bạn hãy liên hệ với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com - van.pham@iscvietnam.net

Website: https://iscvietnam.net/https://tcivietnam.com/

 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image