SFI - CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG (SFI CERTIFICATION)

SFI là gì ?

SFI (Sustainable Forestry Initiative)   Tổ chức Sáng kiến ​​Lâm nghiệp Bền vững (SFI) Inc. có trụ sở tại Mỹ và Canada, đây là một tổ chức phi lợi nhuận giúp thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Nó chịu trách nhiệm duy trì chương trình SFI, được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1994 và bao gồm tiêu chuẩn chứng nhận SFI. Tiêu chuẩn SFI đã trở thành tiêu chuẩn quốc gia được hỗ trợ bởi kiểm toán của bên thứ ba vào năm 1998. Các tiêu chuẩn SFI đã trải qua nhiều lần sửa đổi trong 25 năm qua, với lần sửa đổi gần đây nhất đã tạo ra Tiêu chuẩn SFI 2022

Chứng nhận SFI là một công cụ mạnh mẽ để đảm bảo các khu rừng khỏe mạnh giúp giảm thiểu tác động của khí hậu, có khả năng chống lại các mối đe dọa hỏa hoạn và hỗ trợ sự đa dạng của các cộng đồng.

Hội đồng quản trị SFI đã phê duyệt các Tiêu chuẩn và Quy tắc SFI 2022 tại cuộc họp của SFI vào tháng 4 năm 2021.

Các tiêu chuẩn của SFI được xây dựng trên sự tin tưởng và gắn kết lẫn nhau. Họ giúp các tổ chức được SFI chứng nhận đáp ứng các kỳ vọng của xã hội bằng cách đảm bảo rằng các vấn đề quan trọng như quyền công dân, cơ hội việc làm bình đẳng, bình đẳng giới, hòa nhập đa dạng và các biện pháp chống phân biệt đối xử và chống quấy rối đều được giải quyết.

Tiêu chuẩn SFI và đối tượng áp dụng tiêu chuẩn SFI:

SFI có nhiều tiêu chuẩn để cung cấp các giải pháp quan trọng cho sự bền vững lâu dài của các khu rừng.

Các tiêu chuẩn SFI đã trở thành giải pháp phát triển nhanh nhất, có độ tin cậy cao, có thể hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm từ rừng, khi nỗ lực giảm ô nhiễm carbon và chất thải ngày càng tăng, bao gồm:

1. Tiêu chuẩn Quản lý rừng SFI:

Thúc đẩy các hoạt động lâm nghiệp bền vững dựa trên 13 Nguyên tắc, 17 Mục tiêu, 41 Biện pháp thực hiện và 141 Chỉ số.

Tiêu chuẩn quản lý rừng SFI là tiêu chuẩn chứng nhận quản lý rừng đơn lẻ lớn nhất trên thế giới. Trong số các yêu cầu của nó là các biện pháp bảo vệ chất lượng nước, đa dạng sinh học, môi trường sống của động vật hoang dã, các loài có nguy cơ bị đe dọa và các khu rừng có giá trị bảo tồn đặc biệt.

Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức sở hữu hoặc có quyền quản lý đất lâm nghiệp, điều này bao gồm chủ sở hữu rừng công nghiệp và gia đình, trường đại học, nhóm bảo tồn, cơ quan công cộng, tổ chức quản lý đầu tư gỗ và ủy thác đầu tư bất động sản.

2. Tiêu chuẩn Nguồn sợi SFI:

Tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng sợi SFI dành cho các nhà sản xuất lấy nguồn từ nhiều quyền sở hữu khác nhau hoặc không sở hữu đất lâm nghiệp. Nó phân biệt SFI với tất cả các tổ chức chứng nhận rừng khác ở chỗ nó chi phối cách các tổ chức được chứng nhận SFI mua sợi từ các chủ đất rừng không được chứng nhận theo cách có trách nhiệm, bao gồm cả việc tránh các nguồn gây tranh cãi trong chuỗi cung ứng.

Chứng nhận Tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng sợi SFI là điều kiện tiên quyết để đạt được chứng nhận nhóm vùng đất nhỏ. SFI đã phát triển Mô-đun này với sự hợp tác của Tổ chức Lâm nghiệp Hoa Kỳ (AFF).

Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức cung cấp gỗ tròn hoặc dăm còn lại do nhà máy sản xuất tại hiện trường hoặc nhà máy sơ cấp để hỗ trợ một cơ sở sản xuất lâm sản.

3. Tiêu chuẩn Chuỗi cửa hàng SFI:

Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm SFI là một hệ thống kế toán theo dõi hàm lượng xơ rừng thông qua quá trình sản xuất và chế tạo cho đến sản phẩm cuối cùng. Tiêu chuẩn này cũng có các biện pháp để tránh các nguồn gây tranh cãi trong chuỗi cung ứng.

Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức tìm nguồn, chế biến, sản xuất, xử lý, buôn bán, chuyển đổi hoặc in các sản phẩm từ rừng trên toàn cầu.

4. Tiêu chuẩn Nguồn gốc được chứng nhận  SFI:

Tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng được chứng nhận của SFI bao gồm các yêu cầu đối với các tổ chức được chứng nhận bởi SFI để sử dụng yêu cầu và nhãn tìm nguồn cung ứng được chứng nhận bởi SFI. Tiêu chuẩn này cũng có các biện pháp để tránh các nguồn gây tranh cãi trong chuỗi cung ứng.

Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức tìm nguồn, chế biến, sản xuất, xử lý, buôn bán, chuyển đổi hoặc in các sản phẩm từ rừng trên toàn cầu.

5. Mô đun dành cho người dân bản địa và gia đình SFI:

Mang đến cho chủ sở hữu và người quản lý các vùng đất bản địa cơ hội tham gia vào chương trình chứng nhận nhóm và hưởng lợi từ quy mô kinh tế.

6. Mô đun chứng nhận nhóm đất nhỏ SFI:

Sử dụng cơ sở hạ tầng của tiêu chuẩn Tìm nguồn cung ứng sợi của SFI để tìm ra các cách hiệu quả về chi phí cho các nhà máy hoặc tổ chức thu mua gỗ đóng vai trò là Người quản lý nhóm và thu hút các chủ đất nhỏ tham gia chứng nhận theo một chứng chỉ nhóm.

Lợi ích khi chứng nhận SFI 

 • Nó mang lại cho bạn sự tín nhiệm. Một công ty được chứng nhận sẽ có danh tiếng rằng đó là một công ty đang làm mọi việc đúng cách. Bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng nào mà bạn nhận làm khách hàng sẽ có thể nói về công ty của bạn khi ai đó hỏi về các hoạt động phát triển bền vững của công ty bạn. Danh tiếng của công ty bạn sẽ ngày càng lớn, tạo yếu tố tin tưởng với khách hàng.
 • Nó mang lại giao dịch tốt hơn cho công ty của bạn. Chứng nhận SFI có nghĩa là bạn phải trải qua quá trình đào tạo và chứng nhận tốt hơn. Điều này có nghĩa công ty chưa được chứng nhận SFI khó có thể cạnh với công ty của bạn.
 • SFI giúp các công ty tạo ra một nền kinh tế dựa trên tài nguyên.
 • Các chứng nhận của SFI yêu cầu các công ty phải tuân thủ các tiêu chuẩn lâm nghiệp quốc tế. SFI giúp tạo ra một chuỗi cung ứng minh bạch và có trách nhiệm hơn.
 • Nó giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. SFI cũng giúp bảo vệ rừng và động vật hoang dã và có đủ gỗ trong tương lai.
 • Các công ty có chứng nhận SFI nên rất tự hào về điều đó. Điều đó có nghĩa là công ty đang làm điều đúng đắn liên quan đến lâm nghiệp bền vững, giúp cải thiện môi trường.
 • Giờ đây, các công ty muốn tạo ra nền lâm nghiệp bền vững có thể nhanh chóng tìm hiểu cách lấy chứng nhận SFI. SFI không bắt buộc các công ty phải được chứng nhận. chứng chỉ khác nhau có sẵn; nếu bạn quyết định đi theo con đường này, đó là một lựa chọn tốt.

Các bước Chứng nhận SFI (SFI Certification)

Tất cả các Tiêu chuẩn SFI đều yêu cầu đánh giá chứng nhận độc lập của bên thứ ba bởi các tổ chức chứng nhận có thẩm quyền và được công nhận. Tất cả các tổ chức chứng nhận phải được công nhận bởi một thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế — Ủy ban Công nhận Quốc gia ANSI-ASQ (ANAB) hoặc Hội đồng Tiêu chuẩn Canada (SCC).

 • BƯỚC 1: Xác định (những) Tiêu chuẩn SFI nào áp dụng cho tổ chức của bạn. (Mô tả các Tiêu chuẩn tuân theo các bước dưới đây).
 • BƯỚC 2:  Hoàn thành và gửi MẪU ĐƠN XIN THAM GIA SFI cho SFI. Điều này bao gồm những người nộp đơn cho tất cả các Tiêu chuẩn SFI, bao gồm cả những người quan tâm đến Mô-đun quản lý rừng quy mô nhỏ của SFI dành cho người dân bản địa và gia đình.

Lưu ý rằng các tổ chức chứng nhận không thể cấp chứng chỉ SFI cho tổ chức không có đơn đăng ký được phê duyệt từ SFI Inc.

 • BƯỚC 3:  Chuẩn bị cho Kiểm tra – Đảm bảo các hoạt động của bạn đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn SFI và liên hệ với cơ quan chứng nhận được bên thứ ba công nhận để lên lịch kiể tra.
 • BƯỚC 4: Được kiểm toán – Tổ chức chứng nhận mà bạn chọn sẽ đến thăm các hoạt động của bạn và xác định xem bạn có đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn SFI hay không. Đánh giá viên của bạn sẽ đăng ký chứng chỉ mới của bạn với SFI.
 • BƯỚC 5: Ký Thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu SFI.
 • BƯỚC 6:  Sử dụng Nhãn hiệu SFI – SFI sẽ cung cấp qui định sử dụng nhãn hiệu SFI cần thiết để sử dụng nhãn quảng cáo và nhãn trên sản phẩm của SFI cũng như bất kỳ tuyên bố chứng nhận nào để hỗ trợ việc sử dụng nhãn hiệu và chứng nhận của bạn.

Lưu ý:

 • Chứng nhận SFI được cung cấp bởi hai tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) và Sáng kiến ​​Lâm nghiệp Bền vững (SFI).
 • Giấy chứng nhận SFI có giá trị trong 05 năm. Cần kiểm tra (giám sát) kiểm tra 12 tháng một lần để duy trì chứng nhận SFI.
 • Chi phí cho các tổ chức được chứng nhận Quản lý rừng và Tìm nguồn cung ứng sợi SFI có thể rất khác nhau dựa trên các hoạt động và phạm vi của tổ chức. Các tổ chức có Quản lý rừng SFI và Tìm nguồn cung ứng sợi cũng trả một khoản phí hàng năm cho SFI để hỗ trợ các hoạt động như dự án bảo tồn, tiếp cận chương trình và phát triển tiêu chuẩn và họ phải hỗ trợ Ủy ban thực hiện SFI ở (các) tỉnh hoặc (các) khu vực ) nơi họ hoạt động.

* Xin liên hệ với Chúng tôi để được hướng dẫn tư vấn và chứng nhận SFI:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Quản lý Kinh Doanh và Marketing

Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net 

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Website: http://iscvietnam.net/ - http://cpg.global/


 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image