Tư vấn chứng nhận Higg index - Liên minh May mặc Bền vững

Chỉ số Higg được phát triển bởi the Sustainable Apparel Coalition (Liên minh May mặc Bền vững). Đây là một công cụ đo lường chuỗi cung ứng giúp các thương hiệu, nhà bán lẻ và cơ sở sản xuất hiểu được tác động môi trường, xã hội và lao động trong quá trình sản xuất và bán sản phẩm của họ, đồng thời giải quyết mọi hành vi gây hại hiện có trong chuỗi cung ứng của họ. Chỉ số này cũng tạo ra một cách dễ dàng để định chuẩn và đánh giá hiệu suất của cơ sở hàng năm.

Công cụ cơ sở Higg

Higg Facility Tools đo lường hiệu suất xã hội và môi trường của từng nhà máy. Các công cụ được tạo thành từ hai mô-đun:

1. Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg (Higg FEM)

Higg FEM đánh giá tác động môi trường của các cơ sở, để có thể thực hiện các cải tiến nhằm giảm mọi tác động tiêu cực. Mô-đun Môi trường Cơ sở đo lường:

       ◾ Hệ thống quản lý môi trường
       ◾ Sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính
       ◾ Sử dụng nước
       ◾ Nước thải
       ◾ Phát thải vào không khí (nếu có)
       ◾ Quản lý chất thải
       ◾ Quản lý và sử dụng hóa chất

2. Mô-đun Lao động & Xã hội của Cơ sở Higg (Higg FSLM)

Higg FSLM đánh giá các điều kiện lao động và xã hội hiện có trong một cơ sở và hiệu quả của các chương trình quản lý xã hội. Mô-đun Lao động & Xã hội của Cơ sở đo lường:

       ◾ Tuyển dụng và tuyển dụng
       ◾ Giờ làm việc
       ◾ Tiền lương và phúc lợi
       ◾ Đãi ngộ nhân viên
       ◾ Sự tham gia của nhân viên
       ◾ Sưc khỏe va sự an toan
       ◾ Hoàn thiện
       ◾ Hệ thống quản lý
       ◾ Tiêu chuẩn lực lượng lao động của cơ sở và tiêu chuẩn của các đối tác trong chuỗi giá trị
       ◾ Sự tham gia bên ngoài về các vấn đề xã hội và lao động với các cơ sở hoặc tổ chức khác
       ◾ Kết nối cộng đồng

Higg FSLM sử dụng Khung đánh giá hội tụ Chương trình Lao động & Xã hội (SLCP) để đảm bảo tính nhất quán trong đánh giá và đo lường trong toàn ngành.

Đánh giá và Xác minh: Cách thức Hoạt động

Doanh nghiệp nên tiến hành đánh giá Chỉ số Higg ít nhất một lần mỗi năm. Quá trình đánh giá sẽ mất khoảng 3-6 tuần để hoàn thành và yêu cầu Doanh nghiệp trả lời các câu hỏi cũng như cung cấp dữ liệu làm bằng chứng về tính bền vững của các hoạt động của họ.

Sau khi hoàn thành, những đánh giá này sau đó có thể được xác minh bởi một người đánh giá tại chỗ được SAC phê duyệt, được gọi là Cơ quan xác minh. Việc xác minh Chỉ số Higg FEM hoặc FSLM của một cơ sở sẽ cải thiện độ tin cậy và khả năng so sánh của điểm số. Quá trình xác minh bao gồm việc xem xét các câu trả lời cho bản tự đánh giá và xác định độ chính xác của chúng thông qua đánh giá tại chỗ.

Sau khi đánh giá được thực hiện, kết quả được so sánh theo loại cơ sở để quản lý nhà máy, thương hiệu và nhà bán lẻ có thể so sánh hiệu suất của họ với hiệu suất của các cơ sở tương tự. Thông qua quá trình đánh giá, các cơ sở cũng nhận được hướng dẫn rõ ràng về các lĩnh vực cần cải thiện.

Bạn cần thực hiện tiêu chuẩn này? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net

Phone: 028 2226 8288

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image