CHỨNG NHẬN REACH GIÚP DOANH NGHIỆP VIỆT TIẾN VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU.

REACH, viết tắt của Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals, thực sự là một quy định của Liên minh Châu Âu nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người khỏi những rủi ro tiềm ẩn của các chất hóa học khác nhau. Quy định này đặt ra các trách nhiệm cho các ngành công nghiệp tham gia sản xuất và sử dụng các chất hóa học, yêu cầu họ đăng ký các chất này và cung cấp dữ liệu chi tiết về tính chất và ứng dụng của chúng.

 

Các mục tiêu chính của REACH bao gồm:

 
 • Đăng ký: Các công ty phải đăng ký các chất hóa học họ sản xuất hoặc nhập khẩu số lượng lớn với Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA). Quy trình đăng ký này bao gồm thông tin về tính chất và ứng dụng của các chất.

 
 • Đánh giá: ECHA đánh giá thông tin do các công ty nộp để đảm bảo tuân thủ quy định. Việc đánh giá này giúp xác định và giải quyết các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng các chất hóa học cụ thể.

 
 • Ủy quyền: Một số chất có thể độc hại cao (SVHC) có thể yêu cầu ủy quyền cụ thể cho việc sử dụng của chúng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các chất có tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc môi trường. Ủy quyền chỉ được cấp nếu lợi ích của việc sử dụng chất đó lớn hơn rủi ro và không có chất thay thế hoặc công nghệ thay thế thích hợp.

 
 • Hạn chế: REACH cho phép hạn chế việc sản xuất, đưa vào thị trường hoặc sử dụng các chất có thể tạo ra rủi ro không chấp nhận cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

 

Tuân thủ REACH mang lại những lợi ích sau đây cho các công ty:

 

 

 • Bảo vệ Cuộc sống con người và Môi trường: Các công ty tuân thủ REACH được xác định là đang bảo vệ tính mạng con người và môi trường, vì họ tham gia vào quá trình đăng ký và đánh giá các chất hóa học để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

 
 • Có thể hoạt động trên thị trường EU: Tuân thủ REACH là điều kiện tiên quyết để hoạt động trên thị trường Liên minh Châu Âu. Việc này mở cửa cơ hội kinh doanh cho các công ty muốn tham gia vào thị trường lớn này.

 
 • Không gặp vấn đề với kiện tụng và phạt: Tuân thủ REACH giúp tránh được các vấn đề pháp lý và tránh các khoản phạt do vi phạm quy định về an toàn hóa chất, giữ cho doanh nghiệp không phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực.

 
 • Tiết kiệm nguồn tài nguyên tự nhiên: Bằng cách giảm thiểu sử dụng và giải phóng các chất hóa học có thể gây hại cho môi trường, các công ty tuân thủ REACH đóng góp vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên và duy trì sự cân bằng sinh thái.

 

Để xác nhận tuân thủ REACH, bạn cần nộp đơn xin cấp phép có chứa các thông báo sau:

 

 
 • Báo cáo về an toàn hóa chất: Một báo cáo chi tiết về an toàn của chất hóa học cụ thể được đề xuất.

 
 • Đánh giá về các chất khác có thể sử dụng thay thế: Một đánh giá về các chất khác có thể được sử dụng thay thế cho chất đã được khai báo.

 
 • Kế hoạch thay thế chất đã được khai báo khi có chất thay thế khác: Kế hoạch này mô tả cách thức và kế hoạch thay thế chất hóa học đã được khai báo khi chất thay thế an toàn hơn trở nên có sẵn.

 

Đôi khi, các nhà phát triển cung cấp các Tuyên bố Đầy đủ Vật liệu (FMDs). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có tiêu chuẩn thống nhất cho Tuyên bố REACH. Do đó, bạn có thể tham khảo các tiêu chuẩn như IPC-1752A, IPC-1754 hoặc IEC 62474.

 

Các Chất Cực Kỳ Nguy Hiểm (SVHC) dưới quy định REACH (Đăng ký, Đánh giá, Ủy quyền và Hạn chế Hóa chất) của Liên minh Châu Âu đề cập đến các chất hóa học được xem là có ảnh hưởng lớn và có thể không thể đảo ngược được đối với cả môi trường và sức khỏe con người. Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì danh sách này.

 

Những điểm chính liên quan đến SVHC dưới Quy định REACH của Liên minh Châu Âu như sau:

 
 • Danh sác ECHA tổng hợp một Danh sách của các SVHC dựa trên tính chất nguy hiểm của chúng. Danh sách này được cập nhật định kỳ và các chất trên danh sách này có thể được đưa vào Danh sách (Annex XIV).

 
 • Các yêu cầu và Khai báo Ngay Lập Tức: Khi một chất được thêm vào Danh sách các chất nguy cơ cao, các nhà sản xuất có thể phải chịu các yêu cầu ngay lập tức. Nếu nồng độ của một SVHC trong sản phẩm vượt quá 0.1% theo trọng lượng, các nhà sản xuất có trách nhiệm khai báo sự có mặt của các chất này. Khách hàng phải được thông báo về sự có mặt của SVHC trong sản phẩm, và hướng dẫn về cách sử dụng an toàn.

 

Các bước Tuân thủ REACH SVHC

 
 • Xác định nội dung và lượng của SVHC trong sản phẩm.

 • Trả lời các yêu cầu của khách hàng trong vòng 45 ngày nếu họ yêu cầu thông tin về sự có mặt và nội dung của SVHC.

 • Đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn đối với cả người và môi trường.

 • Danh sách (Annex XIV): Các chất được xác định là SVHC có thể được đưa vào Danh sách các chất nguy cơ cao. Điều này có nghĩa là việc sử dụng các chất này có thể phải được ủy quyền.

 • Dữ liệu An toàn cho Người sử dụng: Các nhà sản xuất của các sản phẩm chứa SVHC phải cung cấp dữ liệu an toàn cho người sử dụng, chi tiết về cách chất được sử dụng và thành phần của nó. Thông tin này quan trọng để người sử dụng có thể xử lý sản phẩm một cách an toàn và nhận thức về nguy cơ tiềm ẩn.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN REACH ISC VIỆT NAM SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐẾN KHI ĐẠT CHỨNG NHẬN . ĐẾN NAY ISC VIỆT NAM VẪN ĐANG LÀ MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

 
 

 

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

Ms Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image