ISO 21001: 2018 Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục

ISO 21001: 2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) khi một tổ chức đó:

a) cần chứng minh khả năng của mình để hỗ trợ việc đạt được và phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu;

b) nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, những người thụ hưởng khác và nhân viên thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của người học và những người thụ hưởng khác.

Tất cả các yêu cầu của ISO 21001: 2018 là chung và nhằm mục đích áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, bất kể loại hình, quy mô hoặc phương pháp cung cấp.

ISO 21001: 2018 có thể được áp dụng cho các tổ chức giáo dục trong các tổ chức lớn hơn có hoạt động kinh doanh cốt lõi không phải là giáo dục, chẳng hạn như các phòng đào tạo chuyên nghiệp.

ISO 21001: 2018 không áp dụng cho các tổ chức chỉ sản xuất hoặc chế tạo các sản phẩm giáo dục.

ISO 21001 là gì?

ISO 21001 cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu của người học và các khách hàng khác. Đây là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác (như ISO 9001, ISO 14001, v.v.) thông qua việc áp dụng cấu trúc cấp cao.

ISO 21001 tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, người học, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác. Nó chỉ rõ các yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý Tổ chức Giáo dục (EOMS) khi một tổ chức đó:

• Cần chứng minh khả năng cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kiến thức một cách nhất quán đồng thời tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định hiện hành

• Nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, khách hàng khác và nhân viên thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của nó, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ai?

Tất cả các yêu cầu của ISO 21001 là chung và nhằm áp dụng cho các tổ chức giáo dục cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện xây dựng kiến thức thông qua giảng dạy, đào tạo hoặc nghiên cứu, bất kể loại hình, quy mô và sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Do đó, tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống quản lý của bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để cung cấp, chia sẻ và chuyển giao kiến thức.

Tại sao ISO 21001 lại quan trọng?

Các tổ chức giáo dục có nhu cầu quan trọng và liên tục để đánh giá mức độ mà họ đáp ứng các yêu cầu của người học và các khách hàng khác, để cải thiện khả năng tiếp tục làm như vậy.

ISO 21001 tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, người học và các khách hàng khác. Các quy trình giáo dục hiện nay đang ngày càng trở nên tập trung vào việc đồng sáng tạo, trong đó mối quan hệ khách hàng-nhà cung cấp truyền thống được tinh chỉnh thành mối quan hệ hợp tác. Tiêu chuẩn này sẽ đưa ra hướng dẫn về cách cung cấp chất lượng trong môi trường mới đầy thách thức này.

Giáo dục khác với nhiều lĩnh vực khác ở chỗ một quá trình giáo dục thành công sẽ tối đa hóa cơ hội thành công của người học, mặc dù nó không thể đảm bảo kết quả đó.

Nỗ lực và năng lực của cả người học và tổ chức giáo dục là những yếu tố quan trọng để quá trình giáo dục thành công. Học tập liên quan đến việc nội tại hóa kiến ​​thức, phương pháp và kỹ năng. Tổ chức giáo dục kích thích quá trình nội bộ hóa này và cung cấp khuôn khổ, đầu vào, quy trình và nguồn lực để nó diễn ra. Tuy nhiên, chính nỗ lực và năng lực của người học mới là yếu tố quyết định sự thành công của quá trình giáo dục.

Ai có thể hưởng lợi từ ISO 21001?

Mặc dù người học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới là những người thụ hưởng chính của tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới này, nhưng tất cả các bên liên quan (tức là tất cả mọi người) sẽ được hưởng lợi từ đầu ra của hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức giáo dục.

Các tổ chức giáo dục sẽ được hưởng lợi từ tiêu chuẩn bao gồm mầm non, tiểu học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, giáo dục người lớn, trường giáo dục đặc biệt, giáo dục và đào tạo nghề, trung tâm dạy thêm hoặc huấn luyện, tổ chức đào tạo, giáo dục / đào tạo các phòng ban, chuyên gia tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục không chính quy. Điều này đúng, không cần quan tâm đến nguồn tài trợ, có thể là công (trợ cấp), tư nhân (thương mại), tự cung tự cấp (doanh thu nội bộ tạo ra) hoặc không vì lợi nhuận (được tài trợ).

Cuối cùng, tất cả các bên quan tâm tham gia vào việc xác định các yêu cầu sẽ được hưởng lợi từ Tiêu chuẩn quốc tế này (giáo viên, phụ huynh, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức công đoàn, v.v.).

ISO 21001 có thể mang lại những lợi ích gì?

Các lợi ích tiềm năng đối với tổ chức thực hiện EOMS dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế này là:

• Sự liên kết tốt hơn giữa các mục tiêu và hoạt động với chính sách

• Nâng cao trách nhiệm xã hội bằng cách cung cấp giáo dục chất lượng toàn diện và bình đẳng cho tất cả mọi người

• Học tập được cá nhân hóa hơn và đáp ứng hiệu quả cho tất cả người học, đặc biệt là những người có nhu cầu giáo dục đặc biệt và người học từ xa

• Các quy trình và công cụ đánh giá nhất quán để chứng minh và tăng hiệu lực và hiệu quả

• Tăng uy tín của tổ chức giáo dục

• Khả năng thể hiện cam kết đối với các thực hành quản lý chất lượng hiệu quả

• Phát triển văn hóa để cải tiến tổ chức

• Hài hòa các tiêu chuẩn khu vực, quốc gia, cởi mở và độc quyền trong khuôn khổ quốc tế

• Sự tham gia rộng rãi của các bên quan tâm

• Kích thích sự xuất sắc và đổi mới

Các nguyên tắc ISO 21001

Việc triển khai EOMS dựa trên các nguyên tắc sau:

• Tập trung vào người học và những người thụ hưởng khác

• Lãnh đạo có tầm nhìn xa

• Sự tham gia của mọi người

• Phương pháp tiếp cận quy trình

• Cải tiến liên tục

• Quyết định dựa trên bằng chứng

• Quản lý mối quan hệ

• Trách nhiệm xã hội

• Khả năng tiếp cận và công bằng

• Hành vi đạo đức

• Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net – van.pham@tcivietnam.com 

Phone: 028 2226 8288

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image