Tư vấn chứng nhận ISO 26000 - TIÊU CHUẨN HƯỚNG DẪN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

ISO 26000  được ban hành ngày 1 tháng 11 năm 2010 , là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp với người lao động. Hệ thống tiêu chuẩn ISO 26000 này được tổ chức ISO ban hành có thể áp dụng cho mọi loại tổ chức với mọi loại hình khác nhau, quy mô và lĩnh vực khác nhau. Tiêu chuẩn này hỗ trợ các Doanh Nghiệp tham gia một nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội. ISO 26000 có thể được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức , bất kể loại hình, quy mô hay địa điểm

Trách Nhiệm Xã Hội Là Gì?

Trách nhiệm xã hội đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất để đo lường hiệu quả hoạt động của tổ chức  và điều này đúng với tất cả các lĩnh vực của xã hội. Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ pháp lý và tự nguyện của tổ chức nhằm xem xét tác động xã hội và môi trường của các quyết định và hoạt động của tổ chức. Chiến lược trách nhiệm của doanh nghiệp vạch ra những cách thức mà một tổ chức đóng góp vào sự phát triển bền vững, tương tác với các bên liên quan và cư xử có đạo đức.

Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 26000:

       ◾ Lời mở đầu
       ◾ Giới thiệu
       ◾ 1. Phạm vi
       ◾ 2. Điều khoản
       ◾ 3. Hiểu biết về trách nhiệm xã hội
       ◾ 4. Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội
       ◾ 5. Nhận biết về trách nhiệm xã hội và việc tham gia của các bên liên quan
       ◾ 6. Hướng dẫn về các đối tượng chính của trách nhiệm xã hội
       ◾ 7.  Hướng dẫn về việc tích hợp trách nhiệm xã hội thông qua một tổ chức
       ◾ Phụ lục A – Các ví dụ về những sáng kiến và công cụ mang tính tự nguyện về trách nhiệm xã hội
       ◾ Phụ lục B – Các khái niệm viết tắt   

Lợi ích khi triển khai ISO 26000:

       ◾ Hỗ trợ các tổ chức giải quyết các trách nhiệm xã hội của họ đồng thời tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, xã hội, môi trường và luật pháp cũng như các điều kiện phát triển kinh tế
       ◾ Cung cấp hướng dẫn thực tế liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội
       ◾ Hỗ trợ xác định và tham gia với các bên liên quan và nâng cao độ tin cậy của các báo cáo và tuyên bố về trách nhiệm xã hội
       ◾ Tăng niềm tin và sự hài lòng trong các tổ chức giữa các khách hàng của họ và các bên liên quan khác
       ◾ Đạt được sự nhất quán với các tài liệu hiện có, các hiệp ước và công ước quốc tế cũng như các tiêu chuẩn ISO hiện có
       ◾ Nhấn mạnh kết quả hoạt động và cải tiến
       ◾ Thúc đẩy thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội
       ◾ Nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội

Bạn cần thực hiện tiêu chuẩn này? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net

Phone: 028 2226 8288


 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image