Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn FSA - ĐÁNH GIÁ BỀN VỮNG TRONG TRANG TRẠI

Đánh giá tính bền vững của trang trại, một công cụ từ Sáng kiến ​​Nông nghiệp bền vững để tham gia, đánh giá và cải thiện các thực hành bền vững ở cấp trang trại.

Nền tảng SAI được tạo ra vào năm 2002 bởi ngành công nghiệp thực phẩm để hỗ trợ sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững trên toàn thế giới. Hiện nay, SAI Platform có hơn 90 thành viên trong chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống toàn cầu và bao gồm tất cả các mặt hàng chính. Nền tảng SAI thúc đẩy sự phát triển và thực hiện nông nghiệp bền vững bằng cách phát triển các công cụ và hướng dẫn.

Một trong những công cụ này là FSA. Thông qua chương trình FSA, SAI Platform nỗ lực hỗ trợ nông dân và các công ty hướng tới sản xuất vật tư nông nghiệp bền vững.

Danh sách kiểm tra của FSA có 112 câu hỏi bao gồm các chủ đề xã hội, môi trường và kinh tế. Có ba tùy chọn triển khai:

1. Đo điểm chuẩn: một trang trại hoặc nhóm quản lý trang trại tuân thủ một tiêu chuẩn đã chấm điểm và họ có thể yêu cầu mức hiệu suất (Đồng, Bạc hoặc Vàng) tương ứng

2. Tự đánh giá và xác minh: trang trại hoặc nhóm quản lý trang trại tiến hành tự đánh giá và những đánh giá này được kiểm soát bởi Tổ chức chứng nhận (CB-Certification Body)

3. Hybrid: kết hợp giữa phương án 1 và 2.

Để thực hiện quy trình FSA, có thể phân biệt ba bước:

1. tham gia: nhóm quản lý trang trại nên nhận thức được các yêu cầu về tính bền vững của FSA

2. đánh giá: thực hành nông nghiệp của cơ sở cung cấp được đánh giá

3. cải tiến: trọng tâm là cải tiến liên tục, hướng tới thực hành nông nghiệp tốt hơn.

FSA là một chương trình xác minh và xác minh của bên thứ ba là bắt buộc đối với các công ty và trang trại muốn công bố công khai mức hoạt động FSA nhất định của cơ sở cung cấp trang trại của họ và / hoặc số lượng nông dân trong chương trình FSA. Xác minh của bên thứ ba bao gồm xác minh hệ thống quản lý trang trại và đánh giá trang trại tại chỗ.

Bạn được lợi như thế nào

FSA giúp cả công ty và nông dân tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Cho các công ty:

  • cung cấp một công cụ duy nhất, phù hợp với ngành và phổ biến để đáp ứng các mục tiêu tìm nguồn cung ứng bền vững
  • giúp giảm bớt gánh nặng của việc phải đánh giá và xác minh nhiều phương thức canh tác bằng cách sử dụng các chương trình và mã khác nhau.

Đối với nông dân:

  • tiết kiệm thời gian và tài nguyên vì chỉ sử dụng một công cụ tham khảo có nghĩa là không phải hoàn thành nhiều đánh giá cho nhiều khách hàng
  • giúp cải thiện hoạt động của họ và tăng cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty quan tâm đến việc tìm nguồn cung ứng bền vững.

Liên hệ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn:

Ms. Van Pham

Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@iscvietnam.net 

ISC Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image