TƯ VẤN SEDEX- SMETA

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) là một phương pháp kiểm định được phát triển bởi Sedex, một tổ chức thành viên phi lợi nhuận tập trung vào chuỗi cung ứng đạo đức. SMETA được sử dụng rộng rãi để đánh giá tuân thủ xã hội và đạo đức trong chuỗi cung ứng.

 

 

Trong thị trường toàn cầu ngày nay, các nguyên tắc đạo đức và bền vững trong chuỗi cung ứng trở nên ngày càng quan trọng. Các công ty và người tiêu dùng đều đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và môi trường. Để đáp ứng những kỳ vọng này, nhiều tổ chức đã chuyển hướng đến các đánh giá SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).

Các đánh giá SMETA được công nhận rộng rãi là phương pháp hàng đầu để đánh giá tuân thủ xã hội và đạo đức trong chuỗi cung ứng. Chúng cung cấp một bài phân tích toàn diện về các tiêu chuẩn lao động, các phương pháp an toàn và sức khỏe, tác động môi trường và đạo đức kinh doanh của một tổ chức. Các đánh giá SMETA có thể được tiến hành bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận 2 trụ hoặc 4 trụ.

 

 

SMETA có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận 2 trụ và 4 trụ, tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức và phạm vi đánh giá. Hãy xem xét kỹ hơn về mỗi phương pháp:

Đánh giá SMETA 2 trụ tập trung vào hai lĩnh vực chính: tiêu chuẩn lao động và sức khỏe & an toàn. Nó đánh giá các yếu tố như điều kiện làm việc, mức lương, tự do tổ chức và lao động trẻ em để đảm bảo đối xử công bằng với công nhân. Ngoài ra, các phương pháp an toàn và sức khỏe, đánh giá rủi ro và sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp cũng được đánh giá để tạo ra điều kiện làm việc an toàn.

Đánh giá SMETA 2 trụ:

Trong đánh giá SMETA 2 trụ, sự tập trung là vào hai trụ chính sau đây:

a. Tiêu chuẩn Lao động: Trụ này đánh giá đối xử công bằng với người lao động, bao gồm các yếu tố như giờ làm việc, lương công, tự do tổ chức, sức khỏe và an toàn lao động, và lao động trẻ em.

b. Sức khỏe & An toàn: Trụ này tập trung vào điều kiện làm việc, đánh giá rủi ro, chương trình đào tạo, sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp và tuân thủ về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Đối với các tổ chức muốn có một đánh giá toàn diện hơn, đánh giá SMETA 4 trụ bao gồm hai lĩnh vực bổ sung: môi trường và đạo đức kinh doanh. Trụ môi trường đánh giá các phương pháp môi trường của tổ chức, bao gồm quản lý chất thải, sử dụng năng lượng, tiêu thụ nước và khí thải không khí. Điều này đảm bảo rằng công ty giảm thiểu tác động của mình đối với môi trường. Trụ đạo đức kinh doanh tập trung vào việc ngăn chặn hối lộ và tham nhũng, thúc đẩy sự minh bạch và đảm bảo cạnh tranh công bằng.

Đánh giá SMETA 4 trụ:

Trong đánh giá SMETA 4 trụ, ngoài hai trụ nêu trên của đánh giá 2 trụ, còn đánh giá thêm hai trụ sau đây:

a. Môi trường: Trụ này đánh giá các thực tiễn môi trường của một công ty, chẳng hạn như quản lý chất thải, sử dụng năng lượng, tiêu thụ nước, khí thải không khí và tác động lên hệ sinh thái.

b. Đạo đức kinh doanh: Trụ này xem xét việc tổ chức tuân thủ các quy tắc đạo đức kinh doanh, bao gồm phòng chống hối lộ và tham nhũng, sự minh bạch và cạnh tranh công bằng.

Cả hai đánh giá SMETA từ 2 trụ và 4 trụ đều nhằm thúc đẩy tính minh bạch, các thực tiễn đạo đức và cải thiện sự bền vững trong chuỗi cung ứng. Lựa chọn giữa hai phương pháp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể và mục tiêu của tổ chức.

Cần lưu ý rằng đánh giá SMETA không phải là chứng chỉ mà chỉ là phương pháp kiểm định để đánh giá tuân thủ. Kết quả của đánh giá có thể được chia sẻ với các đối tác và các bên liên quan để chứng minh tuân thủ xã hội và đạo đức trong chuỗi cung ứng.

 

 

Tóm lại, các đánh giá SMETA cung cấp phương pháp mạnh mẽ và đáng tin cậy để đánh giá tuân thủ xã hội và đạo đức trong chuỗi cung ứng. Dù lựa chọn phương pháp 2 trụ hay 4 trụ, tổ chức có thể đảm bảo rằng các tiêu chuẩn lao động, phương pháp an toàn và sức khỏe, tác động môi trường và đạo đức kinh doanh của mình tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất. Bằng cách cam kết thực hiện các đánh giá SMETA, tổ chức chứng tỏ sự tận tâm của mình đối với chuỗi cung ứng bền vững và đạo đức, nâng cao uy tín và tính cạnh tranh trên thị trường.

Nếu bạn đang tìm cách nâng cao các phương pháp đạo đức và bền vững trong chuỗi cung ứng của mình, hãy xem xét việc thực hiện các đánh giá SMETA. Đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong tổ chức và chuỗi cung ứng của bạn. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bước đầu tiên trên con đường vươn tới sự xuất sắc về đạo đức.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0933096426, Email: van.pham@iscvietnam.net

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image